2022./2023.m.g

Valsts posma olimpiāžu un konkursu laureāti

LORETA LAZDIŅA 8.kl. 1.VIETA 48. ATKLĀTAJĀ VALSTS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ, SKOLOTĀJA LIGITA OZOLIŅA

ATZINĪBA VALSTS LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS 49.OLIMPIĀDĒ, SKOLOTĀJA INITA BEINAROVIČA

1.VIETA MATEMĀTIKAS KONKURSĀ “ĶENGURS 2023”

LŪKASS AUKMANIS 9.kl. ATZINĪBA 48. ATKLĀTAJĀ VALSTS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ, SKOLOTĀJA INA LANGUŠA

ANNA STARE 5.kl. ATZINĪBA 48. ATKLĀTAJĀ VALSTS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ, SKOLOTĀJA IRITA MUŠA

TOMS BĒTIŅŠ, MATĪSS LĀČPLĒSIS 2. kl. – 1.PAKĀPE SKOLĒNU SKATUVES RUNAS PRIEKŠNESUMU VIDEO KONKURSĀ VALSTS KĀRTĀ, SKOLOTĀJA MĀRĪTE VIĻUMA

GATIS GROZA 6.kl. – AUGSTĀKĀ PAKĀPE SKOLĒNU SKATUVES RUNAS PRIEKŠNESUMU VIDEO KONKURSĀ VALSTS KĀRTĀ, SKOLOTĀJA INITA BEINAROVIČA

Jēkabpils novada olimpiāžu laureāti

Evelīna Vīksne – 10.kl.

angļu valodā 2.vieta

Denīze Strode – 10.kl.

angļu valodā 2.vieta

Marta Demkova – 12.kl.

angļu valodā atzinība

Samanta Ņesterenko – 12.kl.

bioloģijā 3.vieta

Kristiāna Podniece – 11.kl.

bioloģijā 3.vieta
ķīmijā 2.vieta

Sandra Brikmane – 11.kl.

bioloģijā 3.vieta

Markuss Sokolovs – 9.kl.

bioloģijā 3.vieta
vēsturē 2.vieta

Zaiga Raubišķe – 11.kl.

filozofijā 2.vieta
matemātikā 2.vieta

Ivanda Šlesere – 11.kl.

filozofijā 3.vieta
matemātikā 3.vieta

Elīna Ivanova – 9.kl.

vēsturē 3.vieta

Lūkass Aukmanis – 9.kl.

vēsturē 3.vieta
ķīmijā 1.vieta
matemātikā 2.vieta

Kristiāna Bērziņa – 9.kl.

vēsturē atzinība

Jānis Žagars – 10.kl.

ķīmijā 2.vieta

Dita Gavare – 10.kl.

ekonomikā 3.vieta
matemātikā 3.vieta

Kristers Policāns – 10.kl.

ekonomikā 3.vieta

Daniela Umbraško Gramane – 12.kl.

ekonomikā 3.vieta

Loreta Meikšāne – 12.kl.

ģeogrāfijā atzinība

Emīls Rulietis – 8.kl.

ģeogrāfijā atzinība

Loreta Lazdiņa – 8.kl.

latviešu valodā un literatūrā 1.vieta
matemātikā 1.vieta

Elīna Svikle – 9.kl.

latviešu valodā un literatūrā 2.vieta

Katrīna Pabērza – 5.kl.

matemātikā 2.vieta

Markuss Rulietis – 8.kl.

matemātikā 2.vieta

Evelīna Akmene – 8.kl.

matemātikā 2.vieta

Danija Voite – 7.kl.

matemātikā 3.vieta

Nauris Puķāns – 7.kl.

matemātikā 3.vieta

Marta Frīda Zaļaiskalne – 8.kl.

matemātikā 3.vieta

Markuss Kilbloks – 8.kl.

matemātikā atzinība
Skolotāji: Silvija Vecumniece, Inga Klaucāne, Iluta Randoha, Inita Kalniņa, Dace Boroduļina, Astrīde Vidējā, Lita Krūmiņa, Irina Zeņina, Ligita Ozoliņa, Rita Meža – Eriņa, Santa Svile, Inita Beinaroviča, Ligita Lāčplēse, Irita Muša, Ina Languša