Klašu audzinātāji 2022./2023. m.g.

Klase

Klases audzinātāja/s

Kabinets

1.a Aukmane Kristīne 30.

1.b

Maksimova Andra 29.

2.a

Viļuma Mārīte

24.

2.b

Rozentāle Vija

28.

3.a

Stradiņa Sanita

34.

3.b

Ozoliņa Silvija

26.

4.a

Vjakse Dina

31.

4.b

Kalniņa Inita

19.

4.c

Grandāne Iveta

27.

5.a

Grudule Ija

22.

5.b

Muša Irita

36.

6.a

Cirpone Ineta

23.

6.b

Beinaroviča Inita

4.

6.c

Vecumniece Silvija

3.

7.a

Krūmiņa Lita

18.

7.b

Klaucāne Inga

1.

7.c

Randoha Iluta

14.

8.a

Siliņa Sigita

7.

8.b

Ozoliņa Agnese

17.

8.c

Kasparsone Santa

35.

9.a

Svile Santa

8.

9.b

Vaivode Inga

13.

9.c

Dorogova Olga

33.

10.a Vidējā Astrīde 9.
10.b Lāčplēse Ligita 12.

11.a

Vilnis Vīksne

32.

11.b

Boroduļina Dace

20.

12.

Eglīte Daina

10.