Informācijai

“Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības”.

Skolas bibliotēkā tika organizēts sacensību skolas posms. Tajā piedalījās 5.A un 5.B klase. Martā tika novadīta stunda, lai skolēni uzzinātu, kas ir šīs sacensības un kopīgi noskatītos video piemērus ar iepriekšējo gadu finālistu lasījumiem. Pēc tam bērni izvēlējās grāmatas un lasīja tās klasē, kas bija sacensību 1.posms. Skolas posma 2.kārtā piedalījās 13 bērni. Uz Skaļās lasīšanas starpreģionālo finālu dosies: Rūdolfs Čebotarjovs un Rēzija Tūtare.

Paldies skolotājai Inetai Cirponei par iesaistīšanos un skolēnu sagatavošanu sacensībām. Paldies skolotājai Ingūnai Ūbelei par lasīšanas vērtēšanu

Jēkabpils 3.vidusskolas sākumskolas klases iesaistās drossinternets.lv rīkotajā aktivitātē “Esi interneta izcilnieks”.

Bērni satikās ar interneta varoņiem – Gudro, Piesardzīgo, Drošo, Laipno un Drosmīgo – un piedalījās izglītojošā aktivitātē, kur iepazina interneta drošības pamatus un droša interneta izmantošanas pamatprincipus. Ceram, ka kādai no mūsu klasēm veiksies balvu izlozē un mūsu skolā viesosies animators, lai kopā ar bērniem veidotu animācijas filmu par drošību internetā.

#EsiInternetaIzcilnieks #BērnuDrošībaInternetā

Bērnu, jauniešu vecāku žūrija 2023.

Savu vērtējumu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2023 grāmatām iesniedza arī Jēkabpils 3.vidusskolas bibliotēkas lasītāji. Aktīvi dalībnieki skolas bibliotēkā bija 1.B un 1.C klase ar audzinātājām Ivetu Grandāni, Agritu Zolbergu. Trīs žūrijas dalībnieki bija no 5.B klases. Kopā tika iesniegtas 22 grāmatu vērtējuma anketas. Tie dalībnieki, kuri lasīja, aizpildīja un iesniedza anketas saņēma pateicības balviņas. Pirmās trīs vietas mūsu dalībnieku vērtējumā Bērnu kategorijā ieņem šādas grāmatas: Ieva Samauska “Soliņš un miskaste”, Rosio Bonilja “Kaimiņi”, Anete Melace “Pazudušais miedziņš”.

6.februārī Vispasaules Drošāka interneta diena.

Skolas bibliotēkā tika organizēta stunda “Domā un esi drošs digitālajā pasaulē”. Tajā piedalījās 2.A. 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.B klase. Stundas laikā skolēni uzzināja par riskiem, ar kuriem sastopamies internetā, cik atbildīgi jāizturas pret savu privāto informāciju, lai nekļūtu par krāpnieku upuriem, kā arī par to, cik svarīgi ir domāt līdzi visām darbībām, ko veicam internetā. Stundas beigās klases saņēma diplomu par zinātkāri, aktivitāti un prasmi būt drošiem internetā.

#DID2024

Draudzīgais aicinājums 2024.

Paldies visiem, kuri iesaistījās akcijā “Draudzīgais aicinājums 2024”! Grāmatas tika saņemtas dāvinājumā, kā arī iegādātas par skolas absolventu ziedojumiem. Skolas bibliotēkas krājums ir papildināts ar vairāk kā 60 jaunām grāmatām visiem vecumiem un interesēm.

Paldies skolas direktorei Ligitai Ašnevicai, skolotājām Litai Krūmiņai, Ingūnai Ūbelei, Mārītei Viļumai un bijušajai skolotājai Velgai Novikai.

Paldies klašu audzinātājām: skolotājai Ingai Klaucānei un 8.A klasei, skolotājai Ligitai Lejniecei un 7.C klasei, skolotājai Astrīdei Vidējai un 11.A klasei, skolotājai Santai Svilei un 10.A klasei, skolotājai Ingai Vaivodei un 4.B klases skolēniem – Mikam, Valteram, Maksimam, Aleksandram, Rinaldam, Dārtai, Kristoferam, Vladislavam, Denisam, Emmai, Markam.

Īpašs paldies 5.B klases skolniecei Emīlijai Bērziņai, 8.A klases skolniecei Rēzijai Bernānei, 7.B klases skolniecei Elizabetei Vasjkovai un skolas absolventiem: Melitai Karasevai, Lolitai Bērziņai, Maija Šaršūnei, Endijam Silovam un Svenam Spēkam.

Paldies 2024.gada absolventiem 12.A un 12.B klasei par Metjū Perija grāmatu “Draugi, mīlestības un Lielais Drausmīgais.”

Lai vairojas lasītprieks!

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 2023 Rītausmas lasījums bērniem.

Jēkabpils 3.vidusskolas skolēni iesaistījās kopīgajā lasījumā Ziemeļvalstu literatūras nedēļā, kuras šīgada tēma “Ziemassvētki Ziemeļvalstīs”. Kopīgi lasījām Astridas Lindgrēnes darbu par Emīlu, kur nodaļā “Kad Emīls sarīkoja lielas dzīres Kathultā un noķēra vilku bedrē komandanti” visspilgtāk redzam, kā Emīls tur godā Ziemassvētku garu – par prieku nabagiem un izmisumu saviem vecākiem.

Kopīgajā lasījumā iesaistījās 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.A un 5.B klase. Paldies skolēniem un skolotājiem!

Lennebergas Emīlam šogad aprit 60 gadi! Izdevniecība Zvaigzne ABC tikko iznākusi “Lennebergas Emīla ziemas grāmata”, kurā lasāms šis stāsts un vēl divi par Emīlu un Ziemassvētkiem.

Dāvinājums no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas.

6.novembrī skolā notika Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku lekcija “Kā mēs sargājam Latviju”. Skola saņēma dāvanu – izglītojošu spēli “Latvijas Neatkarības karš 1918. – 1920.” Spēles pamatā ir Latvijas Neatkarības kara notikumi, un tā sastāv no trim dažādiem scenārijiem, kuri ataino kādu no Latvijas Neatkarības kara posmiem. Galda spēle ir izstrādāta sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Latvijas Kara muzeju.

Spēle būs pieejama skolas bibliotēkā un izmantojama mācību procesā.

Spēles foto no urberg.lv

19.septembrī Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā notika Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību reģionālā posma fināls. Jēkabpils 3.vidusskolu pārstāvēja Anna Stare, Renārs Lauga, Loreta Kovnacka. Paldies dalībniekiem par drosmi un labi sagatavoto lasījumu! Lai arī veiksme šoreiz nebija mūsu pusē, iegūtā pieredze bija tā vērta.

Izvēlētās grāmatas lasīšanai: “Vislabākais lācis pasaulē”, fragments no stāsta “Pavasaris”; Vikmanis, Dāvids. Roņpils : purva stāsts; Lindgrēne, Astrida. Mēs- Sālsvārnas salas vasarnieki.

Ko mūsu skolas lasīšanas čempioni domā par lasīšanu un grāmatu?

Anna Stare – “Lasīšana man ļauj sajust, sasmaržot, sagaršot, sataustīt realitāti, tā labāk iepazīstot dzīvi.

Renārs Lauga – “Es uzskatu ka grāmata ir avots mieram un gudrībai.”

Loreta Kovnacka – “Lasīšana man ir miers, atslodze un fantāziju brīvība. Tā ir bezmaksas atpūta, kas ļauj man brīvāk izteikties un rosina iztēli.”

Skolas bibliotēkā ir saņemts Okupācijas muzeja dāvinājums – jaunizdotā grāmata “Latvija komunistiskās Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varā 1940-1991” un citi izdevumi, kurus lietderīgi varēs izmantot vēstures izzināšanā.

Skolas bibliotēkā grāmata “Ceļojums Ukrainas vēsturē”.

Izdevniecība “Sapņu Spalva“ sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu izdevusi komiksa grāmatu bērniem un ģimenēm “Ceļojums Ukrainas vēsturē”, kurā sniegts nozīmīgāko Ukrainas vēstures notikumu izklāsts mākslinieciskā izpildījumā. Eiropas Komisijas rīkotajā izglītības darbinieku konferencē 2023. gada 28. augustā skolotāja Mārīte Viļuma saņēma dāvinājumu skolas bibliotēkai.

Grāmata izzinoša komiksa formā tapusi sadarbojoties latviešu un ukraiņu autoriem un māksliniekiem. Grāmatas centrā ir fantāziju rosinošs un labsirdīga humora piesātināts stāsts par vēstures skolotāja Panasjuka, desmitgadīgā Tarasa un viņa sunīša Buļbas ceļojumu laika mašīnā, iepazīst nozīmīgākos Ukrainas vēstures notikumus un personības – Kijivas lielkņazu Volodimiru Lielo, Zelta Ordas valdnieku Batuhanu, Zaporižjas Sičas kozakus, Krievijas Impērijas carieni Katrīnu II, kā arī mūslaiku Ukrainas varoņus – prezidentu Volodimiru Zelenski, sunīti Patronu un citus.

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības skolā.

16.maijā skolas bibliotēkā notika konkurss, kurš paredzēts 5.klašu skolēniem. Sacensību mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensības notiek skolas, reģiona un valsts līmenī, kur tiek noskaidrots lasīšanas čempions.

Skolas posma 2.kārtā piedalījās : Renārs Lauga, Alīna Krasavceva, Reinis Zutis, Nikola Liepiņa, Gatis Stankevičs, Loreta Kovnacka, Anna Stare. Reģionālajā finālā sacensības turpinās : Renārs Lauga, Loreta Kovnacka, Anna Stare. Paldies skolotājām Ligitai Lāčplēsei un Iritai Mušai par skolēnu iesaisti lasīšanas sacensībās. Paldies skolotājai Ingūnai Ūbelei par piedalīšanos lasīšanas vērtēšanā.

Līga Višņevska

Jēkabpils 3.vidusskolas bibliotekāre

Paldies par jaunām grāmatām!

Pirmajā februāra sestdienā skola vēra savas durvis, lai satiktos absolventi un bijušie skolotāji. Paldies absolventiem, kuri atceras savu skolu un vēlas tajā atgriezties. Paldies 1973.gada absolventiem, kuri skolai dāvināja grāmatu “Purvītis”, kas ir apjomīgs viņa darbu albums ar LNMM direktores Māras Lāces ievadu un dr. art. Kristiānas Ābeles padziļinātu un jaunām atklāsmēm bagātu pētījumu “Ainava ar gleznotāju” par Vilhelma Purvīša dzīvi un darbību mākslā.

Paldies 1976.gada absolventam Andrim Felsam par skolai dāvināto grāmatu “Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji”. Grāmata piedāvā iepazīt personiski katru no tiem, kas piedalījās Latvijas Republikas tapšanā un atdzimšanā.

Paldies visiem absolventiem, par kuru ziedojumu varējām iegādāties vairāk kā četrdesmit grāmatas jaunāko klašu skolēniem. Tās jau ir satikušās ar savu lasītāju. Absolventu dāvinājums ir vērtīgs papildinājums skolas bibliotēkas krājumam un būs gan izzinošs, gan lasītprasmi veicinošs materiāls skolēniem.

Skolas bibliotekāre

Līga Višņevska

7.februārī Vispasaules drošāka interneta diena.

Jēkabpils 3.vidusskolas bibliotēka ir saņēmusi dāvanu no Latvijas Drošāka Interneta centra – materiālu komplektu par drošību internetā. To mērķis – izglītot Latvijas bērnus un jauniešus par riskiem un apdraudējumiem internetā, kā arī atbildīgu un jēgpilnu interneta un moderno tehnoloģiju izmantošanu.

Izmantosim šos materiālus, pārrunājot ar bērniem un jauniešiem drošu interneta izmantošanu.

“Atmiņas spēle” jau tiek spēlēta!

Preses izdevumi 2023. gadā.

Avīzes:

 • Brīvā Daugava

Žurnāli:

 • Annas Psiholoģija
 • Astes
 • Domuzīme
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • Mans Dārzs
 • Mūzikas Saule

Elektroniski abonētie izglītības produkti:

 • Skolas Vārds
 • Izglītība un Kultūra
 • Metodiskie materiāli skolām 1.-12.klase
 • pieejami ar paroli platformā https://www.skolasvards.lv

Jaunumi skolas bibliotēkā.

Mācību līdzekļi:

 • Purēns, Vilnis. Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei : mācību grāmata. Rīga : RaKa, [2022]
 • Purēns, Vilnis. Latvijas un pasaules vēsture 8. klasei : mācību grāmata. Rīga : RaKa, [2021]
 • Purēns, Vilnis. Sociālās zinības un vēsture 6. klasei : mācību grāmata. Rīga : RaKa, [2022]
 • Lāce, Madara. Sociālās zinības un vēsture 5. klasei : mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca 1., 2.daļa. – Lielvārde : Lielvārds, [2022]
 • Lāce, Madara. Sociālās zinības un vēsture 4. klasei : mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca 1., 2.daļa. – Lielvārde : Lielvārds, [2021]
 • Pētersone, Ginta. Kustīgās dziesmas. Rīga : RaKa, [2022]

Literatūra:

 • Sērijas “Es esmu” grāmatas par latviešu literatūras klasiķiem. Vairāk par projektu un vienu no romāniem – https://ej.uz/r65y
 • Gailīte, Anna Skaidrīte. Mīli mani: par tiem, kas mums līdzās. Vairāk par grāmatu – https://ej.uz/u3zt
 • Ķibilds, Mārtiņš. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi : [1918-2018] : grāmata balstīta uz Mārtiņa Ķibilda dokumentālo raidījumu ciklu par Latvijas vēsturi “Atslēgas”. Vairāk informācijas – https://ej.uz/1hme

Skolā ir abonēts digitālais mācību resurss Letonika.lv, kas piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama: 

letonika
 • 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos;
 •  13 vārdnīcās – tulkojošās, skaidrojojošās, terminoloģijas;
 • kolekcijas ar 100 attēliem, audioierakstiem un videomateriāliem;
 • latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem; 
 • valodas atbalsta krātuve ar palīgrīkiem latviešu valodai. 

Pieslēdzies resursam ar savu Mykoob paroli!
Skolas bibliotēkā tiek piedāvātas konsultācijas un apmācība par letonika.lv lietošanu.

Jēkabpils 3.vidusskolas bibliotēka iekļaujas Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā, kuru veido un uztur Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka. 

Kopkatalogā tiek atspoguļoti bibliotēkās pieejamie izdevumi un iespieddarbi. 

Katalogs pieejams – https://jekabpils.biblioteka.lv/alisepac 

Skolas bibliotēkā tiek piedāvātas konsultācijas un apmācība par katalogā esošajām iespējām un tā lietošanu.

Iespēja lasīt 3td E-grāmatu bibliotēkā. Bibliotēka pieejama jebkurā laikā https://www.3td.lv/lv/ebooks

Bibliotēkā tiek piedāvātas konsultācijas un apmācība par iespējām piekļūt E-grāmatu bibliotēkai.