Arhīvs

Olimpiāžu laureāti 2004./2005. mācību gadā

 Olimpiāžu laureāti 2005./2006. mācību gadā

 Olimpiāžu laureāti 2006./2007. mācību gadā

 Olimpiāžu laureāti 2007./2008. mācību gadā

 Olimpiāžu laureāti 2008./2009. mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureāti 2011./2012. mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureāti 2012./2013. mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureāti 2013./2014. mācību gadā