Sākumskola

Izglītojamo uzņemšana 1. klasē pamatizglītības programmā (kods 21011111)

Mūsu skolā:
  • fakultatīvās nodarbības ritmikā, datorikā,
  • logopēda, sociālā pedagoga un psihologa atbalsts,
  • papildus dažādas sporta nodarbības,
  • nodrošināta pagarinātās dienas grupa līdz plkst. 17.00.

Pieteikumus iesniegt elektroniski vai personīgi Jēkabpils 3.vidusskolas lietvedībā.

Pieteikuma forma, lai iestātos 1. klasē MS Word formātā. Pieteikuma tiešsaistes anketa.