Atalgojums
 
1.-4. kl.  Stundas beigušās
5.-12.kl. Stundas beigušās
 
 
 
Atalgojums

Saskaņā ar rīkojumu par darbinieku algu publiskošanu,  informācija par atlīdzību, darba samaksas noteikšanas kritērijiem, sadalījumu pa amatu grupām  ir pieejama šeit:

https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/budzets/atlidziba