2018./2019.m.g

Loretu Meikšāni ar 3. vietu LTV spēles “Gudrs, vēl gudrāks”

Matīsu Čikutu ar 1.vietu Zemgales novada matemātikas olimpiādē un 2. vietu Latvijas 46.atklātajā matemātikas olimpiādē, skolotāja Ligita Ozoliņa

Elīzu Paveļjevu ar atzinību Zemgales novada matemātikas olimpiādē un 3.vietu Latvijas 46.atklātajā matemātikas olimpiādē skolotāja Ligita Lejniece

Annu Līvu Knodzi ar 3.vietu Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē, skolotāja Sarmīte Lapiņa

Maksimu Borovkovu, Reini Mūrnieku1. pakāpe Latgales novada skolēnu skatuves runas konkursā, skolotāja Lilija Zēberga

Uzaicinātos uz olimpiādes reģionālo vai valsts posmu

Alīnu Jakuli un Annu Līvu Knodzi – filozofijas valsts 5. olimpiādi

Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības olimpiāžu laureātus

Amandu Petrovu – 5.kl.1.vietadabaszinību neklātienes konkursā
Renāru Petrovu – 5.kl.2.vietadabaszinību neklātienes konkursā
Markusu Sokolovu – 5.kl.3.vietadabaszinību neklātienes konkursā
Evelīnu Skudrovu – 4.kl.2.vietasociālajās zinībās
Markusu Kilbloku – 4.kl.3.vietalatviešu valodā un matemātikā
Lindu Mazjāni – 4.kl.2.vietakristīgajā mācībā
Līvu Korneli – 3.kl.atzinībakristīgajā mācībā
Madaru Turiņu 4.kl.3.vietakristīgajā mācībā
Lūkasu Aukmani – 5.kl.3.vietamatemātikā
 2.vietaangļu valodas konkursā
 2.vietadabaszinību neklātienes konkursā
Sandiju Stankeviču – 4.kl.atzinībalatviešu valodā
Andžeju Anufrijevu – 4.kl.atzinībamatemātikā
Paulu Kancāni – 5.kl.3.vietaangļu valodas konkursā
Mārtiņu Mārci Puriņu – 9.kl.atzinībamatemātikā
Viktoru Ediju Skurjatu – 6.kl.3.vietamatemātikā
Nauri Pinni – 6.kl.atzinībamatemātikā
Evelīnu Vīksni – 6.kl.3.vietamatemātikā
 2.vietadabaszinību neklātienes konkursā
 Renāti Meikšāni – 6.kl.2.vietadabaszinību neklātienes konkursā
Adrianu Avsjukeviču – 6.kl.3.vietadabaszinību neklātienes konkursā
Kristeru Policānu – 6.kl.3.vietadabaszinību neklātienes konkursā
Elīzu Paveļjevu – 6.klatzinībamatemātikā
Matīsu Čikutu – 7.kl.2.vietamatemātikā
Aināru Sovanu – 8.kl.atzinībakrievu valodā
Lindu Šulmani – 8.kl.atzinībakrievu valodā
Alīnu Hodani – 8.kl.atzinībakrievu valodā
Marinu Okuņevu – 8.kl.atzinībakrievu valodā
Samantu Ņesterenko – 8.kl.3.vietamatemātikā
Arnitu Džeriņu – 11.kl.2.vietalatviešu valodā un literatūrā
Annu Līvu Knodzi – 12.kl.atzinībalatviešu valodā un literatūrā
 3.vietafilozofijā
Nadeždu Sakoviču – 11.kl.3.vietaķīmijā
Loretu Kalvi – 9.kl.2.vietavēsturē
Klintu Lindāni – 9.kl.atzinībavēsturē
Annu Fedulovu – 11.kl.3.vietaangļu valodā
Alīnu Jakuli – 12.kl.atzinībaangļu valodā
 atzinībavēsturē
 2.vietafilozofijā
Raineru Drozdu – 9.kl3.vietakrievu valodā
Anastasiju Pučinsku – 9.kl3.vietakrievu valodā
Violetu Dzeni – 9.kl3.vietaatzinība
Violetu Trivoženko – 9.kl3.vietaatzinība
Raivi Randohu – 9.kl.atzinībabioloģijā
Santu Boroduļinu – 12.kl.atzinībabioloģijā
Anniku Viļumu – 8.kl.2.vietalatviešu valodā
Samantu Ņesterenko – 8.kl.3.vietalatviešu valodā

Skolotājas: Dina Vjakse, Iveta Kozule, Kristīne Aukmane, Inga Vaivode, Olga Dorogova, Silvija Ozoliņa, Ilona Bičole, Santa Svile, Ingūna Ūbele, Ineta Cirpone, Ina Languša, Ligita Lejniece, Ligita Ozoliņa, Sandra Ozola, Dace Boroduļina, Lita Krūmiņa, Astrīde Vidējā, Silvija Vecumniece, Inga Lapinska, Tatjana Smirnova, Lilija Zēberga.

Jēkabpils pilsētas olimpiādē kokapstrādē
6. kl. Jāni Žagaru 1. vieta
Uldi Koržeņevski 2. vieta
Nauri Pinni 2. vieta
7. kl Artjomu Seredu 2. vieta
Alisi Prokofjevu atzinība
8. kl Igoru Čibisovu 1. vieta
Matīsu Maksimovu 3. vieta
9. kl. Robertu Sautu 2. vieta
Matīsu Gruduli atzinība
Raivi Pastaru atzinība

Skolotājs: Jānis Svilpe