Veselības veicināšanas pasākums

“Interaktīvu nodarbību cikli par regulāru fizisko aktivitāšu un citu veselīgu dzīvesveida paradumu nozīmi ikdienā bērniem grupās”

projekts Ieguldījums nākotnei

Cienījamie Jēkabpils 3.vidusskolas 1.līdz 4.klašu audzēkņu vecāki!

 Projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) tiek organizēts veselības veicināšanas pasākums “Interaktīvu nodarbību cikli par regulāru fizisko aktivitāšu un citu veselīgu dzīvesveida paradumu nozīmi ikdienā bērniem grupās”.

 Nodarbību mērķis – izglītot bērnus par:

  • fizisko aktivitāšu, t.sk., vingrošanas pozitīvo nozīmi ikdienā, un fizisko aktivitāšu kā svarīgu dienas režīma sastāvdaļu, lai saglabātu veselību un novērstu veselības problēmu attīstību;
  • nepieciešamību ievērot citus veselīga dzīvesveida paradumus kā pareiza dienas režīma sastāvdaļas (miegs, atpūta, ēdienreižu skaits u.c), t.sk., cik svarīgi (un kā) ierobežot (samazināt) mobilo ierīču lietošanas laiku.

Pasākumu laikā 2021., 2022.un 2023.gadā Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils 3.vidusskolas 1.līdz 4.klašu audzēkņiem tiks nodrošinātas interaktīvas nodarbības (katru gadu viena nodarbība).

Jēkabpils 3.vidusskolā nodarbības 1. – 4.klašu kolektīviem tiks organizētas 15.septembrī.

Interaktīvās nodarbības tiks organizētas skolu telpās vai attālināti, tiks ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie epidemioloģiskās drošības nosacījumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.