Stundu saraksts
 
1.-4. kl.  Vasaras brīvlaiks
5.-12.kl.Vasaras brīvlaiks
 
 
 
Stundu saraksts

Stundu saraksts 2016./2017. mācību gadam

Lejupielādēt stundu sarakstu 1. klasei 2016./17. mācību gadam.

Lejupielādēt stundu sarakstu 2. klasei 2016./17. mācību gadam.

Lejupielādēt stundu sarakstu 3. klasei 2016./17. mācību gadam.

Lejupielādēt stundu sarakstu 4. klasei 2016./17. mācību gadam.

Lejupielādēt stundu sarakstu 5. klasei 2016./17. mācību gadam.

Lejupielādēt stundu sarakstu 6. klasei 2016./17. mācību gadam.

Lejupielādēt stundu sarakstu 7. klasei 2016./17. mācību gadam.

Lejupielādēt stundu sarakstu 8. klasei 2016./17. mācību gadam.

Lejupielādēt stundu sarakstu 9. klasei 2016./17. mācību gadam.

Lejupielādēt stundu sarakstu 10. klasei 2016./17. mācību gadam.

Lejupielādēt stundu sarakstu 11. klasei 2016./17. mācību gadam.

Lejupielādēt stundu sarakstu 12. klasei 2016./17. mācību gadam.

Stundu laiki

Sakarā ar 10. 09.2013. veiktajām izmaiņām MK 610. noteikumu "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" 59.punktā ir izmaiņas mācību stundu un pusdienu starpbrīžu laikos.

1.- 4.klases

0. 8.15 - 8.55
1. 9.00 - 9.40
2. 9.50 - 10.30
3. 10.40 - 11.20
pusdienas
4. 12.10 - 12.50
5. 12.55 - 13.35
6. 13.45 - 14.25

5. - 12.klases

0. 8.15 - 8.55
1. 9.00 - 9.40
2. 9.50 - 10.30
3. 10.40 - 11.20
4. 11.25 - 12.05
pusdienas
5. 12.55 - 13.35
6. 13.45 - 14.25
7. 14.30 - 15.10
8. 15.15 - 15.55