Informācijai

Skolas bibliotēkā grāmata “Ceļojums Ukrainas vēsturē”.

Izdevniecība “Sapņu Spalva“ sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu izdevusi komiksa grāmatu bērniem un ģimenēm “Ceļojums Ukrainas vēsturē”, kurā sniegts nozīmīgāko Ukrainas vēstures notikumu izklāsts mākslinieciskā izpildījumā. Eiropas Komisijas rīkotajā izglītības darbinieku konferencē 2023. gada 28. augustā skolotāja Mārīte Viļuma saņēma dāvinājumu skolas bibliotēkai.

Grāmata izzinoša komiksa formā tapusi sadarbojoties latviešu un ukraiņu autoriem un māksliniekiem. Grāmatas centrā ir fantāziju rosinošs un labsirdīga humora piesātināts stāsts par vēstures skolotāja Panasjuka, desmitgadīgā Tarasa un viņa sunīša Buļbas ceļojumu laika mašīnā, iepazīst nozīmīgākos Ukrainas vēstures notikumus un personības – Kijivas lielkņazu Volodimiru Lielo, Zelta Ordas valdnieku Batuhanu, Zaporižjas Sičas kozakus, Krievijas Impērijas carieni Katrīnu II, kā arī mūslaiku Ukrainas varoņus – prezidentu Volodimiru Zelenski, sunīti Patronu un citus.

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības skolā.

16.maijā skolas bibliotēkā notika konkurss, kurš paredzēts 5.klašu skolēniem. Sacensību mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensības notiek skolas, reģiona un valsts līmenī, kur tiek noskaidrots lasīšanas čempions.

Skolas posma 2.kārtā piedalījās : Renārs Lauga, Alīna Krasavceva, Reinis Zutis, Nikola Liepiņa, Gatis Stankevičs, Loreta Kovnacka, Anna Stare. Reģionālajā finālā sacensības turpinās : Renārs Lauga, Loreta Kovnacka, Anna Stare. Paldies skolotājām Ligitai Lāčplēsei un Iritai Mušai par skolēnu iesaisti lasīšanas sacensībās. Paldies skolotājai Ingūnai Ūbelei par piedalīšanos lasīšanas vērtēšanā.

Līga Višņevska

Jēkabpils 3.vidusskolas bibliotekāre

Paldies par jaunām grāmatām!

Pirmajā februāra sestdienā skola vēra savas durvis, lai satiktos absolventi un bijušie skolotāji. Paldies absolventiem, kuri atceras savu skolu un vēlas tajā atgriezties. Paldies 1973.gada absolventiem, kuri skolai dāvināja grāmatu “Purvītis”, kas ir apjomīgs viņa darbu albums ar LNMM direktores Māras Lāces ievadu un dr. art. Kristiānas Ābeles padziļinātu un jaunām atklāsmēm bagātu pētījumu “Ainava ar gleznotāju” par Vilhelma Purvīša dzīvi un darbību mākslā.

Paldies 1976.gada absolventam Andrim Felsam par skolai dāvināto grāmatu “Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji”. Grāmata piedāvā iepazīt personiski katru no tiem, kas piedalījās Latvijas Republikas tapšanā un atdzimšanā.

Paldies visiem absolventiem, par kuru ziedojumu varējām iegādāties vairāk kā četrdesmit grāmatas jaunāko klašu skolēniem. Tās jau ir satikušās ar savu lasītāju. Absolventu dāvinājums ir vērtīgs papildinājums skolas bibliotēkas krājumam un būs gan izzinošs, gan lasītprasmi veicinošs materiāls skolēniem.

Skolas bibliotekāre

Līga Višņevska

7.februārī Vispasaules drošāka interneta diena.

Jēkabpils 3.vidusskolas bibliotēka ir saņēmusi dāvanu no Latvijas Drošāka Interneta centra – materiālu komplektu par drošību internetā. To mērķis – izglītot Latvijas bērnus un jauniešus par riskiem un apdraudējumiem internetā, kā arī atbildīgu un jēgpilnu interneta un moderno tehnoloģiju izmantošanu.

Izmantosim šos materiālus, pārrunājot ar bērniem un jauniešiem drošu interneta izmantošanu.

“Atmiņas spēle” jau tiek spēlēta!

Preses izdevumi 2023. gadā.

Avīzes:

 • Brīvā Daugava

Žurnāli:

 • Annas Psiholoģija
 • Astes
 • Domuzīme
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • Mans Dārzs
 • Mūzikas Saule

Elektroniski abonētie izglītības produkti:

 • Skolas Vārds
 • Izglītība un Kultūra
 • Metodiskie materiāli skolām 1.-12.klase
 • pieejami ar paroli platformā https://www.skolasvards.lv

Jaunumi skolas bibliotēkā.

Mācību līdzekļi:

 • Purēns, Vilnis. Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei : mācību grāmata. Rīga : RaKa, [2022]
 • Purēns, Vilnis. Latvijas un pasaules vēsture 8. klasei : mācību grāmata. Rīga : RaKa, [2021]
 • Purēns, Vilnis. Sociālās zinības un vēsture 6. klasei : mācību grāmata. Rīga : RaKa, [2022]
 • Lāce, Madara. Sociālās zinības un vēsture 5. klasei : mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca 1., 2.daļa. – Lielvārde : Lielvārds, [2022]
 • Lāce, Madara. Sociālās zinības un vēsture 4. klasei : mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca 1., 2.daļa. – Lielvārde : Lielvārds, [2021]
 • Pētersone, Ginta. Kustīgās dziesmas. Rīga : RaKa, [2022]

Literatūra:

 • Sērijas “Es esmu” grāmatas par latviešu literatūras klasiķiem. Vairāk par projektu un vienu no romāniem – https://ej.uz/r65y
 • Gailīte, Anna Skaidrīte. Mīli mani: par tiem, kas mums līdzās. Vairāk par grāmatu – https://ej.uz/u3zt
 • Ķibilds, Mārtiņš. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi : [1918-2018] : grāmata balstīta uz Mārtiņa Ķibilda dokumentālo raidījumu ciklu par Latvijas vēsturi “Atslēgas”. Vairāk informācijas – https://ej.uz/1hme

Skolā ir abonēts digitālais mācību resurss Letonika.lv, kas piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama: 

letonika
 • 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos;
 •  13 vārdnīcās – tulkojošās, skaidrojojošās, terminoloģijas;
 • kolekcijas ar 100 attēliem, audioierakstiem un videomateriāliem;
 • latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem; 
 • valodas atbalsta krātuve ar palīgrīkiem latviešu valodai. 

Pieslēdzies resursam ar savu Mykoob paroli!
Skolas bibliotēkā tiek piedāvātas konsultācijas un apmācība par letonika.lv lietošanu.

Jēkabpils 3.vidusskolas bibliotēka iekļaujas Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā, kuru veido un uztur Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka. 

Kopkatalogā tiek atspoguļoti bibliotēkās pieejamie izdevumi un iespieddarbi. 

Katalogs pieejams – https://jekabpils.biblioteka.lv/alisepac 

Skolas bibliotēkā tiek piedāvātas konsultācijas un apmācība par katalogā esošajām iespējām un tā lietošanu.

Iespēja lasīt 3td E-grāmatu bibliotēkā. Bibliotēka pieejama jebkurā laikā https://www.3td.lv/lv/ebooks

Bibliotēkā tiek piedāvātas konsultācijas un apmācība par iespējām piekļūt E-grāmatu bibliotēkai.