Kontakti

Iestādes atrašanās vieta: Slimnīcas iela 5, Jēkabpils, LV-5202

E-pasts: 3.vidusskola@3vsk.jekabpils.lv

Reģistrācijas apliecības Nr: 1013900259

Direktore: Ligita Ašnevica; 

Tālrunis: 20039728;

Epasts: ligita.asnevica@edu.jekabpils.lv

Vietniece mācību jomā: Irina Zeņina;

Tālrunis: 26825789; 

Epasts: irina.zenina@edu.jekabpils.lv

Vietniece audzināšanas un ārpusstundu jomā: Ingūna Ūbele;

Tālrunis: 26308710;

Epasts: inguna.ubele@edu.jekabpils.lv

Vietniece informātikas jomā: Rita Kozlova;

Tālrunis: 20371419; 

Epasts: rita.kozlova@edu.jekabpils.lv

Lietvede: Māra Labanoviča; 

Tālrunis: 65230833; 29533098.

Internāts: 28234489.

Lūdzam par sniegtajiem pakalpojumiem norādīt sekojošus rekvizītus:

Nosaukums: Jēkabpils novada pašvaldība

Struktūrvienības nosaukums: Jēkabpils 3. vidusskola

Reģ. Nr. 90000024205

PVN reģ. Nr. LV90000024205

Juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Pakalpojuma vai preces  saņemšanas vai izsniegšanas vietas adrese:

Slimnīcas iela 5, Jēkabpils, LV-5202

Rēķinus lūdzam sūtīt uz Jēkabpils 3. vidusskolu, Slimnīcas iela 5. 

Norēķinu rekvizīti:

LV29PARX0001051430001 PARXLV22XXX CITADELE AS

LV22RIKO0002013192223 RIKOLV2XXXX DNB BANKA AS

LV87UNLA0009013130793 UNLALV2XXXX SEB BANKA AS

LV75HABA0001401057077 HABALV22XXX SWEDBANKA AS