Klašu audzinātāji 2021./2022. m.g.

Klase

Klases audzinātāja/s

Kabinets

1.a

Viļuma Mārīte

24.

1.b

Rozentāle Vija

28.

2.a

Stradiņa Sanita

34.

2.b

Ozoliņa Silvija

26.

3.a

Aukmane Kristīne

30.

3.b

Maksimova Andra

29.

3.c

Kozule Iveta

27.

4.a

Grudule Ija

22.

4.b

Muša Irita

25.

4.c

Ozoliņa Laimdota

36.

5.a

Cirpone Ineta

23.

5.b

Beinaroviča Inita

4.

5.c

Vecumniece Silvija

3.

6.a

Krūmiņa Lita

18.

6.b

Lapinska Inga

1.

6.c

Randoha Iluta

14.

7.a

Siliņa Sigita

7.

7.b

Kalniņa Jolanta

17.

7.c

Kasparsone Santa

25.

8.a

Svile Santa

8.

8.b

Vaivode Inga

13.

8.c

Dorogova Olga

33.

9.a

Languša Ina

16.

9.b

Lejniece Ligita

6.

9.c

Vjakse Dina

31.

10.a

Vilnis Vīksne

32.

10.b

Boroduļina Dace

19.

11.

Eglīte Daina

10.

12.a

Vidējā Astrīde

9.

12.b

Lapiņa Sarmīte

mājturības k.