Atalgojums, privātums

Saskaņā ar rīkojumu par atlīdzības publiskošanu,  kas tiek veikta Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta trešo daļu, 3.panta devīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu, ņemot vērā 2016.gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumus Nr.225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” nepieciešamā informācija ir pieejama šeit:

Atlīdzība

14.02.2019. Jēkabpils pilsētas dome apstiprināja Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politiku.
Dokuments iekļauj sevī informāciju, kas jāsniedz pašvaldības klientiem datu ievākšanas/apstrādes laikā saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Dokuments publicēts pašvaldības mājas lapā:
Privātuma politika