Onkoloģijas diena jauniešiem

28. septembris – ONKOLOĢIJAS DIENA JAUNIEŠIEM JĒKABPILĪ

projekts Ieguldījums nākotnei

Projektā ”Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) 28. septembrī Jēkabpils 3. vidusskolā notiks pasākums “Onkoloģijas diena jauniešiem”, kuras laikā jauniešiem, kuri mācās 10.-12. klasē, būs iespēja noklausīties divu speciālistu vadītas nodarbības par veselību un par audzēju attīstību cilvēka organismā, kā arī būs iespēja piedalīties atsevišķā (meiteņu un zēnu) lekcijā, fokusējoties uz konkrētu audzēju riskiem atkarībā no dzimuma.

1.daļa – izglītojoša lekcija par veselību, ķermenī noritošajiem patoloģiskiem procesiem un situāciju Latvijā, pasaulē:

 • veselība kā nepārtraukts lielums;
 • slimību iedalījums un to vispārējie iespējamie cēloņi;
 • atšķirība starp labdabīgu un ļaundabīgu audzēju;
 • saslimstība Latvijā un pasaulē;
 • primārā profilakse.

2.daļa – jaunieši tiks sadalīti (meitenes – zēni) un tiks sniegta lekcija par ar dzimumu saistīto audzēju risku:

Meitenēm

 • Kas ir krūts vēzis?
 • Krūts vēža riska faktori;
 • Klīniskās izpausmes;
 • Profilakse;
 • Vakcinācija;
 • Dzīvesveida ietekme (uzturs, miegs, fiziskās aktivitātes, dzimumdzīve, psihoemocionālais stāvoklis);
 • Krūšu pašpārbaudes soļi;
 • Mamogrāfija.

Zēniem

 • Kas ir prostatas vēzis?
 • Prostatas vēža riska faktori;
 • Klīniskās izpausmes;
 • Profilakse;
 • Vakcinācija;
 • Dzīvesveida ietekme (uzturs, miegs, fiziskās aktivitātes, dzimumdzīve, psihoemocionālais stāvoklis);
 • Sēklinieku pašpārbaudes soļi;
 • Diagnostikas metodes.

Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus speciālistiem un piedalīties diskusijā par ar veselību saistītiem jautājumiem, slimību profilaksi u.c.

Amanda Zūle, projekta vadītāja amanda@divigani.lv

Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja, Jēkabpils novada Izglītības pārvalde, jekabpils.veseliba@inbox.lv

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.