Skolotāji
 
1.-4. kl.  Vasaras brīvlaiks
5.-12.kl.Vasaras brīvlaiks
 
 
 
Skolotāji

Skolas vadība:

 • Direktors - Valdis Ozoliņš
 • Direktora vietniece mācību darbā - Jolanta Kalniņa
 • Direktora vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā - Ligita Ašnevica
 • Direktora vietniece informātikas jautājumos - Rita Kozlova

 

Skolotāji:

 • Ināra Krūmiņa - angļu valoda, matemātika
 • Silvija Vecumniece - angļu valoda
 • Sigita Siliņa - angļu valoda, informātika
 • Dina Vjakse - angļu valoda
 • Inga Lapinska - angļu valoda
 • Lilija Zēberga - latviešu valoda un literatūra
 • Ingūna Ūbele - latviešu valoda un literatūra, krievu valoda
 • Sandra Ozola - latviešu valoda un literatūra
 • Solvita Soroka - latviešu valoda un literatūra
 • Inga Vaivode - latviešu valoda un literatūra
 • Dace Jansone - vācu valoda
 • Ņina Dekšņa - krievu valoda
 • Olga Dorogova - krievu valoda
 • Ina Languša - matemātika
 • Ilona Bičole - matemātika
 • Ligita Ozoliņa - matemātika, mājturība un tehnoloģijas
 • Tatjana Smirnova -  bioloģija, dabaszinības 6.klase
 • Ineta Raubiška - fizika
 • Ļena Šihovska - informātika, matemātika
 • Lita Krūmiņa - ķīmija, dabaszinības vidusskolā
 • Santa Svile - ģeogrāfija, dabaszinības 5.klase, bioloģija, mājturība un tehnoloģijas
 • Ligita Ašnevica - mūzika
 • Ija Grudule - mūzika
 • Santa Kasparsone - mūzika
 • Astrīde Vidējā - vēsture
 • Rita Kozlova -  komerczinības,
 • Jolanta Kalniņa - politika un tiesības
 • Modris Osvalds - sports
 • Ainis Raubišķis - sports
 • Vita Brikmane - sports
 • Vilnis Vīksne - sports
 • Silvija Ozoliņa - sākumskola
 • Ligita Lejniece - dabaszinības pamatskolā
 • Iveta Kozule - sākumskola, vizuālā māksla 6.klasēm
 • Vija Rozentāle - sākumskola, logopēds, vizuālā māksla 5.klasēm
 • Laimdota Ozoliņa - sākumskola, krievu valoda
 • Andra Maksimova - sākumskola, logopēds
 • Ineta Cirpone - sākumskola
 • Mārīte Viļuma - sākumskola
 • Kristīne Aukmane - sākumskola, logopēds
 • Jānis Svilpe - mājturība un tehnoloģijas, mājsaimniecība
 • Sarmīte Lapiņa - mājturība un tehnoloģijas, rasēšana, vizuālā māksla
 • Kristiāns Kasparsons - mājturība un tehnoloģijas 5.klasēm
 • Dace Boroduļina - filozofija, ētika, vēsture, sociālās zinības
 • Agnese Ozoliņa - ekonomika, kulturoloģija, sociālās zinības
 • Inese Lazdāne - deju kolektīvi
 • Rita Mičule - folkloras kopa un ģitāristu ansamblis
 • Irita Muša - sākumskola

 

Skolas atbalsta personāls:

 • Skaidrīte Krastiņa - bibliotekāre
 • Kristīne Ozoliņa - izglītības psihologs
 • Pārsla Krjaukle - sociālais pedagogs
 • Anda Beķere - medmāsa