Vecākiem

      2019./2020. mācību gadā Jēkabpils 3.vidusskolā, direktores Ligitas Ašnevicas vadībā skolas gaitas uzsāk 699 skolēni, strādā 58 pedagogi un 29 tehniskie darbinieki.

Jēkabpils 3.vidusskolas mācību un audzināšanas darba prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.

1.Turpināt darbību kompetenču pieejā balstīta izglītības projektā, lai nodrošinātu pilnveidota mācību satura ieviešanu no 2020. gada 1. septembra.

2.Iesaistīties valsts organizētajos kursos jauno tehnoloģiju un iekārtu darbības apguvē un to pielietošanā mācību procesā.

3.Sekmēt skolēnu līdzdalību Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku  tradīciju saglabāšanā.

4.Izstrādāt un licencēt jauno programmu piedāvājumu atbilstoši noteikumiem par valsts vispārējās vidējās izglītības standartiem un programmu paraugiem.

Vecāku dienas 16:30 – 18:30

16.10.2019.,

04.12.2019.,

30.01.2020.,

20.04.2020.

Jēkabpils 3.vidusskolas skolas padome.
Lamba Zanda – padomes priekšsēdētāja
Līga Kļaviņa
Čebotarjova Laura
Bernāne Benita
Bogoviča Ilga
Kitova Kristīne
Niedrīte Inese
Lazdāns Mārtiņš
Saleniece – Ūzuliņa Ilze
Skudrova Inese
Stankeviča Sanda
Stupāne Ilze
Tiltiņa Žanete
Zeltiņa Ilona
Vaivode Inga – skolotāja
Robežniece Elīna – skolēnu pašpārvaldes prezidente

Sakarā ar 10. 09.2013. veiktajām izmaiņām MK 610. noteikumu “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 59.punktā un Jēkabpils pilsētas domes lēmumu par pusdienu piešķiršanu 5.-9.klašu skolēniem Jēkabpils 3.vidusskolā ir šāds mācību stundu un pusdienu starpbrīžu grafiks:

1. – 4. klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
3. 10.40 – 11.20
pusdienas
4. 12.10 – 12.50
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25

5. – 12.klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
3. 10.40 – 11.20
4. 11.25 – 12.05
pusdienas
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25
7. 14.35 – 15.15
8. 15.20 – 16.00

Brīvdienas 2019./2020. mācību gadā.

Rudens brīvdienas: no 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim;

Ziemas brīvdienas: no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;

Pavasara brīvdienas: 1.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam; 12. klases skolēniem – no 2020. gada 23. marta līdz 27. martam;

Vasaras brīvdienas: 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību gada beigas

1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem mācību gads beigsies 2020. gada 29. maijā.

9. klašu skolēniem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 12. jūnijā.

12. klašu skolēniem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 19. jūnijā.

9. un 12. klašu skolēniem, kuri  atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2020.g. 29.maijā.

1. klašu brīvdienas 10.02. – 14.02.

2019./2020. m.g Valsts pārbaudījumu grafiks: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/vpd_grafiks_2020.pdf