Sākums

Jēkabpils 3.vidusskolā no 2024. gada 5.jūnija sākas pieteikšanās uz 2024./25.mācību gada 10.klasi

Dokumentu iesniegšanas kārtība:

1) Vecāku pieteikums:

  • klātienē, aizpildot iesniegumu,
  • attālināti, aizpildot lejuplādētu MS Word iesniegumu un nosūtot to uz e-pastu mara.labanovica@edu.jekabpils.lv,
  • attālināti, aizpildot elektronisko anketu.

2) Vecāku un skolēna klātienes saruna ar direktori, iepriekš vienojoties par laiku pa telefonu 29533098.

Uz tikšanos līdzi jāņem:

  • 9.klases liecību, no 3.jūlija apliecību par vispārējās pamatizglītības iegūšanu,
  • medicīnas karti,
  • personu apliecinošu dokumentu.

Izglītojamo uzņemšana 1. klasē pamatizglītības programmā (kods 21011111)

Mūsu skolā:
  • fakultatīvās nodarbības ritmikā, datorikā,
  • logopēda, sociālā pedagoga un psihologa atbalsts,
  • papildus dažādas sporta nodarbības,
  • nodrošināta pagarinātās dienas grupa līdz plkst. 17.00.

Pieteikumus iesniegt elektroniski vai personīgi Jēkabpils 3.vidusskolas lietvedībā.

Pieteikuma forma, lai iestātos 1. klasē MS Word formātā.

Pieteikuma tiešsaistes anketa.

Mob. tel.: 29533098

Mieru Ukrainai!

24. februārī, pieminot Krievijas iebrukumu neatkarīgajā Ukrainā tieši pirms gada, savu mācību dienu sākām ar radio uzrunu. Vēlreiz pārdomājām par to, ka veselu gadu krievu tanki iznīcina miermīlīgos ukraiņus un zem melīgiem, izdomātiem apgalvojumiem noziedzīgi vēlas atņemt Ukrainai teritorijas, padarīt to par savu pavalsti, pārkrievot. Kur cilvēcība? Kur miers? Kur nākotne? Cik trausla ir brīvība…

Kā veltījums varonīgajai, stiprajai tautai tika atskaņota visiem zināmā latviešu dziesmas ukraiņu versija “Moja pesņja” (grupa “Prāta vētra”un “Tautumeitas”) . Tās vārdi ir no sirds.

Jaunsargs Jānis Žagars klases kolektīva vārdā aicināja piespraust ikvienam pie sirds lentītes ukraiņu karoga krāsās. 10.a klase vairākas dienas gatavoja piespraudes un izdalīja tās pārējām klasēm. Atsaucīgie mazāko klašu skolēni palīdzēja izgatavot Miera dekoru – locīja zilus, dzeltenus un baltus papīra putnus. Te bija vajadzīga precizitāte un pirkstu veiklība.

Visu piektdienu mācību stundas caurvija Miera tēma. Paldies ikvienam, kurš nav vienaldzīgs! Slava Ukrainai! Mierīgas debesis visām tautām!

Sagatavoja Ingūna Ūbele, direktores vietniece audzināšanas darbā

Jaunsargi: “Augsim Latvijai!”

“Es, Latvijas Republikas jaunsargs, svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus,” – šo svinīgo solījumu 10. novembrī, Lāčplēša dienas priekšvakarā, deva Jēkabpils 3.vidusskolas 4.-6. klašu jaunie jaunsargi. Dziedot valsts himnu, ar paceltu galvu dodot solījumu, izsakot vārdus “Augsim Latvijai!”, jaunieši izjuta īpašu saviļņojumu. Instruktore Līga Garkalne – Kalniņa

Skolas direktore Ligita Ašnevica vēlēja būt atbildīgiem ikdienas mācību gaitās, rādīt priekšzīmi pārējiem, mīlēt savu ģimeni, dzimto pusi un valsti. Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadam. Jaunsardzes darbības mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā un pilsoniskās apziņas un patriotisma veicināšana. Iknedēļas nodarbībās un papildus aktivitātēs jauniešu organizācija audzina jaunajā paaudzē dzimtenes mīlestību.

Skolas 7.-9.klašu jaunie jaunsargi svinīgo solījumu nodos Lāčplēša dienas pasākumā pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”.

Direktores vietniece Ingūna Ūbele