20. gs. 30.gadi

Teodora Rudovska vadībā rit skolas dzīve 1929./1930.māc.g. – 1934./1935.māc.g.

Skola arvien attīstās, un tiek piešķirti valsts līdzekļi jaunas skolas ēkas celtniecībai. 1931.gadā tiek sāktas mācības arī jaunajā mūra ēkā Rīgas ielā 186. Sarunās tā dēvēta par Balto skolu. Tajā ir plaša zāle – aula, kurā notiek gan skolas pulcēšanās, gan visiem krustpiliešiem nozīmīgi pasākumi.

1932.gadā jaunuzceltajā ēkā viesojas izglītības ministrs A.Keniņš.
1932.gadā skolā dibināts domru – mandolīnu – balalaiku orķestris, kura priekšnesumi kļūst par ikviena pasākuma nozīmīgu sastāvdaļu.
1932.gada 24.aprīlī svinīgi atklāts Krustpils Valsts pamatskolas Latvijas jauniešu Sarkanā Krusta pulciņš. Laikrakstā „Jēkabpils Vēstnesis” (28.04.1932., Nr.17) rakstīts par pasākuma svinīgumu un nozīmīgumu – tiek nolasīts Valsts prezidenta A.Kvieša apsveikums.
1933.gada 14.maijā skolas orķestris uzstājas Rīgā Nacionālā teātra rīta programmā.
1934.gada 29.decembrī skolas aulā koncertē dziedonis Mariss Vētra.
1935./1936.māc.g. – 1943./1944.māc.g. skolas pārzinis ir Kārlis Speldziņš (1934.gada 17.novembrī piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis).
1938.gada 12.jūnijā iesvētīts Krustpils Valsts pamatskolas karogs. Karogu skolai dāvina Krustpils Artilērijas pulks. Karoga devīze:

„Lai deg sirdis, lai zib rokas, tautas druvā strādājot!”
Karogu darinājusi krustpiliete Zālītis jaunkundze.

Krustpils Valsts pamatskolas skolotāji 30.gados:

Pēteris Actiņš
Ansis Zavickis
Lūcija Kaņepe (Zavicka)
Ernests Strauss
Valentīna Gozīte
Helēna Utnāne
Modests Trepšs
Johanna Muzikante (Trepša)
Vera Līce
Velta Sarkangalve (Vaļkovska)
Paula Puriņa
Emma Paleja
Lilija Vingre
Irma Circene
Tamāra Kuģeniece
Brītiņš
Smilškalns
Balcers
Paukšēna u.c.

1937./1938.māc. gada materiālos minēts, ka skolā mācās 540 skolēni un strādā 20 skolotāji.