Aktivitātes 2019./2020.m.g.

23.09.2019.

1.klases – iepazīšanās ar policista profesiju Drošības nodarbībā skolā

01.10.2019.

5.-12.klašu atsevišķi skolēni – saruna un iepazīšanās ar fotogrāfa profesiju fotografēšanās laikā skolā

02.10.2019.

9.klašu skolēni – interesenti – atvērto durvju diena Barkavas arodskolā

14.-18.10.2019.

Karjeras nedēļa (mācību ekskursijas, tikšanās)

11.10.2019. 6.a klases stunda ar Jēkabpils pašvaldības policijas pārstāvi.

14.10.2019. 6.b klases stunda ar Jēkabpils pašvaldības policijas pārstāvi.

15.10.2019. 7.b klases tikšanās ar juristi L. Šapkinu.

5.b klases stundā darba lapas “Manas spējas un prasmes nākotnes karjerā”, video ,,Zaļais pipars”, saruna par profesiju dažādību.

15.10.2019. 8.a klases stunda anketa, saruna ,,Es, mani vecāki, domas par karjeru”. 16.10.2019.saruna ar bērniem un vecākiem vecāku sapulcē.

16.10.2019. 12.a vecāku sapulcē saruna ar vecākiem par tālākizglītību.

16.10.2019. 4.a, 4.b mācību ekskursijā iepazināmies ar lauksaimnieka profesiju un uzņēmēja darbu trušu dārzā “Sveķi”.

9.b klases stunda: aptauja, saruna Mani mācību sasniegumi un nākotnes ieceres pēc 9.klases. 16.10.2019.Saruna ar vecākiem vecāku sapulcē

16.10.2019. 1.a, 1.b klases tikšanās ar JGB Bērnu nodaļas bibliotekārēm. Iepazinām bibliotekāra darbu.

17.09.2019.1.a, 1.b klases tikšanās ar aktieriem pēc izrādes “Trīs sivēntiņi” – iepazinām aktiera profesiju. 23.09. 2019.tikšanās laikā ar pašvaldības policiju, iepazina policista profesiju, ikdienas darba pienākumus.

17.10.2019. 4.c klases stunda “Manas intereses”.

17.10.2019.2.a klases stundā lekcija ar psiholoģi K.Ozoliņu par pašizpēti, pašapziņu, mērķu izvirzīšanu, karjeras izvēli.

17.10.2019. 2.b , 3.c  Mācību ekskursija – A.Pumpura muzejā- sarunas par profesijām. Eksperimentu centrā “Lielvārdi” saruna par zinātnieka darbu, nodarbība ar eksperimentiem “Magnēti”. Lielvārdes Uldevena koka pilī – tikšanās ar Seno laiku Virsaiti un saruna par vēsturi, vēsturnieka profesiju.

18.10.2019. 2.a,2.b klase mācību ekskursija uz Dzelzceļa muzeju, varēja iejusties ar vilcienu saistīto profesiju pārstāvju- mašīnista, kontroliera, elektromontiera, pārmijnieka, kurinātāja u.c. – darba ikdienā.

1.c klasē sociālo zinību stundā “Kas atrodas skolā?” tika runāts par cilvēkiem, kuri strādā skolā, cik svarīgas šo cilvēku profesijas.

18.10.2019. 5.c klases stunda ar Jēkabpils pašvaldības policijas pārstāvi.

Septembris, oktobris

Mācību ekskursijas (ārpus karjeras nedēļas)

26.09.2019. 3.a un 3.b.klase ekskursija uz Rīgas dzelzceļa muzeju. Iepazinās ar dzelzceļa darbinieku profesiju.

04.10.2019. 5.b klase uzņēmuma ,,Madonas karameles” apmeklējums – darbība, iemaņas, prasmes profesijā, izglītības iespējas, resursi, praktiska darbošanās.

11.10.2019. 8 .a, 8.b, 8.c klases mācību ekskursija uz “SIA Latvijas Ķiploks” Raunā – par uzņēmuma dibināšanu, produkciju, nākotnes vīzijām.

17.09. 2019. 12.a,12.b mācību ekskursija un “SIA Latvijas Ķiploks” Raunā – ceļš uz savu biznesu, izglītība un uzņēmējdarbība

29.10.2019.

Latvijas Aizsardzības ministrijas  lekcija 11.-12.klasēm “Kā mēs sargājam Latviju?” un tikšanās ar sabiedroto spēku karavīriem. Par armijas un Zemessardzes uzdevumiem, izglītība.

06.11.2019.

9.-10.klašu atsevišķi skolēni – iedvesmas seminārs “Maini dzīvi, domā plašāk!”, Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra, Krustpils novada dome

06.11.2019.

10.-11.klašu atsevišķi skolēni – izlaušanās spēle “Valsts. Balsts. Salds” projektā “Eiropas pēdas Latvijā”, Jēkabpils BJC – zināšanas, izpratne par valsti, līdzdalības formas.

03.12.2019.

12.klasēm Karjeras attīstības atbalsta nodarbība „Es –  līderis” (projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”)

16.01.2020.

12.klasēm u.c. interesentiem Latvijas Bruņoto Spēku pārstāvju lekcija par tālākizglītību – studijām, dienestu.

17.01.2020.

9.klasēm Karjeras attīstības atbalsta nodarbība ,,Kā atrast savu nākotnes izaicinājumu” (projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”)

20.01.2020.

(projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”)

27.01.2020.

12.klasēm karjera, tālākizglītība – Vidzemes Augstskolas prezentācija, mūsu skolas absolvente, skolēnu pašpārvaldes prezidente Vika Grāvīte

Februāris

Skolēnu, vecāku informēšana par NVA pasākumu „Skolēnu darbs vasarā”

“Ēnu dienas”

03.02.2020. 1.a klases mācību ekskursija uz SIA “Ošukalns” – profesijas kokapstrādes, koģenerācijas ražotnē.

12.02.2020. Ēnot individuāli bija izvēlējušies 47 skolas 6.-12.klašu audzēkņi:

Pamatskolas klases:

6.b valsts institūcijas, organizācijas darbinieces (dzimtsarakstu nodaļa, bērnudārzs).

7.a individuālais uzņēmējs (frizieris), valsts institūciju darbinieci (dzimtsarakstu nodaļa).

7.b medicīna (RCS Terapijas nodaļa), valsts institūcijas (Namu pārvalde).

7.c klases “ēnotāji” apmeklēja burvju mākslinieku, policijas darbiniekus, mediķus, pavāru, skaistumkopšanas speciālistus, kokapstrādes darbiniekus. Atgriezeniskā saite – klases stundā prezentēs un pastāstīs par gūtajiem iespaidiem, pārrunāsim saistībā ar nākotnes karjeras iespējām.

8.b individuālais uzņēmējs (frizieris)

8.c kokapstrādes speciālistu, tirdzniecības jomas pārstāvi, valsts institūcijā (Probācijas dienests).

9.kl. – valsts institūcijas, organizācijas (Probācijas dienests, VUGD), interešu izglītība (deju treneris), uzņēmumu vadība, militārā joma (Zemessardze), lauksaimniecība (zemnieku saimniecība), medicīna (fizioterapeits).

Skolā viesojās SEB bankas pārstāvji ar izglītojošu lekciju 10.ab klasei par finanšu pratību, gudrām izvēlēm un nākotnes profesijām.

Vidusskolēni devās uz Saeimu, pie Latvijas Blogeru asociācijas priekšsēdētājas, uz Olaines Organiskās sintēzes institūtu (12.a), pie sporta trenera, iejutās studenta lomā LLA Meža fakultātē (12.a) un Pārtikas Tehnoloģiju fakultātē (12.b), valsts institūcijās un organizācijās (Jēkabpils tiesa un Apgabaltiesa, ugunsdzēsēji), medicīnā, lauksaimniecībā, mākslā (teātris) (10.b, 11.)

28.02.2020.

 

 

Marts

10.03.2020.

11.03.2020.

11.klases atsevišķi skolēni – izglītības iespēju izpēte  starptautiskajā izglītības izstādē „SKOLA 2020” Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 8.klasēm “ Plāno un dzīvo savu laiku apzināti”

7.a tikšanās ar basketbola aģentu Juri Kalniņu Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā.