Kontaktinformācija

Adrese: Slimnīcas iela 5, Jēkabpils, LV-5202

Tālrunis: 65230833, 29533098

direktore: 65237980

internāts: 28234489

E-pasts: 3.vidusskola@3vsk.jekabpils.lv

Reģistrācijas apliecības Nr: 1013900259,

Lūdzam par sniegtajiem pakalpojumiem norādīt sekojošus rekvizītus:

Nosaukums: Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Struktūrvienības nosaukums: Jēkabpils 3. vidusskola

Reģ. Nr. 90000024205

PVN reģ. Nr. LV90000024205

Juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV -5201

Pakalpojuma vai preces  saņemšanas vai izsniegšanas vietas adrese:

Slimnīcas iela 5, Jēkabpils, LV-5202

Rēķinus lūdzam sūtīt uz Jēkabpils 3. vidusskolu, Slimnīcas iela 5. 

Norēķinu rekvizīti:

LV29PARX0001051430001 PARXLV22XXX CITADELE AS

LV22RIKO0002013192223 RIKOLV2XXXX DNB BANKA AS

LV87UNLA0009013130793 UNLALV2XXXX SEB BANKA AS

LV75HABA0001401057077 HABALV22XXX SWEDBANKA AS

Direktore: Ligita Ašnevica

Lietvede: Māra Labanoviča 65230833