Informācija vecākiem
 
1.-4. kl.  Vasaras brīvlaiks
5.-12.kl.Vasaras brīvlaiks
 
 
 
Informācija vecākiem

2018./2019.mācību gadu Jēkabpils 3.vidusskolā sāk 663 skolēni un 52 pedagoģiskie darbinieki

 

Jēkabpils 3.vidusskolas mācību un audzināšanas darba prioritārie virzieni 2018./2019.m.g.

1.Aprobēt kompetenču pieejā veidotu mācību saturu..

2.Veicināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu, īpašu uzmanību pievēršot skolēnu individuālajām spējām un attīstībai.

3.Rosināt skolēnus līdzdarboties Latvijas simtgades un skolu jaunatnes 12.dziesmu un deju svētku gatavošanās procesā un svinēšanā atbilstoši viņu spējām, interesēm un talantiem, veicinot valstiskās piederības sajūtas stiprināšanu.

4.Turpināt sadarbību ar vecākiem.

 

Vecāku dienas

04.10.2018., 26.11.2018., 25.02.2019., 24.04.2019.

4.oktobrī no plkst. 16:30 - 18:00 vecāku diena, bet plkst. 18:00 skolas zālē lekcija vecākiem un skolotājiem.Šobrīd paredzēts, ka par kibermobingu stāstīs Valsts policijas un drossinternets.lv pārstāvis. Profesionāļi sniegs atbildes uz jautājumiem:
- Kas ir kibermobings? Kā tas izpaužas?
- Kā to atpazīt?
- Kā rīkoties, lai pasargātu savu bērnu?
- Kur vērsties pēc palīdzības?
- Ko darīt, ja bērns ir agresors?
Paredzam, ka šādas lekcijas ilgums būtu ne vairāk kā 40 minūte - viena mācību stunda, iekļaujot lekcijas un jautājumu, atbilžu daļu.
Pēc tam vecākiem būs iespēja uzdot jautājumu skolas administrācijai par skolas darbu.

 

Sakarā ar 10. 09.2013. veiktajām izmaiņām MK 610. noteikumu "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" 59.punktā un Jēkabpils pilsētas domes lēmumu par pusdienu piešķiršanu 5.-9.klašu skolēniem Jēkabpils 3.vidusskolā ir šāds mācību stundu un pusdienu starpbrīžu grafiks:

1.- 6.klases

0. 8.15 - 8.55
1. 9.00 - 9.40
2. 9.50 - 10.30
3. 10.40 - 11.20
pusdienas
4. 12.10 - 12.50
5. 12.55 - 13.35
6. 13.45 - 14.25

7. - 12.klases

0. 8.15 - 8.55
1. 9.00 - 9.40
2. 9.50 - 10.30
3. 10.40 - 11.20
4. 11.25 - 12.05
pusdienas
5. 12.55 - 13.35
6. 13.45 - 14.25
7. 14.35 - 15.15
8. 15.20 - 16.00

 

Skolēnu brīvdienas 2018./2019.mācību gadā

Rudens brīvdienas 22.10 - 26.10

Ziemas brīvdienas 24.12 - 04.01.

1.klašu brīvdienas 5.02 - 9.02.

Pavasara brīvdienas 1. -11.klasēm 11.03 - 15.03, 12.klasei 18.03. - 22.03.

Vasaras brīvdienas no 3.06.

9.klašu skolēniem mācības beigsies 17.05, bet mācību gads pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas- 14.06.

12..klašu skolēniem mācības beigsies 17.05, bet mācību gads pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas- 21.06.

9. un 12. klašu skolēniem, kuri ir atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 31.05.2017.