Informācijai

Skolā ir abonēts digitālais mācību resurss Letonika.lv, kas piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama: 

letonika
  • 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos;
  •  13 vārdnīcās – tulkojošās, skaidrojojošās, terminoloģijas;
  • kolekcijas ar 100 attēliem, audioierakstiem un videomateriāliem;
  • latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem; 
  • valodas atbalsta krātuve ar palīgrīkiem latviešu valodai. 

Pieslēdzies resursam ar savu Mykoob paroli!
Skolas bibliotēkā tiek piedāvātas konsultācijas un apmācība par letonika.lv lietošanu.

Jēkabpils 3.vidusskolas bibliotēka iekļaujas Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā, kuru veido un uztur Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka. 

Kopkatalogā tiek atspoguļoti bibliotēkās pieejamie izdevumi un iespieddarbi. 

Katalogs pieejams – https://jekabpils.biblioteka.lv/alisepac 

Skolas bibliotēkā tiek piedāvātas konsultācijas un apmācība par katalogā esošajām iespējām un tā lietošanu.

Iespēja lasīt 3td E-grāmatu bibliotēkā. Bibliotēka pieejama jebkurā laikā https://www.3td.lv/lv/ebooks

Bibliotēkā tiek piedāvātas konsultācijas un apmācība par iespējām piekļūt E-grāmatu bibliotēkai.