20. gs. 60. – 70.gadi

1958. gada maijā tiek ielikts pirmais pamatakmens Krustpils 1.vidusskolas ēkai.

1960.gada 23.janvārī Krustpils 1.vidusskola atvadās no savas ēkas Rīgas ielā un svinīgā gājienā dodas uz jauno ēku Slimnīcas ielā

Skolas direktore Mirdza Martukāne saņem  no izglītības ministra Viļa Samsona jaunās skolas atslēgas.

1962.gadā, pēc Krustpils un Jēkabpils pilsētu apvienošanas, skolai tiek mainīts nosaukums. Sākas Jēkabpils 3.vidusskolas laiks.
1963./1964.māc. gadā par skolas direktoru tiek iecelts Stefans Petrovskis, kura vadībā rit skolas dzīve līdz 1989.gadam.
Sākotnēji tukšais skolas kalns pakāpeniski tiek veidots un bagātināts: iestādīts ābeļdārzs, liepiņu audze, košumkrūmi.
1974. gadā uzcelta ēka automācību nodarbībām.  Vidusskolēniem ir iespēja iegūt autovadītāja tiesības.
1978.gadā uzcelta piebūve, kurā tiek izvietota skolas bibliotēka.
1979.gadā top skolas internāta piebūve.
Skolas direktoram Stefanam Petrovskim ir iecere uzbūvēt arī sporta zāli, bet pagaidām tas vēl ir tikai sapnis un novēlējums jaunajiem kolēģiem.