2020./2021.m.g.

Maijs skolas bibliotēkā

01.05. Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena.

01.05. Darba svētki.

02.05. Rakstniecei Dagnijai Dreikai – 70.

04.05. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena.

08.05. Mātes diena.

09.05. Eiropas diena.

11.05. Dzejniecei, rakstniecei Laimdotai Sēlei – 70.

15.05. Starptautiskā ģimenes diena.

23.05. Vasarsvētki.

30.05. Dzejniecei, rakstniecei Vizmai Belševicai – 90.

Aprīlis skolas bibliotēkā

02.04. Starptautiskā bērnu grāmatu diena.

04.04. Lieldienas.

06.04. Rakstniekam, tulkotājam Ernestam Birzniekam – Upītim 150

09.04. Rakstniekam Jānim Ezeriņam 130.

Marts skolas bibliotēkā

08.03. Starptautiskā Sieviešu diena.

16.03. Putnu dienas.

21.03. Rakstniekam, publicistam Miervaldim Birzem – 100

25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

28.03. Dzejniecei Amandai Aizpurietei – 65

Februāris skolas bibliotēkā

Februārī – Meteņi.

02.02. Sveču diena.

02.02. Bērnu grāmatu autore un ilustratore Margarita Stāraste (1914.-2014.)

03.02. rakstnieks Juris Zvirgzdiņš – 80

08.02. rakstnieks Gunars Janovskis – 105 (1916-2000)

21.02. Starptautiskā dzimtās valodas diena

28.02. rakstnieks Andris Jakubāns – 80 (1941-2008)

Janvāris skolas bibliotēkā

Barikāžu aizstāvju atceres diena Latvijā 1991.13.01.

Dzejniekam un rakstniekam Jānim Akurateram 145. gadi. Dzimis Dignājā, Ābeļu pagastā.

Pedagogam un dzejniekam Fricim Bārdam 140. gadi. (25.01.)

Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas diena 26.01.

Decembris skolas bibliotēkā

Rakstniekam Žanim Grīvam – 110     7.12.

Esejistei, filozofei, rakstniecei Zentai Mauriņai 123     15. 12.

Rakstniecei Regīnai Ezerai – 90     20.12.

Rakstniecei  Zentai Ērglei 100     23.12.

Ziemassvētku vakars    24.12.

Novembris skolas bibliotēkā

    10.11. Mārtiņdiena.    

    11.11. Lāčplēša diena.

    18. 11. Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Lasītprieks – piedalīšanās  Bērnu, jauniešu, vecāku  žūrijā 2020.
Bibliotekāro stundu nodarbības visu mācību gadu

Rotājumi Mārtiņiem
Latvijas proklamēšanas diena
Latvijas proklamēšanas diena

Oktobris skolas bibliotēkā

  1. 1.-30. oktobrim bibliotēka piedāvā lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020”. Sadarbībā ar GBB.
  2. Bibliotekārās stundas 1.-9. kl. (Pēc īpaša plāna)
  3. Rakstnieku, dzejnieku literāro darbu izstādes.
  4. Folklorista, publicista Krišjāņa Barona 185 piemiņai.

Septembris skolas bibliotēkā

  1. Jauno lasītāju iepazīšanās ar skolas bibliotēku, tās lietošanas noteikumiem.
  2. Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020” uzsākšana.
  3. Informatīvās nodarbības: ”Kā kļūt par 3d e- grāmatu bibliotēkas lietotāju.”
  4. Rakstnieku, dzejnieku – jubilāru literāro darbu izstādes.
  5. Skolotāju Dienai veltīta literāro darbu izstāde.
  6. Dzejas dienām 55 veltīti pasākumi.