Aktivitātes 2023./2024.m.g.

Tikšanās ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma pārstāvjiem

9. klašu skolēniem šis mācību gads visvairāk vedina uz domām par tālāko nākotni, proti, nākotnes karjeras izvēli. Tas nebūt nav viegls lēmums, un daudzi jaunieši nonāk krustcelēs. Tiek uzdoti neskaitāmi jautājumi SEV un apkārtējiem. Palikt šajā skolā mācīties vai doties prom? Apgūt profesiju – doties mācīties uz kādu no tuvākajiem tehnikumiem – vai turpināt vispārējo izglītību? Kas man der labāk? Kur es varēšu pelnīt vairāk? Kas man vispār interesē? Ko es gribu? Kas man padoda ? Kā un kādu izvēlēties tālākizglītības ceļu? Ko, kā un kāpēc man darīt?

Ir dažādas iespējas, kā nonākt pie labākā lēmuma. Saprast savas stiprās un vājās puses, iepazīt sevi, pildīt karjeras un sevis iepazīšanas testus, meklēt informāciju internetā, konsultēties ar karjeras konsultantu, sarunāties ar vecākiem un citiem pieaugušajiem, doties praksē vai ēnot, apmeklēt atvērto durvju dienas u. tml.

19. oktobra pēcpusdienā Jēkabpils 3. vidusskolas 9. klašu skolēniem bija tikšanās ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma pārstāvjiem. Tehnikuma pārstāvji gan teorētiski, gan praktiski iepazīstināja ar tehnikumā piedāvātajām iespējām. Skolēni uzzināja, kādas profesijas var apgūt RTRIT, kādas iespējas paveras, mācoties un aktīvi iesaistoties tehnikuma dzīves veidošanā. Dažiem enerģiskākajiem bija iespēja praktiski darboties un pagatavot sev un klasesbiedriem spirdzinošu dzērienu. Vairāki skolēni kļuva par modeļiem un ļāvās nelielām stila pārvērtībām.

Karjeras konsultante, pedagoģe Sarmīte Stikāne

Karjeras diena 1.b klasē

Karjeras nedēļā 1.b klase veidoja savu prasmju portfeli. Veidošanas laikā skolēni noskaidroja, ka ir čakli, veikli, uzmanīgi. Taču, lai sasniegtu savus sapņus, ir daudz jāmācās un jāattīsta sevī atbildības sajūta, prasme klausīties, būt uzmanīgiem un zinošiem.

Šajā nedēļā skolēni arī stāstīja, par ko katrs vēlētos kļūt un kāpēc. 1.b klases skolēni vēlas būt gan policisti, gan celtnieki, gan veterinārārsti, piloti un zobārsti.

Visinteresantākā diena bija ceturtdiena, jo tad klasē ciemojās un par savu profesiju stāstīja Karolīnas mamma – friziere. Sarunas laikā skolēni uzzināja, ka friziera darbs ir grūts, jo visa diena ir jāpavada, stāvot kājās un ar paceltām rokām. Frizierim regulāri jāmācās, jāapmeklē dažādi kursi, lai zinātu par jaunākajām matu modes tendencēm, kā arī par matu kopšanas līdzekļiem. Tikšanās laikā tika saveidoti mati gan meitenēm, gan zēniem.

Paldies Karolīnas mammai par šo tikšanos!

1.b.klases audz. Agrita Zolberga