Informācijai

7.februārī Vispasaules drošāka interneta diena.

Jēkabpils 3.vidusskolas bibliotēka ir saņēmusi dāvanu no Latvijas Drošāka Interneta centra – materiālu komplektu par drošību internetā. To mērķis – izglītot Latvijas bērnus un jauniešus par riskiem un apdraudējumiem internetā, kā arī atbildīgu un jēgpilnu interneta un moderno tehnoloģiju izmantošanu.

Izmantosim šos materiālus, pārrunājot ar bērniem un jauniešiem drošu interneta izmantošanu.

“Atmiņas spēle” jau tiek spēlēta!

Preses izdevumi 2023. gadā.

Avīzes:

 • Brīvā Daugava

Žurnāli:

 • Annas Psiholoģija
 • Astes
 • Domuzīme
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • Mans Dārzs
 • Mūzikas Saule

Elektroniski abonētie izglītības produkti:

 • Skolas Vārds
 • Izglītība un Kultūra
 • Metodiskie materiāli skolām 1.-12.klase
 • pieejami ar paroli platformā https://www.skolasvards.lv

Jaunumi skolas bibliotēkā.

Mācību līdzekļi:

 • Purēns, Vilnis. Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei : mācību grāmata. Rīga : RaKa, [2022]
 • Purēns, Vilnis. Latvijas un pasaules vēsture 8. klasei : mācību grāmata. Rīga : RaKa, [2021]
 • Purēns, Vilnis. Sociālās zinības un vēsture 6. klasei : mācību grāmata. Rīga : RaKa, [2022]
 • Lāce, Madara. Sociālās zinības un vēsture 5. klasei : mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca 1., 2.daļa. – Lielvārde : Lielvārds, [2022]
 • Lāce, Madara. Sociālās zinības un vēsture 4. klasei : mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca 1., 2.daļa. – Lielvārde : Lielvārds, [2021]
 • Pētersone, Ginta. Kustīgās dziesmas. Rīga : RaKa, [2022]

Literatūra:

 • Sērijas “Es esmu” grāmatas par latviešu literatūras klasiķiem. Vairāk par projektu un vienu no romāniem – https://ej.uz/r65y
 • Gailīte, Anna Skaidrīte. Mīli mani: par tiem, kas mums līdzās. Vairāk par grāmatu – https://ej.uz/u3zt
 • Ķibilds, Mārtiņš. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi : [1918-2018] : grāmata balstīta uz Mārtiņa Ķibilda dokumentālo raidījumu ciklu par Latvijas vēsturi “Atslēgas”. Vairāk informācijas – https://ej.uz/1hme

Skolā ir abonēts digitālais mācību resurss Letonika.lv, kas piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama: 

letonika
 • 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos;
 •  13 vārdnīcās – tulkojošās, skaidrojojošās, terminoloģijas;
 • kolekcijas ar 100 attēliem, audioierakstiem un videomateriāliem;
 • latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem; 
 • valodas atbalsta krātuve ar palīgrīkiem latviešu valodai. 

Pieslēdzies resursam ar savu Mykoob paroli!
Skolas bibliotēkā tiek piedāvātas konsultācijas un apmācība par letonika.lv lietošanu.

Jēkabpils 3.vidusskolas bibliotēka iekļaujas Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā, kuru veido un uztur Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka. 

Kopkatalogā tiek atspoguļoti bibliotēkās pieejamie izdevumi un iespieddarbi. 

Katalogs pieejams – https://jekabpils.biblioteka.lv/alisepac 

Skolas bibliotēkā tiek piedāvātas konsultācijas un apmācība par katalogā esošajām iespējām un tā lietošanu.

Iespēja lasīt 3td E-grāmatu bibliotēkā. Bibliotēka pieejama jebkurā laikā https://www.3td.lv/lv/ebooks

Bibliotēkā tiek piedāvātas konsultācijas un apmācība par iespējām piekļūt E-grāmatu bibliotēkai.