Sākums

Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija apbalvoja valsts krievu valodas 25. atklātās olimpiādes 8.–9. klašu godalgu ieguvējus un viņu pedagogus. Klātienes apbalvošanas pasākums notika 2024. gada 11. maijā.

No Jēkabpils 3.vidusskolas piedalījās Markuss Kilbloks 9.klase 2.vieta, skolotāja Ņina Jegorova.

Šī gada 25. maijā LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā, notiks A. Liepas NMS rīkoto konkursu un olimpiāžu apbalvošanas pasākums. Pasākumā aicinātas piedalīties 49.atklātās matemātikas laureātes Anna Stare 6.klase 3.vieta un Loreta Lazdiņa 9.klase 2.vieta.

Valsts izglītības satura centrs aicina mācību priekšmetu valsts olimpiāžu godalgu ieguvējus un viņu pedagogus uz klātienes apbalvošanas pasākumu 2024. gada 8. maijā. Apbalvošanas pasākums norisināsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3.

No Jēkabpils 3.vidusskolas aicina:

LORETU LAZDIŅU 9.kl. – II. PAKĀPE VALSTS 74.MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ, SKOLOTĀJA LIGITA OZOLIŅA un III. PAKĀPE VALSTS 50.LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDĒ, SKOLOTĀJA INITA BEINAROVIČA

AMANDU DEMKOVU 11.kl.– II PAKĀPE 25.VALSTS KRIEVU VALODAS OLIMPIĀDĒ, SKOLOTĀJA OLGA DOROGOVA

Izglītojamo uzņemšana 1. klasē pamatizglītības programmā (kods 21011111)

Mūsu skolā:
 • fakultatīvās nodarbības ritmikā, datorikā,
 • logopēda, sociālā pedagoga un psihologa atbalsts,
 • papildus dažādas sporta nodarbības,
 • nodrošināta pagarinātās dienas grupa līdz plkst. 17.00.

Pieteikumus iesniegt elektroniski vai personīgi Jēkabpils 3.vidusskolas lietvedībā.

Pieteikuma forma, lai iestātos 1. klasē MS Word formātā.

Pieteikuma tiešsaistes anketa.

Mob. tel.: 29533098

APSVEICAM!

LORETU LAZDIŅU 9.kl. – II. PAKĀPE VALSTS 74.MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ, SKOLOTĀJA LIGITA OZOLIŅA

SKOLĒNU SKATUVES RUNAS PRIEKŠNESUMU KONKURSA II POSMA REZULTĀTI KULTŪRVĒSTURISKAJĀ NOVADĀ

EMĪLIJA STRAPCĀNE, 1.kl. – Augstākā pakāpe, skolotāja Sanita Stradiņa

GATIS GROZA, 7.kl. – Augstākā pakāpe, skolotāja Inita Beinaroviča

SASNIEGUMI INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ 2023. /2024. m.g.

5.-10.klašu deju kopai AKMENTIŅŠ VISC tradicionālās dejas konkursa “Vedam danci 2024” finālā programmā “Tirgus diena Sēlijā” II pakāpe (vadītāja Maruta Mīlīga).

9.-12. klašu jauktajam korim TRIOLE Latvijas izglītības iestāžu Dziesmu svētku repertuāra pārbaudē – konkursā Latgalē I pakāpe (vadītāja Santa Kasparsone, koncertmeistare Zita Tišutina).

Vokāli instrumentālais ansamblis “SimtTūkstošvolti” Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam” Latgalē II pakāpe (vadītājs Rolands Rubiķis)

Meiteņu ansamblis “Stīdziņas” – Jēkabpils novada izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2024” II pakāpe (vadītāja Santa Kasparsone, koncertmeistare Zita Tišutina)

5.-10. klašu deju kopai AKMENTIŅŠ Sēlijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā II pakāpe (vadītāja Maruta Mīlīga).

5.-10. klašu deju kopai AKMENTIŅŠ Sēlijas tradicionālās dejošanas konkursa “Vedam danci” pusfinālā lielo dejotāju grupā I pakāpe (vadītāja Maruta Mīlīga).

5.-9. klašu meiteņu korim LAI SKAN! Latvijas izglītības iestāžu Dziesmu svētku repertuāra pārbaudē – konkursā Latgalē I pakāpe, Jēkabpils novadā I pakāpe (vadītāja Santa Kasparsone, koncertmeistare Zita Tišutina).

2.-4. klašu meiteņu korim SAULSTARIŅŠ Latvijas izglītības iestāžu Dziesmu svētku repertuāra pārbaudē – konkursā Jēkabpils novadā I pakāpe, (vadītāja Ija Grudule, koncertmeistare Zita Tišutina).

2.-7.klašu zēnu korim DINAMIKA Latvijas izglītības iestāžu Dziesmu svētku repertuāra pārbaudē – konkursā Jēkabpils novadā I pakāpe, (vadītāja Ija Grudule, koncertmeistare Zita Tišutina).

9.-12. klašu jauktajam korim TRIOLE Latvijas izglītības iestāžu Dziesmu svētku repertuāra pārbaudē – konkursā Jēkabpils novadā II pakāpe (vadītāja Santa Kasparsone, koncertmeistare Zita Tišutina).

JĒKABPILS NOVADA SKOLĒNU SKATUVES RUNAS PRIEKŠNESUMU KONKURSA I POSMA REZULTĀTI

EMĪLIJA STRAPCĀNE, 1.kl. – Augstākā pakāpe, izvirzīta uz konkursa valsts posmu, skolotāja Sanita Stradiņa

GATIS GROZA, 7.kl. – Augstākā pakāpe, izvirzīts uz konkursa valsts posmu, skolotāja Inita Beinaroviča

 • MARKUSS KRISTOFORS ŽIKARS, 1.kl. – 2. pakāpe
 • GERDA GROZA , 2.kl. – 1. pakāpe
 • TOMS BĒTIŅŠ, 3.kl. – 2. pakāpe
 • MATĪSS LĀČPLĒSIS, 3.kl. – 1. pakāpe
 • LORETA LAZDIŅA, 9.kl. – 1. pakāpe
 • LUĪZE LĀČPLĒSE, 9.kl. – 2. pakāpe
 • ELIJA PORIETE, 11.kl. – 1. pakāpe
 • JĀNIS ŽAGARS, 11.kl. – 2. pakāpe

Skolotājas Agrita Zolberga, Kristīne Aukmane, Mārīte Viļuma, Inita Beinaroviča, Inga Vaivode

Apsveicam un lepojamies!

Skatuves runas konkursa I kārta

Š. g. 8. februārī norisinājās Jēkabpils 3. vidusskolas skatuves runas konkursa fināls, kurā piedalījās 33 izteiksmīgākie runātāji no dažādām klašu grupām. Bija prieks redzēt drosminiekus, kuri uzstājās pirmo reizi, kā arī pamanīt izaugsmi jau pieredzējušiem konkursa dalībniekiem. Sacenšoties piecās apakšgrupās, tika noskaidroti izglītojamie, kuri savu runas prasmi pārvalda vislabāk. Labākie no labākajiem pārstāvēs Jēkabpils 3. vidusskolu Jēkabpils novada skatuves runas konkursā.

Turēsim īkšķus par savējiem:

 • Emīliju Strapcāni, Markusu Kristoforu Žikaru 1. klašu grupā
 • Tomu Bētiņu, Matīsu Lāčplēsi,Gerdu Grozu 2. un 3. klašu grupā
 • Gati Grozu, Loretu Lazdiņu, Luīzi Lāčplēsi 7. – 9. klašu grupā
 • Eliju Porieti un Jāni Žagaru 10. – 12. klašu grupā.

Paldies visiem skolotājiem, dalībniekiem un viņu vecākiem par cītīgi ieguldīto darbu un drosmi!

Inga Vaivode, latviešu valodas un literatūras MK vadītāja

Loretas Lazdiņas uzruna Lāčplēša dienas pasākumā

Domes priekšsēdētāj, domes pārstāvji, Zemessardzes un Jaunsardzes pārstāvji, Jēkabpils novada iedzīvotāji, visi klātesošie!

Man ir patiess gods šodien savā un Jēkabpils 3. vidusskolas vārdā nodot sveicienus un sveikt Lāčplēša dienā. Šodien mēs izkaram Latvijas karogus un iededzam sveces, pieminot latviešu karavīrus, kas pirms 104 gadiem cīnījās un upurējās mūsu valsts vārdā, lai gūtu uzvaru pār Bermontu.

Arī mēs – jaunieši – katru dienu dodamies pāri dzīves karalaukam un izcīnām sev svarīgas cīņas. Tās nav asiņainās cīņas; nē, tās ir morālās cīņas gan ar sevi, gan ar pasauli sev apkārt. Mēs vēlamies savas ģimenes darīt lepnas, lai atdarītu visu to, ko tās darījušas mūsu labā, tāpēc ik dienas cenšamies sevi parādīt vislabākajā gaismā; un, ja nu kādam misējas solis un paslīd kāja, mēs palīdzam piecelties. Mēs esam īsteni savas valsts patrioti – skolā jau kopš pirmās klases mums ir mācīts par Latviju, tās vēsturi un simboliem, sējot mūsu sirdīs mīlestību pret dzimteni. Latviešu valodas stundās mēs rūpējamies, lai valoda, ko izmantojam, ir pareiza, un doma, ko izsakām, ir saprotama. Mēs gatavojamies nākotnei, lai kļūtu par pilnvērtīgiem Latvijas pilsoņiem, kas dzimtenes labā ir gatavi ziedot sevi visu. Saka, ka jaunā paaudze ir mūsu nācijas cerība, tāpēc mēs darām un darīsim visu, lai šīs cerības atspēkotu.

Plauksim un ziedēsim visi kopā – mūsu Latvijai!

9. klašu skolēnu tikšanās ar militāristiem ,,Kā es sargāju savu Latviju”

Šogad Tēvzemes nedēļu mūsu skolā sākām ar profesionāļu lekciju – nodarbību. 6. novembrī Jēkabpils 3. vidusskolā viesojās Aizsardzības ministrijas un Nacionālo Bruņoto spēku pārstāvji. 9.klašu skolēni ar interesi klausījās noderīgo informāciju un uz brīdi iejutās jauniesaucamo lomā, kad attieksme ir stingra, disciplīna – bezierunu.

Atsauksmes no pašpārvaldes jauniešiem:

Kārlis, 9.kl.:

Es aizdomājos šodien par Latvijas drošību, cik drošā valstī mēs dzīvojam. Man lekcijā patika, ka uzdeva interesantus jautājumus un par atbildēm varēja dabūt balvas no NBS.

Sandija, 9.kl.:

Mani piesaistīja daudz un dažādās profesijas, amati un to dažādība (gaisa spēki, jūras spēki, kājnieku brigāde, militārā policija u.c.), kas iedalās vēl sīkāk. Aizdomājos. Cik labi, ka pieņemts likums par valsts aizsardzības dienestu, jo viss, ko tur māca, var noderēt dzīvē. Sliktākajā gadījumā pratīs aizstāvēt savu valsti. Ja vēl par to maksā, tad neredzu iemeslu nedienēt. Manuprāt, jābūt gatavam vissliktākajam, nevis, kad tas notiek, tad nezina, kas jādara.

Luīze, 9.kl.:

Manuprāt, šādas nodarbības ir nepieciešamas, lai parādītu, kāpēc notiks obligātā iesaukšana dienestā un ko tas nozīmē. Aizdomājos par šī brīža situāciju Ukrainā, ka tas var mūs skart un ne tikai, jo simtiem bēgļu mēģina iekļūt Latvijā ik dienu.

Sagatavoja Ingūna Ūbele

5000+5000 eiro finansējumu saņem Jēkabpils 3. vidusskola

VAS Latvijas Loto organizētās interaktīvās momentloterijas Sporto visi galvenais laimests pagājušajā nedēļas nogalē izkrita Aizkraukles novadā, Pļaviņās, tāpēc, saskaņā ar loterijas noteikumiem, pie finansējuma 5000 eiro apmērā tikusi arī laimestam ģeogrāfiski tuvākā vispārizglītojošā skola, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projekta Sporto visa klase dalībniece. Šoreiz tā ir Jēkabpils 3. vidusskola, kļūstot par 49. skolu, kura projekta ietvaros 2023./2024. mācību gadā tiek pie finansējuma sporta dzīves uzlabošanai.

Interaktīvā izloze Sporto visi ir daļa no VAS Latvijas Loto un Latvijas Olimpiskās komitejas kopīgi īstenotās aktīva dzīvesveida atbalsta iniciatīvas Kustība, kas vieno. Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes visās vecuma grupās, vienlaikus ar loterijas palīdzību piesaistot līdzekļus atbalstam jauniešu sportam. Finansējumu iniciatīvai nodrošina ieņēmumi no divām nacionālā līmeņa sabiedriskā labuma mērķa loterijām – Sporto visi un Sporta loterija.

Šajā mācību gadā projektā Sporto visa klase pieteikušās 97 skolas, tāpēc katru nedēļu kāda no 97 Latvijas skolām saņems 5000 eiro sporta dzīves pilnveidošanai.

Uzziņai: Latvijas Loto pārstāve L. Konovalova, Tel.: +371 28631356

Rudens sporta diena

Š. g. 22.septembrī, tieši pirms Eiropas sporta nedēļas Be Active, kuras šī gada moto ir # Piecelies un piecel citus!, notika Jēkabpils 3.vidusskolas sporta diena. 1.-3. klašu audzēkņi sportoja skolas sporta zālē un stadionā, bet 4.-12. klašu audzēkņi devas uz Jēkabpils Mežaparku.

Sporta dienas aktivitātes abās vietās sākās ar rudens krosa skrējienu dažādās klašu grupās. Pēc skrējiena tika apbalvoti 1.-3.vietu ieguvēji:

1.klašu grupā 1.vieta meitenēm Laura Lapiņa, zēniem Tomass Pušpitāns,

2.klašu grupā 1.vieta meitenēm Esterei Meldrāja, zēniem Raimonds Grāvītis,

3.klašu grupā 1.vieta meitenēm Lelda Brimere, zēniem Linards Tūtars,

4.-5.klašu grupā 1.vieta meitenēm Sendija Drozde , zēniem Emīls Zeltiņš.

6.-7.klašu grupā 1.vieta meitenēm Nikola Liepiņa, zēniem Vestarts Kalve,

8.-9.klašu grupā 1.vieta meitenēm Vivita Puķinska , zēniem Markuss Rulietis.

10.-12.klašu grupā 1.vieta jaunietēm Dagmārai Midzenei, jauniešiem Raivis Rulietis.

Sporta dienas turpinājumā 1.-3. klašu skolēni piedalījās dažādās stafetēs, basketbola soda metienos, attīstīja līdzsvara prasmi, spēlēja tautasbumbu. Aktivitātes uzraudzīja klašu audzinātāji un Sporta skolas treneris Aivars Noris.

Sporta skolotāji Vita Brikmane, Vilnis Vīksne un Modris Osvalds Mežaparkā organizēja vairākas aktivitātes 4.-12. klašu audzēkņiem: skolēni aktīvi spēlēja volejbolu, strītbolu, futbolu, tautasbumbu starp klasēm, kā arī izmēģināja savus spēkus jaunsargu stafetē, kuras bija sagatavojusi instruktore Līga Garkalne – Kalniņa.

Diena bija saulaina, aktīva un sportiskiem panākumiem veiksmīga.

Sporta MK vadītāja Vita Brikmane

Dzeja elpo!

2023

IEELPA UN IZELPA

Pirmās stundas laikā no 11. līdz 14. septembrim mēs, 12.klases skolēni, skolas radio stāstījām par Dzejas dienu pasākumiem “Dzeja elpo” visā Latvijā. Tika sagatavota informācija par Dzejas dienām un to pirmsākumiem, kā arī par mūsu novadnieci Āriju Elksni, kura šogad svinētu 95 gadu jubileju. Mēs lasījām dzejnieces dzejoļus no dažādiem viņas dzejas krājumiem. Neskatoties uz to, ka tās bija tikai pāris minūtes pie mikrofona, nemiers un uztraukums bija klāt jau no paša rīta, bet par spīti tam, tas bija tā vērts. Tā bija ļoti vērtīga pieredze. Paldies!

IEELPA UN IZELPA

Mūsu skola aktīvi iesaistījās vienā no Jēkabpilī piedāvātajiem Dzejas dienu pasākumi – uz pilsētas trotuāriem ar krītu rakstīt dzejoļus. Tas bija ļoti interesanti – redzēt, kā pelēkais asfalts pārtop par krāsainu dzejoļu paklāju.

IEELPA UN IZELPA

Krustpils Kultūras namā 13.septembrī plkst.14.00, norisinājās pasākums “Dzeja elpo vārdos”. Tā bija iespēja satikt dzejniekus un rakstniekus – Ivetu Šimkus, Jāni Rokpelni un Arti Ostupu. Sarunu vadīja dzejniece Ruta Štelmahere un par muzikālo noformējumu parūpējās Alise Kļaviņa. Šis pasākums deva lielisku iespēju dzirdēt dzejnieku darbus un bija interesanti klausīties par viņu dzīves gaitām.

IEELPA UN IZELPA

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Novadpētniecības lasītavā (Pasta iela 39) septembrī tika apmeklēta izstāde “Es atkal neatvados” par godu latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa deviņdesmitgadei. Izstādē bija lieliskas iespējas izpausties radoši, noklausīties un noskatīties videomateriālus, kā arī klausīties, kā pats dzejnieks lasa savu dzeju un pildīt dažādus uzdevumus par rakstnieku I. Ziedoni. Mums visvairāk patika, ka izstādi varēja aplūkot pats bez gida palīdzības.

Džastina Golovceva, Elza Toča, Kristiāna Ūdre, Daniela Presnija, Elīna Kāpostiņa, Annija Sargune, Megija Buša

Pretbulinga programmas KiVa atklāšana

2023. gada 13. septembrī mūsu skolā 1.-9. klašu skolēni piedalījās KiVa programmas atklāšanā un tika iepazīstināti ar programmas mērķiem. Apņemšanos ievērot cieņpilnas komunikācijas principus, tādējādi veidojot drošu mācību vidi, skolēni simboliski apstiprināja ar saviem plaukstu nospiedumiem.

KiVa ir Turku Universitātes (Somija) izstrādāta programma vardarbības mazināšanai vienaudžu vidū. Programmas efektivitāte ir zinātniski pierādīta un veiksmīgi darbojas jau 20 valstīs. Mūsu skola ir viena no pirmajām 60 Latvijas skolām, kas šogad ir apņēmusies īstenot KiVa programmu un veicināt tās misiju. Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts kanceleju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti un nevalstiskām organizācijām.

Projekta koordinatore Kristīne Kasparsone

Zinību diena

Jēkabpils 3. vidusskolā

Man jāieti skoliņāi

Gudras ziņas iekrāties,

Pieaugt tautas mīlestībā,

Īstā gara brīvībā

/Auseklis/

2023./2024. m.g. 1.septembrī Jēkabpils 3.vidusskolā mācības uzsāka 619 skolēni, no tiem 67 pirmklasnieki. 59 pedagogi ir gatavi palīdzēt mācībās. Pirmais darba gads mūsu skolā būs 3 pedagogiem: Agritai Zolbergai – sākumskola, Irinai Šutkai – angļu valoda, Svetlanai Ļeškevičai – franču valoda.

Lai visiem veiksmīgs Jaunais mācību gads!

Klases audzinātāji un kabineti: šeit

Foto galerija: šeit

Jēkabpils novada izglītības iestāžu koru un deju kolektīvu skates.

Salas TN mūsu skolas 5.-9.klašu korim “Lai skan”, vadītāja Santa Kasparsone – I pakāpe un zēnu korim “Dinamika”, vadītāja Ija Grudule – II pakāpe . Koncertmeistare Zita Tišutina.

15.04.2023. Viesītē Jēkabpils 3. vidusskolas jauktais koris “TRIOLE” (vadītāja Santa Kasparsone, koncertmeistare Zita Tišutina) XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētku koru skatē saņēma vērtējumu “ieskaitīts” un jūlijā dosies uz svētkiem.

15.04.2023. Rīgas Latviešu biedrības namā mūsu deju kopa “Akmentiņš” (vidējā grupa) VISC tradicionālās dejas konkursa “Vedam danci 2023” programmā “Sēļu danči” ieguva II pakāpi. Vadītāja Maruta Mīlīga.

Apsveicam un lepojamies!

100 dienas skolā!

Februārī Jēkabpils 3.vidusskolā nedēļas garumā notika pirmo klašu skolēnu pasākums “100 dienas skolā”. Nedēļas mērķis – izcelt īpašo, saskatīt vienojošo.

Pirmklasnieki ar savu darbošanos apliecināja piederību savai skolai. Bērni sacerēja un deklamēja savu dzeju par skolu, zīmēja sevi skolā, veidoja kolāžas ar 100 elementiem. Noskaidroja, kurš ir visbiežāk sastopamākais bērna vārda sākumburts 1. klasēs, veidoja diagrammu. Domāja īpašības, kas sākas ar sava vārda pirmo burtu.

Izmantojot digitālos rīkus, skolēni ar spēles palīdzību iepazina skolu, norises skolā, tās apkārtni, atbildēja uz āķīgiem jautājumiem.

Skolas gaitenī bija aplūkojama skolēnu radošo darbu izstāde. Skaitli 100 skolēni bija atveidojuši dažādos veidos un tehnikās. Oriģinālajos dekoros tika izmantoti gan floristikas elementi, gan lego klucīši, koks, 100 piešūtas pogas, nagliņas un dzija, stikla lodītes un gabaliņi, dažādi papīra veidi, audums. Paldies vecākiem par atbalstu!

Nedēļas noslēgumā pirmklasnieki priecēja ar koncertu. Skanēja jautras dziesmas, dzejoļi un izdejota deja. Saņemti diplomi un 100 dienu kroņi.

Šajās dienās skolēni ieguva pieredzi kā veidot attiecības ar skolasbiedriem, kā uzstāties, kā kopīgi sadarbojoties, piedzīvot pozitīvas emocijas.

Paldies sakām mūsu draugiem – 4. klašu skolēniem un viņu audzinātājām – par aizraujošo priekšnesumu, apsveikumiem un saldumiem un mūzikas un ritmikas skolotājām par sadarbību! Lai saņemtais prieka lādiņš un iegūtās vērtības mums visiem dod spēku turpmākajām mācībām skolā!

Svētku organizatores Andra Maksimova un Kristīne Aukmane

100 dienas skolā foto šeit 

Mieru Ukrainai!

24. februārī, pieminot Krievijas iebrukumu neatkarīgajā Ukrainā tieši pirms gada, savu mācību dienu sākām ar radio uzrunu. Vēlreiz pārdomājām par to, ka veselu gadu krievu tanki iznīcina miermīlīgos ukraiņus un zem melīgiem, izdomātiem apgalvojumiem noziedzīgi vēlas atņemt Ukrainai teritorijas, padarīt to par savu pavalsti, pārkrievot. Kur cilvēcība? Kur miers? Kur nākotne? Cik trausla ir brīvība…

Kā veltījums varonīgajai, stiprajai tautai tika atskaņota visiem zināmā latviešu dziesmas ukraiņu versija “Moja pesņja” (grupa “Prāta vētra”un “Tautumeitas”) . Tās vārdi ir no sirds.

Jaunsargs Jānis Žagars klases kolektīva vārdā aicināja piespraust ikvienam pie sirds lentītes ukraiņu karoga krāsās. 10.a klase vairākas dienas gatavoja piespraudes un izdalīja tās pārējām klasēm. Atsaucīgie mazāko klašu skolēni palīdzēja izgatavot Miera dekoru – locīja zilus, dzeltenus un baltus papīra putnus. Te bija vajadzīga precizitāte un pirkstu veiklība.

Visu piektdienu mācību stundas caurvija Miera tēma. Paldies ikvienam, kurš nav vienaldzīgs! Slava Ukrainai! Mierīgas debesis visām tautām!

Sagatavoja Ingūna Ūbele, direktores vietniece audzināšanas darbā

Trīs AUGSTĀKĀS PAKĀPES Skatuves runā novadā

2023. gada 21.februārī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā norisinājās Jēkabpils novada Skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkurss. Jēkabpils 3. vidusskolu pārstāvēja 9 visu klašu grupu skolēni. Prieks, ka konkurss norisinājās klātienē!

Mūsu rezultāti:

 • Estere Meldrāja, 1.a klase, 1.pakāpe,
 • Raimonds Grāvītis, 1.a klase, 2.pakāpe,
 • Toms Bētiņš, 2.a klase, AUGSTĀKĀ PAKĀPE,
 • Matīss Lāčplēsis, 2.a klase, AUGSTĀKĀ PAKĀPE,
 • Ieva Bokāne, 6.b klase, 1.pakāpe,
 • Gatis Groza, 6.b klase, AUGSTĀKĀ PAKĀPE,
 • Loreta Lazdiņa, 8.c klase, 1.pakāpe,
 • Elija Poriete, 10.a klase, 1.pakāpe,
 • Zaiga Raubišķe, 11.a klase, 2.pakāpe.

Paldies skolotājām Kristīnei Aukmanei, Mārītei Viļumai, Initai Beinarovičai, Ingai Vaivodei, Ingūnai Ūbelei!

Paldies visiem dalībniekiem par drosmi un vēlmi parādīt sevi tik skaitā veidā! Diena bija piepildīta un skaista! Tie, kuriem ir augstākā pakāpe, tiek izvirzīti uz 2. (valsts) kārtu, kur jāiesūta video priekšnesums. Veiksmi 2.kārtā!

Ingūna Ūbele, direktores vietniece audzināšanas jomā

1. pakāpe konkursā BALSIS

16. februārī Salas kultūras namā notika Jēkabpils novada izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkurss BALSIS 2023. Mūsu skolas 9.-12.klašu ansamblis „Melodija” (vadītāja Santa Kasparsone) ieguva I pakāpi!

Dziedātājas uzsver, ka skate ir lielisks veids, kā iegūt lielāku drosmi uzstāties publikai. Uzstāšanās satraukums un stress, gaidot rezultātu, esot liels, bet tā ir konkursu neatņemama sastāvdaļa. Ieguldītais darbs un dziedot pavadītās stundas ir tā vērtas, jo dziedāt ir – nedaudz pacelties virs ikdienas, virs zemes, un rezultātā izjutām gandarījumu par savu sniegumu un panākumu.

Skolotāja Santa Kasparsone: „Vislielākais prieks, ka bērni atkal var dziedāt kopā, dzirdēt viens otra priekšnesumus un mācīties cits no cita. Protams, divarpus gadi bez dziedāšanas uz skatuves iespaidojuši ansambļu snieguma kvalitāti… Lai miers valda mūsu Latvijā, lai biežāk varam kopā dziedāt un lai arī turpmāk mūs vieno dziesma!”

Ingūna Ūbele, direktores vietniece audzināšanas darbā

Skatuves runas konkursa skolas kārta

Š. g. 8. februārī norisinājās Jēkabpils 3. vidusskolas skatuves runas konkursa fināls, kurā piedalījās 26 izteiksmīgākie runātāji no dažādām klašu grupām. Bija prieks redzēt drosminiekus, kuri uzstājās pirmo reizi, kā arī pamanīt izaugsmi jau pieredzējušiem konkursa dalībniekiem. Sacenšoties piecās apakšgrupās, tika noskaidroti izglītojamie, kuri savu runas prasmi pārvalda vislabāk. Labākie no labākajiem pārstāvēs Jēkabpils 3. vidusskolu Jēkabpils novada skatuves runas konkursā 21. februārī.

Turēsim īkšķus par:
Esteri Meldrāju un Raimondu Grāvīti 1. klašu grupā
Tomu Bētiņu un Matīsu Lāčplēsi 2. un 3. klašu grupā
Gati Grozu un Ievu Bokāni 4. – 6. klašu grupā
Loretu Lazdiņu 8. – 9. klašu grupā
Eliju Porieti un Zaigu Raubišķi 10. – 12. klašu grupā

Paldies visiem skolotājiem, dalībniekiem un viņu vecākiem par cītīgi ieguldīto darbu un drosmi!

Inga Vaivode, latviešu valodas un literatūras skolotāju MK vadītāja

Tēvzemes nedēļas pasākumu foto: šeit

Jaunsargi: “Augsim Latvijai!”

“Es, Latvijas Republikas jaunsargs, svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus,” – šo svinīgo solījumu 10. novembrī, Lāčplēša dienas priekšvakarā, deva Jēkabpils 3.vidusskolas 4.-6. klašu jaunie jaunsargi. Dziedot valsts himnu, ar paceltu galvu dodot solījumu, izsakot vārdus “Augsim Latvijai!”, jaunieši izjuta īpašu saviļņojumu. Instruktore Līga Garkalne – Kalniņa

Skolas direktore Ligita Ašnevica vēlēja būt atbildīgiem ikdienas mācību gaitās, rādīt priekšzīmi pārējiem, mīlēt savu ģimeni, dzimto pusi un valsti. Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadam. Jaunsardzes darbības mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā un pilsoniskās apziņas un patriotisma veicināšana. Iknedēļas nodarbībās un papildus aktivitātēs jauniešu organizācija audzina jaunajā paaudzē dzimtenes mīlestību.

Skolas 7.-9.klašu jaunie jaunsargi svinīgo solījumu nodos Lāčplēša dienas pasākumā pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”.

Direktores vietniece Ingūna Ūbele

Izaicinājums pakāpienu skaitīšanā

No 17. līdz 21. oktobrim Latvijas veselības sporta nedēļas ietvaros novada skolu klašu kolektīviem bija iespēja iesaistīties Jēkabpils Sporta centra izaicinājumā “3 km un 333 pakāpieni”. Pasākuma mērķis bija popularizēt fiziski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Jēkabpils novada iedzīvotājiem, izmantojot novada teritorijas infrastruktūru un sniegt iespēju klašu kolektīviem pilnvērtīgi iesaistīties Latvijas Veselības sporta nedēļā 2022. Kopā piedalījās 17 klašu kolektīvi. No tiem četri bija no Jēkabpils 3. vidusskolas: 2. a ., 3. a., 4.c. un 8.c klases. Divi no klašu kolektīviem – 2. a un 3. a klase ir arī projekta “Sporto visa klase” dalībnieki.

Pārsteidzoši garu distanci nogāja 3.a klases skolēni – viņi pieveica 20,58 kilometrus un uzkāpa 1717 pakāpienus augšup! Līdz ar to 3.a klase kļuva par šī izaicinājuma uzvarētājiem un saņēma galveno balvu! Visi dalībnieki izpildīja uzdevumu – pieveica vismaz trīs kilometrus un 333 pakāpienus, tāpēc visi piedalījās izlozē. Pārsteigumu no Jēkabpils SC saņēma arī mūsu skolas 2.a klase.

Paldies vecākiem par bērnu audzināšanu sportiskā garā un jauneklīgi enerģiskajām audzinātājām: M. Viļumai, S. Stradiņai, I. Grandānei, S. Kasparsonei!

Skolotāja Mārīte Viļuma

Jēkabpils 3.vidusskolas 12.klase piedalījās „Labo darbu nedēļā 2022”.

Audzēkņi vēlējās kaut kā palīdzēt Jēkabpils pansionāta iemītniekiem. Uzrunājot iestādes vadību tika nolemts, ka rudenī vislabākais būs palīdzēt novākt ābolu ražu, tāpēc 10.oktobrī pēc pusdienām 12. klases skolēni devās uz pansionāta ābolu dārzu. Tika savākti 9 maisi ābolu sulām un apmēram 4 kastes ābolu meitenes sagrieza saldēšanai ziemas patēriņam. Pansionāta vadība bija priecīga, ka tik veikli izdevās savākt ar ābolu ražu priekš iemītniekiem.

Diploms par aktīvu dalību: DIPLOMS

Atbalsts grāmatas tapšanā

Ziedu košuma un saules pielietā rudens dienā Rīgā notika Anitas Dumbrauskas grāmatas “Mums ir dvīņi” atvēršanas svētki. Pētījumā piedalījās 50 dvīņu pāri, no kuriem 8 pāri ir mūsu skolas skolēni. Paldies atsaucīgajiem vecākiem par iesaistīšanos un atbalstu! Katrs no dvīņiem ir neatkārtojama individualitāte un viens no izaicinājumiem – apgūt brīvību, patstāvību un atbildību! Prieks bija pārstāvēt Jēkabpils 3. vidusskolu, satikt Latvijas dvīņus un viņu vecākus, kuri piedalījās pētījumā, sumināt grāmatas autori.

Mārīte Viļuma