Sākums

 

Turpinās papildus izglītojamo uzņemšana Jēkabpils 3.vidusskolas 1.,7. un 10. klasē.

Skolai ir sava dienesta viesnīca.

Dokumentus pieņem katru dienu no 9:00 – 14:00 iepriekš  piesakoties pa tālruni 29533098

 

 

Jēkabpils 3.vidusskola piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 5 padziļināto kursu komplektiem jeb padziļināto mācību priekšmetu komplektiem:

1) humanitārais (valodu) virziens,

2) humanitārais (mākslu) virziens,

3) dabaszinātņu virziens (medicīna, farmācija),

4) vides zinātnes, lauksaimniecība,

5) matemātikas virziens, inženierzinātnes (skatīties šeit)   

 Jēkabpils 3.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības mācību plānu skatīties šeit

Pieteikumus var iesniegt elektroniski (pieteikuma forma) vai iesniegt personīgi Jēkabpils 3.vidusskolas kancelejā (iesnieguma forma, pdf formātā  un  MS Word formātā)

Izglītojamo uzņemšanas kārtība: skatīties šeit

Cienījamie pedagogi, skolēni, vecāki, skolas darbinieki!

Mācību gads ir noslēdzies, mazliet neierasti, tā pieklusināti, bez steigas…….. Nenotika vairāki skaisti skolas tradīciju pasākumi, Mātes dienas pašdarbības kolektīvu koncerts, svinīgais Pateicības pēcpusdienas pasākums. Šogad noskumis ir arī mūsu skolas dārzs, jo neskanēja priecīgās skolēnu čalas Dārza svētkos. Skolas darbinieki dārzu mazliet iepriecināja, izveidojot krāšņu rožu dobi, kura, es ceru rudenī mūs priecēs ar saviem ziediem. Un tomēr ir bijuši aizvadītajā mācību gadā ar ļoti jauki un priecīgi brīži. Skolas 110 dzimšanas dienas pasākumi, daudzveidīgie Ziemassvētku pasākumi, iedvesmojošā Žetonu vakara muzikālā izrāde, skolēnu iegūtās godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, pašdarbības kolektīvu skatēs (skat .mājas lapā). Pašdarbības kolektīvi jau bija sagatavojuši Skolēnu dziesmu un deju svētku repertuāru un satrauktām sirdīm gaidīja svētkus Rīgā…….. Es ticu, ka nākamajā vasarā tie notiks un mūsu kolektīvi būs kuplajā svētku dalībnieku pulkā.

Skolā viens no svarīgākajiem darba rādītājiem ir sekmes, tādēļ mācību gada noslēgumā atskatāmies uz tām. Skolu beidza 655 skolēni, no tiem 34 – 12.klašu skolēni un 51 – 9.klašu skolēns. 29 skolēni ir ieguvuši Zelta liecības un 54 – Sudraba liecības.

Zelta liecības
2019./2020.m.g.
Sudraba liecības
2019./2020.m.g.

Elza Eglīte

4.a

Alise Laimiņa

4.a

Danija Voite

4.a

Paula Zvaigzne

4.c

Andris Ruhmans

4.c

Renards Vanags

4.c

Amanda Ozoliņa

5.b

Renārs Jaksons

5.b

Diāna Juškeviča

5.b

Emīls Rulietis

5.b

Markuss Rulietis

5.b

Sandija Stankeviča

5.c

Reinis Mūrnieks

5.c

Evelīna Akmene

5.c

Lūkass Aukmanis

6.a

Elīna Ivanova

6.a

Paula Kancāne

6.a

Markuss Sokolovs

6.a

Renāte Meikšāne

7.b

Elīza Paveļjeva

7.b

Evelīna Vīksne

7.b

Paula Reševska

7.c

Una Paula Bernāne

8.a

Sandra Brikmene

8.b

Matīss Čikuts

8.b

Emīlija Ozoliņa

8.b

Annija Oresta Faksa

8.c

Evelīna Garkalne

10.a

Raivis Randohs

10.a

Markuss Dābols

4.a

Haralds Krastiņš

4.a

Gustavs Melgailis

4.a

Markuss Skudra

4.a

Eleonora Šmeisa

4.a

Elīna Tihanova

4.a

Alise Audzere

4.c

Rendija Brūniņa

4.c

Alīna Paramonova

4.c

Artjoms Ameļčenko

4.c

Roberts Antevičs

5.b

Markuss Kilbloks

5.b

Linda Mazjāne

5.c

Artūrs Vilkājs

5.c

Jānis Irbītis

5.c

Viktorija Veidmane

5.c

Evelīna Skudrova

5.c

Daniela Bētiņa

6.a

Daniels Catlakšs

6.a

Megija Savicka

6.a

Elīna Svikle

6.a

Aleksandra Šmeisa

6.a

Paula Ūbele

6.a

Linda Zemīte

6.a

Kristiāna Raspopova

6.b

Alise Klidziņa

6.b

Dita Gavare

7.a

Uldis Koržiņevskis

7.a

Gatis Puriņš

7.a

Signe Zobena

7.a

Jānis Žagars

7.a

Kristers Policāns

7.b

Estere Boroduļina

7.c

Arsēnijs Kovaļonoks

7.c

Alans Mazurovs

7.c

Loreta Linna Nikolajeva

7.c

Nauris Pinne

7.c

Ņikita Dibaņins

8.a

Anna Marija Harenko

8.a

Zaiga Raubišķe

8.b

Annija Rudzīte

8.b

Evija Svikle

8.b

Inita Vaikule

8.b

Elīna Vilkāja

8.b

Laura Tolkačova

8.c

Rēzija Kalniņa

8.c

Anastasija Pučinska

10.a

Zane Soroka

10.b

Loreta Kalve

10.b

Evelīna Maderniece

11.

Daniela Zjukova

11.

Oksana Minalto

11.

Anete Minalto

11.

Karīna Sereda

11.

Pagarinātais mācību gads un pēc pārbaudījumi ir noteikti 30 skolēniem, es ļoti ceru, ka arī šie skolēni tiks pārcelti nākamajā klasē. Vēlos atgādināt mūžseno teicienu, ka zirgu var vest pie ūdens, bet tikai zirgs pats var padzerties, tādējādi atgādinot, cik ļoti svarīgs ir pašu skolēnu ieguldījums veiksmīga mācību rezultāta sasniegšanā. Izglītošanās būtība ir ,lai mācību gada beigās mēs būtu kļuvuši daudz gudrāki, garīgi stiprāki un laimīgāki.

Patiesi vēlējos uzteikt skolēnu, vecāku, skolotāju darbu pašreizējos apstākļos. Paldies, vecāki, par Jūsu ieguldījumu attālinātā mācību procesa nodrošināšanā. Paldies par labajiem vārdiem, ko saņemam. Tie mums, skolas vadībai un skolotājiem dod spēku un enerģiju doties tālāk!

Esmu pateicīga katram skolotājam un skolas darbiniekam par darbu ko darāt, rūpēm un mīlestību pret bērniem. Tieši šajā pavasarī ir sajūta cik spēcīga, stipra un saliedēt ir mūsu skolas komanda!

Saulainu, skaistiem mirkļiem piepildītu vasaru!
Uz tikšanos jaunajā 2020./2021.mācību gadā!

„Viens no īstākajiem un skaistākajiem priekiem – atpūta pēc padarīta darba.”

(I.Kants)

Ligita Ašnevica

Jēkabpils 3.vidusskolas direktore

Cien. pirmklasnieku vecāki!

    Sakarā ar ārkārtējo situāciju valsti, lūgums iesniegumu par uzņemšanu 1. klasē aizpildīt elektroniski un atsūtīt uz skolas e-pastu: 3.vidusskola@3vsk.jekabpils.lv

Iesnieguma veidlapa: Iesniegums 1.klasē