2017./2018.m.g.

Projekta nosaukums Finansētājs Skolas ieguvumi projektā (ļoti īsi)
Kompetenču pieeja mācību saturā.

SAM 8.3.1. “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu”

Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002

Īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021.

ESF Atpazīstamība. Iespēja izteikt savu viedokli. Dalība satura un metodikas izstrādē visos 3 izglītības posmos.

Projektā darbojas 3 dažādu priekšmetu skolotāju grupas

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.

Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020

ESF Papildus finansiālais atbalsts darbam ar talantīgajiem skolēniem matemātikā, latviešu valodā, izpildītājmākslā, interešu izglītības programmām, un skolēniem ar mācību grūtībām matemātikā un latviešu valodā. Iespēja apmeklēt mācību seminārus, izstādes, darbnīcas, ekskursijas.
Dalība OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas ( OECD PISA 2018) pamatpētījuma īstenošanā ESF projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”, projekta Nr. 8.3.6.1/16/001. ESF Atpazīstamība, projektā iegūtās informācijas apkopojums, izmantošanas iespējas.
Vislatvijas Putras programma A/s Rīgas Dzirnavnieks Veselīga dzīvesveida veicināšana, balvas dalībniekiem
Programma “Piens un augļi skolai” valsts un Eiropas Komisija Pozitīva ietekme veidojot skolēnu ēšanas paradumus.