Ziņas
 
1.-4. kl.  Vasaras brīvlaiks
5.-12.kl.Vasaras brīvlaiks
 
 
 
Ziņas

 

 

 

 

2019./20.mācību gadā Jēkabpils 3.vidusskola  piedāvā šādas  programmas

 

  • vispārējās pamatizglītības programmu 2101 1111 ;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 3101 1011;
  • vispārējās vidējās izglītības profesionālā orientētā virziena (komerczinības) programmu 3101 4011.

Dokumentus pieņem katru darba dienu no 9:00 līdz 13:00

uz 2019./20.mācību gada 10. klasi dokumentus aicinām iesniegt no 17.jūnija līdz 22.augustam.

Izglītojamo uzņemšanai Jēkabpils 3. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmu apgūšanai skola ievēro kārtību, kāda noteikta Vispārējās izglītības likumā un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos.

Pamats izglītojamā uzņemšanai Jēkabpils 3. vidusskolā ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts. Izglītojamā uzņemšanas kārtību nosaka skolas nolikums.

Ārpus konkursa tiek uzņemti izglītojamie, kuru zināšanu vērtējums visos priekšmetos pamatskolā un valsts pārbaudes darbos ir vismaz 6 balles.

Pārējie skolēni piedalās konkursā, kurā galvenais kritērijs ir zināšanu gada vērtējuma kopsumma programmas profilējošos priekšmetos:

¨ vispārizglītojošā programmā - latviešu valodā, 1.svešvalodā, matemātikā, fizikā

¨ profesionālā virziena programmā - latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, sociālajās zinībās;

Izglītojamie, kuri pamatizglītību ieguvuši mazākumtautību mācībvalodas skolās, iesniedz sertifikātu par valsts valodas centralizētā eksāmena rezultātiem.

Izglītojamiem ir iespēja dzīvot internātā.

Stājoties skolā, nepieciešams

direktoram adresēts iesniegums (veidlapa), kurā jānorāda izvēlētā izglītības programma un izvēles mācību priekšmeti,

apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināli),

izziņa par veselības stāvokli, formas 063u vai 026

iesniegums internātam (ja nepieciešams).

pase vai ID karte (jāuzrāda)


 

 

15.maijs ir izcila  diena skolas sporta tradīciju vēsturē! Mums ir sava Pasaules čempione augstlēkšanā - Zane Zemīte, vicečempione augstlēkšanā - Lāsma Zemīte! Lāsmai arī 3.vieta 200 m skrējienā.


12.maijā mūsu skolas meiteņu komanda devās uz Starptautiskās skolu sporta federācijas pasaules skolēnu vieglatlētikas čempionātu "J.Humberta memoriāls". Komandā startē Zane Zemīte, Lāsma Zemīte, Klinta Lindāne, Elīna Tumša, Ieva Ivanova un Katrīna Jukšinska. Sacensību laikā savu padomu meitenēm sniedz skolotāji Ainis Raubiškis un Aivars Noris.

 

 

Sveicam

8.klases skolnieci Loretu Meikšāni ar 3.vietu LTV spēles "Gudrs, vēl gudrāks" finālā

Matīsu Čikutu ar 1.vietu Zemgales novada matemātikas olimpiādē un 2.vietu Latvijas 46.atklātajā matemātikas olimpiādē, skolotāja Ligita Ozoliņa

Elīzu Paveļjevu ar atzinību Zemgales novada matemātikas olimpiādē un 3.vietu Latvijas 46.atklātajā matemātikas olimpiādē skolotāja Ligita Lejniece

Annu Līvu Knodzi ar 3.vietu Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē, skolotāja Sarmīte Lapiņa

Maksimu Borovkovu, Reini Mūrnieku - 1.pakāpe Latgales novada skolēnu skatuves runas konkursā, skolotāja Lilija Zēberga

 

Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības olimpiāžu laureātus

Evelīnu Vīksni un Renāti Meikšāni- 6.kl. 2.vieta dabaszinību konkursā, Adrianu Avsjukeviču un Kristeru Policānu - 3.vieta dabaszinību konkursā, skolotāja Ligita Lejniece

Paulu Kancāni - 5.kl. 3.vieta angļu valodas konkursā, skolotāja Dina Vjakse

Lindu Mazjāni - 4.kl., 2.vieta, Madaru Turiņu 4.kl. - 3.vieta, Līvu Korneli - 3.kl. atzinība kristīgajā mācībā, skolotāja Iveta Kozule

Evelīnu Skudrovu - 4.kl. 2.vieta sociālajās zinībās, skolotāja Kristīne Aukmane

Markusu Kilbloku - 4.kl. 3.vieta latviešu valodā un matemātikā, skolotājas Inga Vaivode, Silvija Ozoliņa

Lūkasu Aukmani - 5.kl. 3.vieta matemātikā, 2.vieta dabaszinību neklātienes konkursā, 2.vieta angļu valodas konkursā, skolotājas Ilona Bičole, Santa Svile, Dina Vjakse

Sandiju Stankeviču - 4.kl. atzinība latviešu valodā, skolotāja Ingūna Ūbele

Andžeju Anufrijevu - 4.kl. atzinība matemātikā, skolotāja Ineta Cirpone

Amandu Petrovu - 5.kl. 1.vieta dabaszinību neklātienes konkursā

Renāru Petrovu - 5.kl. 2.vieta dabaszinību neklātienes konkursā

Markusu Sokolovu - 5.kl. 3.vieta dabaszinību neklātienes konkursā, skolotāja Santa Svile

pārējie rezultāti sadaļā Sasniegumi

Jēkabpils pilsētas olimpiādē papīra tehnoloģijās 5.klasēm

Danielu Bētiņu - 1.vieta

Karīnu Iesalnieci, Mareku Sokolovu, Lūkasu Aukmani - 3.vieta, skolotāji Santa Svile un Kristiāns Kasparsons

Jēkabpils pilsētas olimpiādē kokapstrādē

6.kl. Jāni Žagaru - 1.vieta, Uldi Koržeņevski - 2.vieta, Nauri Pinni - 2.vieta

7.kl. Artjomu Seredu - 2.vieta, Alisi Prokofjevu - atzinība

8.kl. Igoru Čibisovu - 1.vieta, Matīsu Maksimovu - 3.vieta

9.kl. Robertu Sautu - 2.vieta, Matīsu Gruduli - atzinība, Raivi Pastaru - atzinība, skolotājs Jānis Svilpe