Braukšanas kartes

    No 2019. gada 3. septembra, skolēniem ir iespēja pārvietoties ar pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas izmantojot braukšanas kartes.

Braukšanas kartes izdalīs klases audzinātāji. Braukšanas karte būs derīga tikai kopā ar skolēna apliecību.

Kartes mācību gada beigās jānodod klases audzinātājai.

Iekāpjot autobusā kartes būs jāpieliek pie karšu nolasīšanas iekārtas un pēc tam tiks izdrukāta braukšanas biļete.

    Kartes nozaudēšanas gadījumā jāinformē autobusu parku nosaucot kartes numuru. Pēc tam vecākiem jādodas uz autobusu parku saņemt jaunu braukšanas karti.

    Karti nedrīkst mehāniski bojāt, piemēram, locīt, griezt, caurdurt utt., šādā gadījumā tā kļūs nederīga un būs nepieciešams iegādāties jaunu –  3 EUR vērtībā.

    Ja ir vairāki bērni ģimenē kartes nedrīkst sajaukt, jo katra karte ir piesaistīta skolēnam un viņa apliecībai.
Kartes nozaudēšanas gadījumā zvanīt pa tālr. 28311631 vai doties uz autobusu parku darba dienās, izņemot svētku dienas no 8:00 – 17:00 (pusdienu pārtraukums no 12:00-13:00)