Novembris 2018
 
1.-4. kl.  Vasaras brīvlaiks
5.-12.kl.Vasaras brīvlaiks
 
 
 
Novembris 2018

Tēvzemes nedēļa 2018

Tūkstoš dzīparu, rakstu un krāsu…..

5.-9.novembris. Cimdu izstāde. Konferenču telpā.

9.novembris. Mārtiņdienas tirdziņš 12:00 skolas gaiteņos.

11.novembris. Lāčplēša dienas Lāpu gājiens.

Pulcēšanās 17:00 pie Kena parka, piedalās 9.-12.klašu skolēni

13.novembris. Konkurss „Ai tēvu zemīte, tavu jaukumiņu”

13:00 sarīkojumu zālē, piedalās 5.-9.klašu skolēni.

Ģimeņu sporta pasākums „Esi sveiks un vesels!”

18:00 sporta zālē, piedalās 1.klašu skolēni un vecāki.

14.novembris. Muzikāls erudīcijas konkurss „Es mīlu tevi Latvija”

13:00 sarīkojumu zālē, piedalās 10.-12.klašu skolēni.

16.novembris. Svētku koncerts „Tūkstoš dzīparu, rakstu un krāsu. Cimdiņa adīšana……”

 

Labo darbu nedēļa

http://jekabpilsnovads.lv/?p=20272#more-20272