Sākums

Izglītojamo uzņemšanai Jēkabpils 3. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmu apgūšanai skola ievēro kārtību, kāda noteikta – Vispārējās izglītības likumā un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos.

Pamats izglītojamā uzņemšanai Jēkabpils 3. vidusskolā ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts. Izglītojamā uzņemšanas kārtību nosaka skolas nolikums.

Jēkabpils 3.vidusskola piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 5 padziļināto kursu komplektiem jeb padziļināto mācību priekšmetu komplektiem:

1) humanitārais (valodu) virziens,

2) humanitārais (mākslu) virziens,

3) dabaszinātņu virziens (medicīna, farmācija),

4) vides zinātnes, lauksaimniecība,

5) matemātikas virziens, inženierzinātnes (skatīties šeit)   

 

 Jēkabpils 3.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības mācību plānu skatīties šeit

Izglītojamo uzņemšanas kārtība: skatīties šeit.

Pieteikumus var iesniegt sākot no 2021. gada 14. jūnija. 

Pieteikumu forma, lai iestātos vidusskolā (pdf formātā  un  MS Word formātā).

Pieteikuma forma, lai iestātos 1. klasē MS Word formātā.

Pieteikuma forma, lai iestātos 2. – 9. klasē MS Word formātā.

Pēc pieteikuma saņemšanas tiks noteikts individuālās sarunas laiks ar skolas administrāciju. 

Pieteikumu sūtīt uz e-pasta adresi: 3.vidusskola@3vsk.jekabpils.lv

Tālrunis papildus informācijai: lietvede – 65230833; 29533098