2020./2021.m.g.

Janvāris skolas bibliotēkā

Barikāžu aizstāvju atceres diena Latvijā 1991.13.01.

Dzejniekam un rakstniekam Jānim Akurateram 145. gadi. Dzimis Dignājā, Ābeļu pagastā.

Pedagogam un dzejniekam Fricim Bārdam 140. gadi. (25.01.)

Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas diena 26.01.

Decembris skolas bibliotēkā

Rakstniekam Žanim Grīvam – 110     7.12.

Esejistei, filozofei, rakstniecei Zentai Mauriņai 123     15. 12.

Rakstniecei Regīnai Ezerai – 90     20.12.

Rakstniecei  Zentai Ērglei 100     23.12.

Ziemassvētku vakars    24.12.

Novembris skolas bibliotēkā

    10.11. Mārtiņdiena.    

    11.11. Lāčplēša diena.

    18. 11. Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Lasītprieks – piedalīšanās  Bērnu, jauniešu, vecāku  žūrijā 2020.
Bibliotekāro stundu nodarbības visu mācību gadu

Rotājumi Mārtiņiem
Latvijas proklamēšanas diena
Latvijas proklamēšanas diena

Oktobris skolas bibliotēkā

  1. 1.-30. oktobrim bibliotēka piedāvā lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020”. Sadarbībā ar GBB.
  2. Bibliotekārās stundas 1.-9. kl. (Pēc īpaša plāna)
  3. Rakstnieku, dzejnieku literāro darbu izstādes.
  4. Folklorista, publicista Krišjāņa Barona 185 piemiņai.

Septembris skolas bibliotēkā

  1. Jauno lasītāju iepazīšanās ar skolas bibliotēku, tās lietošanas noteikumiem.
  2. Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020” uzsākšana.
  3. Informatīvās nodarbības: ”Kā kļūt par 3d e- grāmatu bibliotēkas lietotāju.”
  4. Rakstnieku, dzejnieku – jubilāru literāro darbu izstādes.
  5. Skolotāju Dienai veltīta literāro darbu izstāde.
  6. Dzejas dienām 55 veltīti pasākumi.