Pašpārvalde
 
1.-4. kl.  Vasaras brīvlaiks
5.-12.kl.Vasaras brīvlaiks
 
 
 
Pašpārvalde

Skolas skolēnu pašpārvalde tiek ievēlēta uz 1 gadu.

Vēlēšanās piedalās visi skolas skolēni.

Katrs skolēns ir tiesīgs izvirzīt savu kandidatūru pašpārvaldes vēlēšanās.

Skolēnu pašpārvalde sadarbojas ar skolas padomi un skolas pedagoģisko padomi.

 

Skolēnu pašpārvaldes darbu vadījuši prezidenti:

 • 1995./96.m.g.      Guntars Svilpe
 • 1996./97.m.g.      Intars Melkins
 • 1997./98.m.g.      Dana Kozlova
 • 1998./99.m.g.      Sandra Kalniņa
 • 1999./00.m.g.      Inga Putniņa
 • 2000./01.m.g.      Dace Grinsone
 • 2001./02.m.g.      Inga Puhova
 • 2002./03.m.g.      Zane Zamuška
 • 2003./24.m.g.      Lolita Vingre
 • 2004./05.m.g.      Gunita Bejere
 • 2005./06.m.g.      Lāsma Zēberga
 • 2006./07.m.g.      Ilze Kuļikovska
 • 2008./09.m.g.      Gunārs Lankovskis
 • 2009./10.m.g.      Austra Breikša
 • 2010./11.m.g.      Elīna Plāne
 • 2011./12.m.g.      Zane Vikšere
 • 2012./13.m.g.      Vera Grāvīte
 • 2013./14.m.g.      Laura Grauziņa
 • 2014./15.m.g.      Liene Bičole
 • 2015./16.m.g. Ieva Lapsa
 • 2016./17.m.g. Ieva Lapsa
 • 2017./18.m.g. Agris Degtjarjovs
 • 2018./19.m.g.