2014./2015.m.g.

Valsts un novadu olimpiāžu laureātus

Rihards Borskis

1. vieta

Atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē

 

3. vieta

Ģeogrāfijas 32.valsts olimpiādē

Jānis Ozoliņš

atzinība

Valsts 1.filozofijas olimpiādē

Jevgenijs Križanovsks

2. vieta

Zemgales novada matemātikas olimpiādē

Dagnija Upeniece

atzinība

Zemgales novada matemātikas olimpiādē

Madara Lasmane

atzinība

Zemgales novada angļu valodas olimpiādē

Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu apvienības olimpiādēs un konkursos

Irinu Solovjovu – 11.kl.

1.vieta

vācu valodā

1.vieta

B gr. krievu valodā
 

atzinība

angļu valodā

Diānu Krasavcevu – 12.kl.

1.vieta

B.gr. krievu valodā
 

3.vieta

fizikā

Adu Grišinu – 12.kl.

1.vieta

B.gr. krievu valodā
 

1.vieta

filozofijā

Lauru Marcinkeviču – 12.kl.

2.vieta

A.gr. krievu valodā

Lauru Kuzminu 11.kl.

3.vieta

B.gr. krievu valodā

Tatjanu Ivanovu – 12.kl.

atzinība

B.gr. krievu valodā

Jāni Ozoliņu – 12.kl.

3.vieta

angļu valodā
 

2.vieta

vēsturē
 

2.vieta

filozofijā

Austri Lakšu – 12.kl.

atzinība

angļu valodā
 

atzinība

vēsturē
 

3.vieta

filozofijā
 

3.vieta

ģeogrāfijā
 

atzinība

ekonomikā

Jāni Puriņu – 9.kl.

3.vieta

bioloģijā
 

atzinība

matemātikā
 

atzinība

fizikā
 

atzinība

angļu valodā

Megiju Borsku – 9.kl.

1.vieta

matemātikā
 

1.vieta

mājturībā un tekstiltehnoloģijās

2.vieta

latviešu valodā

atzinība

bioloģijā

atzinība

fizikā

Amandu Lieni Iraidu – 9.kl.

atzinība

bioloģijā

atzinība

fizikā

1.vieta

angļu valodā

Madaru Lasmani – 9.kl.

atzinība

bioloģijā

2.vieta

vēsturē

2.vieta

angļu valodā

3.vieta

mājturībā un tekstiltehnoloģijās

atzinība

latviešu valodā

Kirilu Veļikiju – 11.kl.

atzinība

bioloģijā

atzinība

ekonomikā

Renāru Zepu – 10.kl.

atzinība

fizikā

Rihardu Borski – 10.kl.

1.vieta

ģeogrāfijā

Arinu Solovjovu – 9.kl.

atzinība

vēsturē

2.vieta

B.gr. krievu valodā

Antu Vaikuli – 11.kl.

1.vieta

latviešu valodā

Lauru Niedrīti – 11.kl.

atzinība

latviešu valodā

Agnesi Ozoliņu – 9.kl.

1.vieta

latviešu valodā

Santu Boroduļinu – 8.kl.

atzinība

latviešu valodā

Samantu Ņesterenko – 4.kl.

1.vieta

matemātikā

Jāni Zemīti – 4.kl.

3.vieta

matemātikā

Martu Esteri Skrābāni – 4.kl.

atzinība

latviešu valodā

Anniku Viļumu – 4.kl.

atzinība

sociālajās zinībās

Elīnu Grandāni – 11.kl.

atzinība

ķīmijā

Dāvi Eglīti – 5.kl.

1.vieta

matemātikā

Mārtiņu Puriņu – 5.kl.

2.vieta

matemātikā

Aneti Ūzuliņu – 5.kl.

atzinība

matemātikā

Tomasu Krastiņu – 6.kl.

3.vieta

matemātikā

Endiju Emīlu Silavu – 8.kl.

3.vieta

vācu valodā

Andi Rogāli – 9.kl.

3.vieta

angļu valodā

Agri Degtjarjovu – 9.kl.

atzinība

angļu valodā

atzinība

A.gr.krievu valodā

Renāti Rāviņu – 8.kl.

atzinība

angļu valodā

Laumu Uvarovu – 6.kl.

3.vieta

angļu valodā

Solvitu Rubiķi – 8.kl.

atzinība

vizuālajā mākslā

Zaigu Raubišķi – 3.kl.

1.vieta

kristīgajā mācībā

Elzu Toču – 3.kl.

2.vieta

kristīgajā mācībā

Eviju Svikli – 3.kl.

2.vieta

kristīgajā mācībā

Emīliju Ozoliņu – 3.kl.

3.vieta

kristīgajā mācībā

Dagniju Upenieci – 6.kl.

1.vieta

mājturībā un tekstiltehnoloģijās

Liānu Stulpiņu – 5.kl.

atzinība

mājturībā un tekstiltehnoloģijās

Evu Borsku – 7.kl.

2.vieta

mājturībā un tekstiltehnoloģijās

Katrīnu Nikolu Jukšinsku – 5.kl.

2.vieta

mājturībā un tekstiltehnoloģijās

Jūliju Sidorenko – 7.kl.

2.vieta

B.gr. krievu valodā

Nadeždu Dolgovu – 7.kl.

3.vieta

B.gr.krievu valodā

Alisi Kiseļus – 8.kl.

atzinība

A.gr.krievu valodā

Katrīnu Puķīti – 7.kl.

3.vieta

A.gr.krievu valodā

Patrīciju Liepiņu – 6.kl.

atzinība

A.gr.krievu valodā

Elīnu Ķieti – 6.kl.

atzinība

A.gr.krievu valodā

Leonīdu Šagarovu – 6.kl.

atzinība

B.gr.krievu valodā

Evu Losevu – 6.kl.

atzinība

B.gr.krievu valodā

6.klases komandu – Jevgeniju Križanovski, Diānu Ponomarevu, Danielu Bērziņu, Gustavu Cepurnieku, Sindiju Martinovu, Laumu Uvarovu – 2.vieta vācu valodas konkursā

Skolotājus Santu Svili, Olgu Dorogovu, Daci Jansoni, Ludmilu Ņečajevu, Tatjanu Smirnovu, Silviju Vecumnieci, Inesi Loču, Astrīdi Vidējo, Jolantu Kalniņu, Ingu Vaivodi, Sandru Ozolu, Solvitu Soroku, Liliju Zēbergu, Daci Boroduļinu, Ritu Kozlovu, Inetu Raubišku, Laimdotu Ozoliņu, Viju Rozentāli, Litu Krūmiņu, Ligitu Lejnieci, Ilonu Bičoli, Inu Langušu, Dinu Vjaksi, Sigitu Siliņu, Ligitu Ozoliņu, Ināru Krūmiņu, Sarmīti Lapiņu, Ivetu Kozuli.

Jēkabpils pilsētas mājturības olimpiādē kokapstrādē

Alekseju Dolgovu – 6.kl.

1.vieta

Artjomu Orlovu – 6.kl.

atzinība

Ritvaru Zalānu – 7.kl.

1.vieta

Maksimu Tričiņecu – 7.kl.

2.vieta

Valēriju Daļecki – 7.kl.

2.vieta

Ivo Rimeiķi – 7.kl.

atzinība

Aigaru Mazureviču – 8.kl.

1.vieta

Aleku Ņesterenko – 8.kl.

3.vieta

Arni Stupānu – 8.kl.

3.vieta

Jāni Eiduku – 8.kl.

atzinība

Jāni Puriņu – 9.kl.

1.vieta

Kristapu Kalniņu – 9.kl.

2.vieta

Rinaldu Deņisovu – 9.kl.

3.vieta

Ervīnu Kalniņu – 9.kl.

atzinība

Dāvi Eglīti – 5.kl.

1.vieta uzturmācībā

Ernestu Mekšu – 5.kl.

2.vieta uzturmācībā

Krišjāni Karabeško – 5.kl.

3.vieta uzturmācībā

Raivi Pastaru – 5.kl.

atzinība uzturmācībā

Skolotāju Jāni Svilpi

Mācību priekšmetu konkursos

Skatuves runas konkursā

Elīnu Svikli – 1.kl.

2.pakāpe

Klintu Lindāni – 5.kl.

2.pakāpe

Loretu Kalvi – 5.kl.

2.pakāpe

Gustavu Cepurnieku – 6.kl.

2.pakāpe

Markusu Circeni – 1.kl.

3.pakāpe

Paulu Kancāni – 1.kl.

3.pakāpe

Elizabeti Gribušku – 5.kl.

3.pakāpe

Alisi Burmiku – 5.kl.

3.pakāpe

Skolotājas: Mārīti Viļumu, Silviju Ozoliņu, Ingūnu Ūbeli, Ingu Vaivodi, Solvitu Soroku

Aleku Mazurovu – SMU Vislatvijas pavasara gadatirgus laureātu

Kristiānu Ostrovski – JAL konkursa “Mana vārdnīciņa 2015” finālistu

Austri Lakšu – 2.vieta PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un Tūrisma Tehnikuma organizētajā Valda tēlojumu grāmatas “Staburaga bērni”120 gadadienai veltītajā literāro darbu konkursā, skolotāja Lilija Zēberga

Diānu Krasavcevu ar 3.vietu Jēkabpils pilsētas ZPD darbu konkursā, skolotāja Ineta Raubiška

1.a klases skolēnus ar galvenās balvas iegūšanu konkursā “Ja mums būtu kamielis……”, skolotāja Mārīte Viļuma

 

11.septembrī Raiņa mājā “Berķenele”notika konkurss “Zelta sietiņš”

Diāna Krasavceva 12.klase – atzinība, skolotāja Lilija Zēberga

Loreta Kalve 5.a klase – atzinība, skolotāja Ingūna Ūbele

Einārs Mažors 3.a klase – atzinība un speciālbalva, skolotāja Kristīne Aukmane