Attālinātās mācības

Pirms tiešsaistes stundas

 • Sagatavo visu nepieciešamo – mācību grāmatu, pierakstu kladi, rakstāmpiederumus u.c.
 • Sakārto telpu – skolotājs var aicināt ieslēgt kameru
 • Ja iespējams – izslēdz fona trokšņus
 • Ja radušās tehniskās problēmas, piemēram, nav pieejams dators, internets u.tml., savlaicīgi brīdini klases audzinātāju

Tiešsaistes stundas laikā

 • Pieslēdzies norādītajā laikā;
 • Piedalies ar savu vārdu un uzvārdu;
 • Stundā jābūt ieslēgtai kamerai un/vai mikrofonam;
 • Stundas laikā koncentrējies tikai mācībām;
 • Seko līdzi stundas gaitai. Veic pierakstus, ja nesaproti, padomā, pirms uzdod jautājumu skolotājam. Ja skolotājs uzdod jautājumu, atbildi;
 • Ja vēlies pajautāt, pacel “rociņu”;
 • Atslēdzies no nodarbības tikai pēc skolotāja uzaicinājuma.

Es mācos pats!

 • Izveido savu dienas režīmu: laiks mācībām, veselīgām maltītēm, atpūta svaigā gaisā;
 • Mācoties izslēdz iekārtas, kas varētu novērt uzmanību. Būs vieglāk koncentrēties, ātri un labi izpildi uzdoto;
 • Sāc ar apjomīgāko vai grūtāko mājasdarbu. Izmanto nedēļas plānu un izsvītro izpildītos darbus;
 • Starp uzdevumiem iepauzē 3-5 min: padzeries, pastaigā, izvingrojies;
 • Nebaidies kļūdīties, no kļūdām mācās;
 • Vakarā pārrunā ar vecākiem, kā tev šodien veicās, kā jūties, kādas grūtības bijušas;
 • Ej svaigā gaisā! Gulēt dodies laikus! Guli 8-10 stundas.

Tiešsaistes mācību stundas mūsu skolā tiek organizētas platformā ZOOM. Skolotājs par tiešsaistes stundu ieraksta e-žurnālā pie stundas temata.

Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā vai neieslēdz kameru (izņēmums – datoram nav kameras), vai neatbild uz jautājumiem, e – žurnālā tiek ierakstīts “n” un raksta piezīmi.

Ja nevarēs piedalīties tiešsaistes nodarbībā, laikus jāinformē priekšmeta skolotājs.

Uzdotais JĀVEIC un JĀIESŪTA noteiktajā laikā.

Ieteikumi vecākiem

 • Iekārtojiet skolēnam ērtu darba vietu;
 • Vienojieties par dienas plānu, lai visi darbi pie datora netiktu plānoti vienlaikus;
 • Ievērojiet mācību pauzes. Palīdziet iemācīties laika izjūtu, lai enerģijas pietiktu gan darbam, gan atpūtai;
 • Vēdiniet telpas;
 • Sadarbojieties ar skolotājiem, skolas atbalsta personālu, informējiet par atbalsta nepieciešamību;
 • Atbalstiet bērnu, sekojiet līdzi viņa izjūtām attālinātajās mācībās;
 • Esiet atbalstītāji, padomdevēji, bet nepildiet uzdevumus bērna vietā, lai audzinātu patstāvību, atbildību un godīgumu.