Pamatizglītība

Turpinās uzņemšana pamatizglītības programmā (kods 21011111) visās klašu grupās. Pamats izglītojamā uzņemšanai iepriekšējās izglītības iestādes liecība. Izglītojamā uzņemšanas kārtību nosaka skolas nolikums. Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai personīgi Jēkabpils 3.vidusskolas kancelejā.

Jēkabpils 3.vidusskolas pamatizglītības mācību plānu skatīt šeit.

Pieteikuma forma, lai iestātos 2. – 9. klasē MS Word formātā.