Sākums

No 2022./2023. mācību gada 9. klašu absolventiem visos valsts pārbaudes darbos vērtējums tiks izteikts procentos, kas veidojas no pārbaudes darbā iegūtajiem punktiem pret maksimāli iegūstamajiem punktiem.

Pabeidzot 9.klasi, skolēniem, lai iegūtu apliecību par vispārējo pamatizglītību, būs jākārto četri noslēguma pārbaudījumi, kas tiks veidoti atbilstoši jaunajam mācību saturam un pieejai, kā arī jauniem valsts pārbaudes darbu paraugiem.

    2.jūnijā plkst. 18:00 informatīvā sanāksme skolēnu vecākiem, kuru bērni 2022.gada 1.septembrī uzsāks mācības Jēkabpils 3. vidusskolas 1. klasē.

Izglītojamo uzņemšana 1. klasē 2022./2023. mācību gadam

Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai personīgi Jēkabpils 3.vidusskolas kancelejā:

Pieteikuma forma, lai iestātos 1. klasē MS Word formātā.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība: skatīties šeit