9. klašu izlaidums 02.07.24

Šajā mācību gadā Jēkabpils 3. vidusskolā pamatizglītību ieguva 68 skolēni.