Sākumskola

Turpinās izglītojamo uzņemšana 1. klasē 2022./2023. mācību gadam pamatizglītības programmā (kods 21011111)

Klases audzinātājas: Kristīne Aukmane, Andra Maksimova

Mūsu skolā:

  • fakultatīvās nodarbības ritmikā, datorikā,
  • logopēda, sociālā pedagoga un psihologa atbalsts,
  • papildus dažādas sporta nodarbības,
  • nodrošināta pagarinātās dienas grupa līdz plkst. 17.00.

Pieteikumus iesniegt elektroniski vai personīgi Jēkabpils 3.vidusskolas lietvedībā:

Pieteikuma forma, lai iestātos 1. klasē MS Word formātā.

Vairāk informācijas pa tālruni 65230833 vai 29533098 vai rakstot vēstuli uz 3.vidusskola@3vsk.jekabpils.lv