2019./2020.m.g

Interešu izglītība

     Tautu deju kolektīvam “Akmentiņš” (7.-9.klašu grupa) II pakāpes diploms tautu deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skatē, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Vadītāja – Maruta Jostsone.

    07.03.2020. Mūsu skolas jaunsargi – Lietuvas čempioni virves vilkšanā telpās jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem. Komandā: Igors Čibisovs, Elīna Kotova, Artūirs Turkupols, Dāvis Baltmanis, Daniels Bārbals, Danniels Jukša, Ingus Ābeltiņš. Jaunsargu instruktors – Normunds Pastars.

    Artūrs  Turkupols (11. klase)  –  II pakāpe Skolēnu skatuves runas konkursā Latgalē, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Skolotāja Lilija Zēberga.

    Vokāli instrumentālais ansamblis “Beķerfejas” (ģitāristi) – II pakāpe festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam” Vidzemē, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Skolotāja Rita Mičule.

    6.-8.klašu meiteņu vokālais ansamblis “Melodija” I pakāpe vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2020” Latgales skatē. Skolotāja Santa Kasparsone.

Jēkabpils pilsētas zinātniski pētniecisko darbu konkursā

1.vieta – Nadežda Sakoviča (12.b) skolotāja Lita Krūmiņa,

2.vieta – Kārlis Mālnieks (12.a) skolotāja Astrīde Vidējā,

4.vieta – Laura Nikola Pinne (12.b) skolotāja Santa Svile.

Ārpuskolas sasniegumi

    Laura Nikola Pinne, 12. b klases skolniece, piedalījās LVM Bioekonomikas skolas finālā ar izveidoto video “Jaunaudze”, atklājot meža stādīšanas nozīmi bioekonomikā un ieguva 250 eiro stipendiju no biedrības “Zaļās mājas”. 

    Elīnai Briedei, 11. klases skolniecei, 1. vieta F.Bārdas 140.jubilejai veltītajā pārspriedumu konkursā. Skolotāja Lilija Zēberga.

    Danijas Voites, 4.a klases skolnieces, darbs “Es meitiņa” izvirzīts uz vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa II kārtu. Skolotāja Daina Eglīte.

   12. a klases skolniece Zane Zemīte Pasaules čempione augstlēkšanā, biedrības “Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru padomes” konkursa “Jaunatnes sporta laureāts” nominācijas Labākais sportists” (2019) titula ieguvēja par ievērojamiem sasniegumiem ne tikai Latvijā, bet arī tālu ārpus tās robežas.

Pasākuma “Jēkabpils sporta laureāts 2019” tituls “Jēkabpils gada sportiste” – par pilsētas vārda veiksmīgu popularizēšanu pasaules sporta arēnā, par milzīgām darbaspējām, sportisko niknumu un neatlaidību savos mērķos.

Annikai Viļumai 3.vieta Vēstures valsts 26. olimpiādē, skolotāja Astrīde Vidējā.

Loreta Meikšāne – konkursa “Gudrs vēl gudrāks” fināliste.

Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības olimpiāžu laureātus  

Arnitu Džeriņu – 12.kl.

angļu valodā

filozofijā

latviešu valodā

atzinība

3.vieta

1.vieta

Nadeždu Sakoviču – 12.kl.

 

bioloģijā

ķīmijā

atzinība

atzinība

Annu Fedulovu – 12.kl.

angļu valodā

atzinība

Elīnu Robežnieci – 12.kl.

krievu valodā B

3.vieta

Jūliju Sidorenko – 12.kl.

krievu valodā B

atzinība

Ievu Ivanovu – 12.kl.

krievu valodā B

atzinība

Kārli Mālnieku – 12.kl.

vēsturē

atzinība

 

filozofijā

ekonomikā

1.vieta

3.vieta

Evu Borsku – 12.kl.

filozofijā

2.vieta

Danielu Bārbalu – 11.kl.

krievu valodā A

atzinība

Karīnu Seredu – 11.kl.

Terēzi Strožu – 11.kl.

krievu valodā B

latviešu valodā

atzinība

3. vieta

Signi Zaķi – 10.kl.

fizikā

atzinība

 

matemātikā

3.vieta

Diānu Cakuli – 10.kl.

Raineru Drozdu – 10.kl.

krievu valodā B

krievu valodā A

atzinība

1.vieta

Anastasiju Pučinsku – 10.kl.

krievu valodā B

atzinība

Mārci Mārtiņu Puriņu – 10.kl.

Kasparu Putniņu – 10.kl.

Raivi Randohu – 10.kl.

matemātikā

ģeogrāfijā

ģeogrāfijā

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Anniku Viļumu – 9.kl.

vēsturē

1.vieta

 

latviešu valodā

atzinība

 ģeogrāfijā2.vieta

Loretu Meikšāni – 9.kl.

krievu valodā A

3.vieta

 

vēsturē

atzinība

Marinu Okuņevu – 9.kl.

krievu valodā B

3.vieta

Igoru Čibisovu – 9.kl.

krievu valodā B

atzinība

Samantu Ņesterenko – 9.kl.

fizikā

atzinība

 

latviešu valodā

atzinība

Matīsu Čikutu – 8.kl

 

matemātikā 

9.klašu grupā

 

1.vieta

Anniju Orestu Faksu – 8.kl.

latviešu valodā

2.vieta

Emīliju Ozoliņu – 8.kl.

Ditu Gavari – 7.kl.

Evelīnu Vīksni – 7.kl.

Elīzu Paveljevu – 7.kl.

Lūkasu Aukmani – 6.kl.

latviešu valodā

matemātikā

matemātikā

matemātikā

matemātikā

atzinība

2.vieta

2.vieta

3.vieta

3.vieta

Renāru Jaksonu – 5.kl.

Evelīnu Akmeni – 5.kl.

Sandiju Skurjatu – 5.kl.

Emīlu Rulieti – 5.kl.

Markusu Rulieti – 5.kl.

Paulu Zvaigzni – 4.kl.

 

Daniju Voiti – 4.kl.

Alisi Laimiņu – 4.kl.

Markusu Rozentālu – 4.kl.

angļu valodā

matemātikā

matemātikā

matemātikā

matemātikā

matemātikā

latviešu valodā

matemātikā

latviešu valodā

matemātikā

1.vieta

1.vieta

3.vieta

3.vieta

atzinība

atzinība

2.vieta

atzinība

1.vieta

3.vieta

    Skolotājas: Silviju Vecumnieci, Tatjanu Smirnovu, Olgu Dorogovu, Ņinu Jegorovu, Astrīdi Vidējo, Daci Boroduļinu, Liliju Zēbergu, Solvitu Soroku, Inetu Raubišku, Sigitu Siliņu, Ligitu Ozoliņu, Ilonu Bičoli, Ritu Kozlovu, Inu Langušu, Ingu Vaivodi, Irinu Zeņinu, Litu Krūmiņu, Silviju Ozoliņu, Santu Svili, Kristīni Aukmani, Ligitu Lejnieci, Andru Maksimovu, Viju Rozentāli.

Pašdarbības kolektīvu sasniegumi

    6. – 8. klašu vokālais ansamblis “Melodija” – Vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2020 1. pakāpe un izvirzīti uz nākamo kārtu; (skolotāja Santa Kasparsone, koncertmeistare Zita Tišutina),

    2.- 4. klašu vokālais ansamblis “Saulstariņš” – 2.pakāpe (skolotāja Ija Grugule, koncertmeistare Zita Tišutina).

    Tautu deju kolektīvs “Akmentiņi” – 1.pakāpe starpskatē, ceļā uz nākamo posmu (skolotājas Laura Ābola, Maruta Jostsone).

    30. oktobrī Ābeļu pamatskolā notika Jēkabpils pilsētas un Viesītes, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils novadu lielo skolu sacensības basketbolā 2000.-2003. gadā dzimušajiem jauniešiem un jaunietēm. Mūsu skolas abas jauniešu komandas ieguva 1. vietu. Sveicam skolēnus un viņu skolotājus Aini Raubiški, Vilni Vīksni, Modri Osvaldu.

Komandu sastāvs:

Zemīte Zane – 12.a
Fedulova Anna – 12.b
Ivanova Ieva – 12.b
Ivanova Kristīne – 11.a
Kalve Loreta – 10.b
Tumša Elīna – 10.b
Minkova Sabīne – 10.b
Kalniņa Samanta – 10.b

Zalāns Ritvars – 12.a
Čiekurs Adrians – 12.a
Lazdāns Dainis – 12.a
Knodze Krišjānis – 12.a
Spūlis Renārs – 12.a
Vilnrags Jānis – 12.b
Puriņš Mārcis – 10.a
Beinarovičs Ralfs – 10.b