Vēsture

Skolas karogs

                                    Skolas himna autore Skaidrīte Pugača

Zied, atkal ābeles zied,
Gadi nāk, gadi iet,
Tikai atkal mūs sauc kāda balss,
Kāda balss, sena balss.
Zied, atkal atmiņas zied,
Sapņi tie, kas jau prom,
Arī tie kas uz spārniem
Vēl visus mūs nes.
                                  Piedziedājums
                                       Ai skolas laiks, tas bij tik jauks,
                                       Un vienmēr atpakaļ mūs sauks,
                                       Kur kalna galā mana baltā skola stāv.
Smaids, pirmais smaids un glāsts,
Pirmais skolas valsis
Aizvien savā virpulī mani
Vēl nes, mani nes.
Tur, tur mans skolotājs,
Dzīvei durvis jau ver,
Labus vārdus un ceļamaizi
Līdzi man dod.
                                 Piedziedājums
                                       Ai skolas laiks, tas bij tik jauks,
                                       Un vienmēr atpakaļ mūs sauks,
                                       Kur kalna galā mana baltā skola stāv.
Zied, atkal ābeles zied,
Gadi nāk, gadi iet,
Tikai atkal mūs sauc kāda balss,
Kāda balss, sena balss
Zied, atkal atmiņas zied,
Sapņi tie, kas jau prom,
Arī tie kas uz spārniem
Vēl visus mūs nes.
                                 Piedziedājums
                                       Ai skolas laiks, tas bij tik jauks,
                                       Un vienmēr atpakaļ mūs sauks,
                                       Kur kalna galā mana baltā skola stāv.