Jaunumi

Februārī

Apskatāmas izstādes:

Sveču diena

02.02. bērnu pasaku autore un ilustratore Margarita Stāraste 106

06. 02. Meteņi

14.02. Valentīna diena

Turpinās

-literārais konkurss “Lasītprieks”

Bibliotekārās stundas

4. kl. atkārtot bibliotēkas lietošanas noteikumus, grāmatas tapšana, grāmatas struktūra.

5. klase grāmatas struktūra (plašāks  apraksts)

6. klase bibliogrāfiskie līdzekļi- palīgs  grāmatu  izvēlē

7. klase bibliogrāfisko līdzekļu sīkāks iedalījums. Interaktīvās grāmatas.

8.kl. interaktīvās  grāmatas – nodarbība GBB

9.kl. elektroniskais grāmatu kopkatalogs

Janvārī

Apskatāmas izstādes:

  • No 13. 01.rakstniecei Gundegai Repšei – 60
  • No 14. 01.Barikāžu laikam veltīta izstāde
  • No 16.01.rakstniecei Annai Saksei -115
  • No 24. 01.dzejniekam Fricim Bārdam- 140

 Turpinās:

–Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2019.

–Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

–Bibliotekārās stundas:

  • “ Ceļojums medijpratībā “ 1kl.
  • Skaļā lasīšana ar ilustrāciju apspriešanu pasakai “Trīs sivēntiņi un vilks’ –2.kl.
  • Ticēt vai neticēt– bilžu grāmata “Vilks, kurš izvēlās no grāmatas” — 1. 2. kl.
  • Izzini grāmatas sastāvdaļas! – 3.kl.