Normatīvie dokumenti
 
1.-4. kl.  Stundas beigušās
5.-12.kl. Stundas beigušās
 
 
 
Normatīvie dokumenti

Jēkabpils 3.vidusskolas nolikums

 

Jēkabpils 3.vidusskolas skolēnu iekšējās kārtības noteikumi

Jēkabpils 3.vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Jēkabpils 3.vidusskolas iekšējās darba kārtības noteikumi