Pašpārvalde

Pašpārvaldes reglaments

Skolēnu pašpārvaldes mērķis – panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanā. Skolēnu pašpārvaldes galvenie uzdevumi:
 • sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;
 • pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
 • iesaistīties mācību un skolas sadzīves apstākļu uzlabošanā;
 • risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
 • apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;
 • sadarboties ar citu izglītības iestāžu izglītojamo padomēm pieredzes apmaiņai un citiem sadarbības mērķiem.
Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanu kārtību un izglītojamo tiesības piedalīties vēlēšanās nosaka skolēnu padomes reglaments. Skolēnu pašpārvaldes darbu vadījuši prezidenti:
 • 1995./96.m.g.  Guntars Svilpe
 • 1996./97.m.g.  Intars Melkins
 • 1997./98.m.g.  Dana Kozlova
 • 1998./99.m.g.  Sandra Kalniņa
 • 1999./00.m.g.  Inga Putniņa
 • 2000./01.m.g.  Dace Grinsone
 • 2001./02.m.g.  Inga Puhova
 • 2002./03.m.g.  Zane Zamuška
 • 2003./24.m.g.  Lolita Vingre
 • 2004./05.m.g.  Gunita Bejere
 • 2005./06.m.g.  Lāsma Zēberga
 • 2006./07.m.g.  Ilze Kuļikovska
 • 2008./09.m.g.  Gunārs Lankovskis
 • 2009./10.m.g.  Austra Breikša
 • 2010./11.m.g.  Elīna Plāne
 • 2011./12.m.g.  Zane Vikšere
 • 2012./13.m.g.  Vera Grāvīte
 • 2013./14.m.g.  Laura Grauziņa
 • 2014./15.m.g.  Liene Bičole
 • 2015./16.m.g.  Ieva Lapsa
 • 2016./17.m.g.  Ieva Lapsa
 • 2017./18.m.g.  Agris Degtjarjovs
 • 2018./19.m.g. Solvita Rubiķe
 • 2019./20.m.g. Elīna Robežniece
 • 2020./21.m.g. Terēze Stroža
 • 2021./22.m.g. Daniela Umbraško – Gramane
 • 2022./23.m.g. Darja Ivanova
 • 2023./24.m.g. Jānis Žagars