Klašu audzinātāji 2021./2022. m.g.

Klase

Klases audzinātāja/s

Kabinets

1.a

Viļuma Mārīte

24.

1.b

Rozentāle Vija

28.

2.a

Stradiņa Sanita

34.

2.b

Ozoliņa Silvija

26.

3.a

Aukmane Kristīne

30.

3.b

Maksimova Andra

29.

3.c

Kozule Iveta

27.

4.a

Grudule Ija

22.

4.b

Muša Irita

25.

4.c

Ozoliņa Laimdota

36.

5.a

Cirpone Ineta

23.

5.b

Beinaroviča Inita

4.

5.c

Vecumniece Silvija

3.

6.a

Krūmiņa Lita

18.

6.b

Smirnova Tatjana

19.

6.c

Randoha Iluta

14.

7.a

Siliņa Sigita

7.

7.b

Kalniņa Jolanta

17.

7.c

Ilona Bičole

5.

8.a

Svile Santa

8.

8.b

Vaivode Inga

13.

8.c

Dorogova Olga

33.

9.a

Languša Ina

16.

9.b

Lejniece Ligita

6.

9.c

Vjakse Dina

31.

10.a

Ozola Sandra

15.

10.b

Vilnis Vīksne

32.

11.

Eglīte Daina

10.

12.a

Vidējā Astrīde

9.

12.b

Soroka Solvita

12.