Nodarbību saraksts
 
1.-4. kl.  Vasaras brīvlaiks
5.-12.kl.Vasaras brīvlaiks
 
 
 
Nodarbību saraksts

 

Jēkabpils 3.vidusskolas interešu izglītības nodarbību saraksts 2016./17.m.g.>

Vidusskolas jauktais koris "Triole" vadītājas Ligita Ašnevica, Santa Kasparsone

 

5.-9.klašu meiteņu koris "Lai skan" vadītāja Ligita Ašnevica

 

Zēnu koris "Dinamika" vadītāja Santa Kasparsone

2.-4. klašu meiteņu koris "Saulstariņš" vadītāja Ija Grudule

Vidusskolas deju kolektīvs"Kaņepīte" vadītāja Inese Lazdāne

 

Vokālais ansamblis "Melodija"

Folkloras kopa "Riestava"vadītāja Rita Mičule

Ģitāristu ansamblis vadītāja Rita Mičule

3.-4.klašu deju kolektīvs

2.klašu deju kolektīvs