Skolas vēsture
 
1.-4. kl.  Vasaras brīvlaiks
5.-12.kl.Vasaras brīvlaiks
 
 
 
Skolas vēsture

Skolas karogs

Skolas himna autore Skaidrīte Pugača

 

Zied, atkal ābeles zied,

Gadi nāk, gadi iet,

Tikai atkal mūs sauc kāda balss,

Kāda balss, sena balss.

Zied, atkal atmiņas zied,

Sapņi tie, kas jau prom,

Arī tie  kas uz spārniem

Vēl visus mūs nes.

Piedziedājums

Ai skolas laiks, tas bij tik jauks,

Un vienmēr atpakaļ mūs sauks,

Kur kalna galā mana baltā skola stāv.

Smaids, pirmais smaids un glāsts,

Pirmais skolas valsis

Aizvien savā virpulī mani

Vēl nes, mani nes.

Tur, tur mans skolotājs,

Dzīvei durvis jau ver,

Labus vārdus un ceļamaizi

Līdzi man dod.

Piedziedājums

Ai skolas laiks, tas bij tik jauks,

Un vienmēr atpakaļ mūs sauks,

Kur kalna galā mana baltā skola stāv.

Zied, atkal ābeles zied,

Gadi nāk, gadi iet,

Tikai atkal mūs sauc kāda balss,

Kāda balss, sena balss

Zied, atkal atmiņas zied,

Sapņi tie, kas jau prom,

Arī tie  kas uz spārniem

Vēl visus mūs nes.

Piedziedājums.

Ai skolas laiks, tas bij tik jauks,

Un vienmēr atpakaļ mūs sauks,

Kur kalna galā mana baltā skola stāv.