Nodarbību saraksts

Zvanu laiki

Sakarā ar 10. 09.2013. veiktajām izmaiņām MK 610. noteikumu “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 59.punktā ir izmaiņas mācību stundu un pusdienu starpbrīžu laikos.

1. – 4. klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
pusdienas
3. 11.25 – 12.05
4. 12.10 – 12.50
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25

 

5. – 8. klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
3. 10.40 – 11.20
pusdienas
4. 12.10 – 12.50
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25
7.14.30 – 15.10

9. – 12.klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
3. 10.40 – 11.20
4. 11.25 – 12.05
pusdienas
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25
7. 14.30 – 15.10
8. 15.15 – 15.55