Atbalsta personāls

Atbalsta personāla darba laiks 2022. /2023. m. g.