Statistika

Mācību gads 1. v 2. v 3. v Atzinības Reģionā, valstī
2006./2007. 9 11 19 17 atzinība bioloģijas olimpiādē vsk. (valsts)
trīs 3.vietas vēstures olimpiādē . (valsts)
2.vieta valsts ZPD
2.vieta.skolēnu ZPD lasījumos Daugavpilī
3.vieta atklātajā matemātikas olimpiādē (valsts)
2.vieta “Pazīsti savu organismu” (vlsts)
3.vieta Zemgales novada matemātikas olimpiādē.
2007./2008. 13 23 12 14 2.vieta bioloģijas olimpiādē (valsts)
divas 2.vietas, atzinība atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē (novads)
3.vieta Zemgales novada matemātikas olimpiādē.
2.vieta, atzinība skolēnu ZPD lasījumos Daugavpilī
2008./2009. 9 7 10 10 atzinība vēstures olimpiādē (valsts)
1.vieta Zemgales novada matemātikas olimpiādē
2009./2010. 2 6 10 11 atzinība angļu valoda (valsts) 3.vieta skolēnu ZPD (valsts), 1., 2.vieta Zemgales reģionālajos ZPD lasījumos, 1.vieta DU ZPD lasījumos
2010./2011. 5 4 6 14 atzinība angļu valodas olimpiādē (valsts)
2011./2012. 9 12 10 19 3.v. skolēnu ZPD (valsts), 1.un 3.v. Zemgales reģ.
3.v., atzin.vācu valodā.8.kl.
Divas 3.v. Latgales atklātā vācu val. olimpiādē
2., 3.v. atklātajā Rēzeknes augstskolas mākslas olimpiādē
2012./2013. 10 8 18 24 3.v. Atklātajā valsts matemātikas olimpiādē

3.v.Zemgales novada matemātikas olimpiādē

2013./2014. 8 11 12 22 2.vieta vēstures 20.valsts olimpiādē
1.vieta valsts atklātajā ģeoloģijas olimpiādē 6.-9.kl.
1.vieta JĢS pamatskolu grupā 2013./2014.m.g . kopvērtējumā.
1.vieta DU pētniecisko darbu konkursā “Detektīvteksti junioriem un senioriem”
3.vieta 4.atklātajā Latgales olimpiādē angļu valodā
2014./2015. 20 18 19 38 1.vieta valsts atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē, 3.vieta Valsts ģeogrāfijas olimpiādē
atzinība 1.valsts filozofijas olimpiādē
2.vieta un atzinība Zemgales novada matemātikas olimpiādē
atzinība Zemgales novada angļu valodas olimpiādē
2015./2016. 10 21 17 23 Dalība 13.starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē
1.vieta XXXX valsts atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē kopsummā 11.klasēm.
3.vieta 38. bioloģijas valsts olimpiādē
2.vieta 2.valsts filozofijas olimpiādē
1.vieta Zemgales reģionālajos skolēnu ZPD lasījumos
3.vieta Latvijas 40.skolēnu zinātniskajā konferencē.
1.vieta 33.ģeogrāfijas valsts olimpiādē
atzinība Zemgales novada angļu valodas olimpiādē
2016./2017. 14 16 18 34 3.vieta 14.starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē
1.vieta 34.ģeogrāfijas valsts olimpiādē
1.vieta 23.vēstures valsts olimpiādē 12.klasēs
atzinība 3.valsts filozofijas olimpiādē
3.vieta un atzinība 7.Latgales atklātajā angļu valodas olimpiādē
2.vieta un trīs atzinības Zemgales reģionālajos skolēnu ZPD lasījumos
Dalība Latvijas 41.skolēnu zinātniskajā konferencē.
Dalība 23.vēstures valsts olimpiādē 9.klasēs
1.vieta Zemgales reģionālajā skatuves runas konkursā
2017./2018. 19 12 13 23 3.vieta 4.valsts filozofijas olimpiādē.
Divas 3.vietas 45.atklātajā matemātikas olimpiādē.
2.vieta atklātajā Zemgales matemātikas olimpiādē.
Dalība 47.angļu valsts olimpiādes trešā posma 1.kārtā.
Dalība 42.krievu valodas valsts olimpiādē.
Dalība 24.vēstures valsts olimpiādē 9.klasēs.
Dalība 14.atklātajā mājturības valsts olimpiādē.
Dalība Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferencē.
Trīs 1.vietas Zemgales reģionālajā skatuves runas konkursā
2018./2019. 6 16 22 20 1.vieta un atzinība atklātajā 18.Zemgales matemātikas olimpiādē
Dalība 5.valsts filozofijas olimpiādē
3.vieta Zemgales 10.reģionālajā ZPD konferencē
divas 1.pakāpes Latgales novada skolēnu skatuves runas konkursā