Jūnijs 2019
 
1.-4. kl.  Vasaras brīvlaiks
5.-12.kl.Vasaras brīvlaiks
 
 
 
Jūnijs 2019
Sunday, 09 June 2019 15:47

7.jūnija pēcpusdienā atvadu sveicienus skolai teica 37 Jēkabpils 3.vidusskolas 12.klašu skolēni. Klašu audzinātājas skolēnus raksturoja kā zinātkārus, drosmīgus, darbīgus, radošus, patiesus, reizēm draiskulīgus jauniešus. Finanšu Ministrijas stipendija tika piešķirta Viktorijai Daļeckai.

Skolotāju kolektīvs ir gandarīts par kopējo darbu, jo visi skolēni ir nokārtojuši saņem  atestātus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu.

3.jūnijā pamatskolas komandai un 4.jūnijā sākumskolas un vidusskolas komandām notika noslēdzošie kompetenču projekta skolotāju semināri Rēzeknē .

Šajās mācībās tika padziļināta izpratne par diferencētu mācīšanos, sniegtaun saņemta atgriezeniskā saite par komandas darba apkopojumu stendā, izvērtēts aizvadītais aprobācijas process un iezīmēti turpmākie plāni.
Lai to darītu efektīvi, uz mācībām līdzi bija jāņem savas skolas komandas stenda materiālus (katrai komandai savus) un citus materiālus, kas atspoguļo ceļu uz komandas izvirzīto mērķi šajā mācību gadā un jau iepriekš lietoto Skolotāja snieguma aprakstu.

Projekta vadītāji aicināja  komandu vadītājus reflektēt par:

  • Skolas ieguvumiem aprobācijas procesā? Cik un kā atbalstoši tas bija skolotājiem mācīšanās pieejas maiņas īstenošanai? Kādā mērā tika izmantoti aprobācijas laikā (t.sk. mācību, semināru, konferenču, vebināru u.c.) iegūtās zināšanas un pieredze?
  • Izaicinājumiem, kuri prasīja visvairāk izpratnes, iedziļināšanos, lai uzsāktu pārmaiņas?
  • Ko un kā Jūs plānojat skolas tālākā darbībā, kāds Skola2030 atbalsts tāpēc būtu vajadzīgs?

Noslēgumā komandās iekļautie skolotāji saņēma apliecības par dalību profesionālās pilnveides kursos.