2017./2018.m.g

Filozofijas valsts 4. olimpiādes 3. vietas ieguvēju Madaru Lasmani un skolotāju Daci Boroduļinu
45. atklātās matemātikas olimpiādes 3.vietas un Zemgales novada atklātās matemātikas olimpiādes 2.vietas ieguvēju Matīsu Čikutu un skolotāju Ligitu Ozoliņu
45. atklātās matemātikas olimpiādes 3.vietas ieguvēju Elīzu Paveļjevu un skolotāju Inu Langušu

Uzaicinātos uz olimpiādes reģionālo vai valsts posmu

Arinu Solovjovu – krievu valodas (svešvalodas) valsts 22.olimpiādi
Karīnu Seredu – vēstures valsts 24.olimpiādi
Elīnu Ozoliņu – filozofijas valsts 4.olimpiādi
Andi Rogālu – angļu valodas valsts 47.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārtu
Mareku Geižānu – Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferenci
Agnesi Ozoliņu – Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferenci
Lauru Freimani – 14. atklāt mājturības un tehnoloģiju olimpiādes “Mēs – Latvijas simtgadei” (tekstila tehnoloģijās) 3.posmu

Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu apvienības olimpiāžu un konkursu laureātus

Andi Rogālu – 12.kl. 1.vieta angļu valodā
Madaru Lasmani – 12.kl. 3.vieta angļu valodā
  3.vieta vēsturē
  2.vieta filozofijā
  atzinība latviešu valodā un literatūrā
Jāni Vīksni – 12.kl. 3.vieta angļu valodā
Elīnu Ozoliņu – 12.kl. 3.vieta filozofijā
Arinu Solovjovu – 12.kl. atzinība angļu valodā
  1.vieta krievu valodā B grupā
Alīnu Jakuli – 11.kl. atzinība angļu valodā
Megiju Borsku – 12.kl. atzinība bioloģijā
Karīnu Seredu – 9.kl. 1.vieta vēsturē
  3.vieta ķīmijā
Ralfu Bernānu – 9.kl. 2.vieta vēsturē
  1.vieta ģeogrāfijā
Alisi Vīksni – 9.kl. 1.vieta latviešu valodā
Aneti Minalto – 9.kl. 2.vieta latviešu valodā
Klintu Lindāni – 8.kl. atzinība latviešu valodā
Terēzi Strožu – 9.kl. atzinība angļu valodā
Kasparu Putniņu – 8.kl. atzinība angļu valodā
  atzinība ģeogrāfijā
Zani Soroku – 8.kl. 2.vieta tekstila tehnoloģijās
Loretu Kalvi – 8.kl. atzinība tekstila tehnoloģijās
Paulu Kancāni – 4.kl. 2.vieta latviešu valodā
Ievu Ivanovu – 10.kl. 3.vieta krievu valodā B grupā
Jūliju Sidorenko – 10.kl. 3.vieta krievu valodā B grupā
Viktoriju Daļecku – 11.kl. 3.vieta krievu valodā A grupā
Sintiju Sovani – 12.kl. atzinība krievu valodā A grupā
Agnesi Ozoliņu – 12.kl. 2.vieta latviešu valodā un literatūrā
Elīzu Paveļjevu – 5.kl. 1.vieta matemātikā
Evelīnu Vīksni – 5.kl. 2.vieta matemātikā
Matīsu Čikutu – 6.kl. 1.vieta matemātikā
  2.vieta dabaszinībās
Aneti Ūzuliņu– 8.kl. atzinība matemātikā
Kārli Mālnieku – 10.kl. atzinība ķīmijā
Samantu Tarasovu – 11.kl. 3.vieta ķīmijā
Katrīnu Leiskinu – 5.kl. 1.vieta latviešu valodā
Evelīnu Vīksni – 5.kl. 1.vieta latviešu valodā
Jāni Puriņu – 12.kl atzinība ģeogrāfijā
Ievu Beāti Niedru – 7.kl. 3.vieta vizuālajā mākslā
Kristapu Ružu – 11.kl. atzinība vizuālajā mākslā
Unu Paulu Bernāni – 6.kl. 1.vieta dabaszinībās
Elzu Toču – 6.kl. 2.vieta dabaszinībās
Emīliju Ozoliņu – 6.kl. atzinība dabaszinībās
Lindu Mazjāni – 3.kl. 1.vieta kristīgajā mācībā
Anastasiju Pučinsku – 8.kl. atzinība krievu valodā B grupā
Violetu Trivoženko – 8.kl. atzinība krievu valodā B grupā
Oksanu Minalto – 9.kl. atzinība krievu valodā B grupā
Elīnu Ķieti – 9.kl. atzinība krievu valodā A grupā
Violetu Dzeni – 8.kl. atzinība krievu valodā A grupā

Skolotājas Ingu Lapinsku, Silviju Vecumnieci, Tatjanu Smirnovu, Daci Boroduļinu, Astrīdi Vidējo, Ingu Vaivodi, Ingūnu Ūbeli, Ināru Krūmiņu, Ligitu Ozoliņu, Olgu Dorogovu, Ņinu Dekšņu, Liliju Zēbergu, Inu Langušu, Litu Krūmiņu, Solvitu Soroku, Mārīti Viļumu, Santu Svili, Sarmīti Lapiņu, Ligitu Lejnieci, Ivetu Kozuli, Ligitu Ašnevicu

Jēkabpils pilsētas mājturības olimpiādes kokapstrādē laureātus

Alisi Prokofjevu – 6.kl.

1.vieta

Matīsu Čikutu – 6.kl.

2.vieta

Igoru Čībisovu – 7.kl.

1.vieta

Matīsu Maksimovu – 7.kl.

3.vieta

Dāvi Eliasu Jasi – 9.kl.

2.vieta

Sandri Subatnieku – 8.kl.

1.vieta

Robertu Sautu – 8.kl.

2.vieta

Nauri Poli – 8.kl.

3.vieta

Ralfu Bernānu – 9.kl.

atzinība

Jēkabpils pilsētas uzturmācības olimpiādes laureātus

Nauri Pinni – 5.kl. 1.vieta
Jāni Žagaru – 5.kl. 1.vieta
Uldi Koržeņevski – 5.kl. atzinība

Skolotāju Jāni Svilpi

Jēkabpils pilsētas skolēnu ZPD lasījumu laureātus

Viktoriju Fominu 1.vieta,
Madaru Lasmani 3.vieta
Beāti Miltiņu atzinība

Skolotājas Jolantu Kalniņu un Santu Svili

Konkursa “Lasītprieks” 2.vietas ieguvējus Edgaru Bušu, Elīzu Paveļjevu, Kristeru Policānu, Evelīnu Vīksni – 5.klase, un skolotāju Skaidrīti Krastiņu Sēlijas novada tradicionālās muzicēšanas konkursa “Klaberjakte” Zelta muzikantu Marinu Okuņevu – 1.pakāpes diploms un skolotāju Ritu Mičuli
Skatuves runas konkursa 2.kārtas 1.vietas ieguvējus Kseniju Šulti, Svenu Spēku, Maksimu Borovkovu.

Skatuves runas 1.kārtas laureātus

Ievu Bokāni – 1.kl. 3.vieta
Robertu Začestu – 1.kl. 3.vieta
Raineru Lapiņu – 1.kl. 3.vieta
Elzu Eglīti – 2.kl. 3.vieta
Reini Mūrnieku – 3.kl. 2.vieta
Kristiānu Butāni – 3.kl. 3.vieta
Paulu Kancāni – 4.kl. 1.vieta
Maksimu Borovkovu – 4.kl. 1.vieta
Kseniju Šulti – 12.kl. 1.vieta
Zani Soroku – 8.kl. 2.vieta
Emīlu Lambu – 4.kl. 2.vieta
Janu Kaskoviču – 4.kl. 2.vieta
Svenu Spēku – 7.kl. 1.vieta

Skolotājas Liliju Zēbergu, Mārīti Viļumu, Ingu Vaivodi, Silviju Ozoliņu, Solvitu Soroku, Laimdotu Ozoliņu, Viju Rozentāli, Kristīni Aukmani
Atzinība Madarai Lasmanei par dalību rakstnieka E.Virzas 135.jubilejai veltītajā konkursā