Aktuāli

Projektu darbs 2023

Projekta darbs ir obligāts kurss vidusskolas noslēgumā, to izstrādā saistībā ar kādu skolēna izvēlētu vienu vai vairākiem padziļināto mācību kursiem. Kursa mērķis: īstenot un aizstāvēt projekta darbu saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem, veicot patstāvīgu darbu, lai nostiprinātu lietpratību kompleksās situācijās dažādās mācību jomās; pārdomāti un atbildīgi izvēlēties sev saistošu tematu un projekta darba […]

Read More

Aktīva darbība un sadarbība literatūras un mākslas stundās (sarunas un idejas)

19. aprīlī Jēkabpils 3. vidusskolā latviešu valodas un literatūras kabinetā pilnveidot pedagogu zināšanu un prasmju līmeni ieradās vispārizglītojošo skolu pamatskolas un vidusskolas posma literatūras un mākslas pedagogi. Prieks un gandarījums par to, ka arī novada skolu pedagogi – lektori var īstenot programmas plānu ar interesantām lekciju formām, metodēm. Paldies par idejām, materiāliem un sirsnīgās gaisotnes […]

Read More

Pateicības pēcpusdiena 2023

“Nav svarīgi, kurā vietā Tu sāc, svarīgi ir, cik augstu Tu mērķē, lai gūtu panākumus.” /Nelsons Mandela/ Par Jēkabpils 3.vidusskolas popularizēšanu ar augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un VISC organizētajos konkursos skolas direktore Ligita Ašnevica aicināja skolēnus, skolēnu vecākus un šo skolēnu pedagogus, lai pateiktu paldies par ieguldīto darbu. Ar sasniegumiem var iepazīties mājas lapas […]

Read More