2019./2020.m.g.

Martā

Ar grāmatas palīdzību katram lasītpratējam ir dotas tiesības un iespēja ieiet gudrības karaļvalstī…

(S. Smailzs)

Apskatāmas izstādes:

Rakstniekam Jānim Purapuķem 155 – 5.03.

Dzejniecei Kristīnei Sadavskai 50 – 6.03.

Dzejniekam un rakstniekam Vilim Plūdonim 145 – 9.03.

Putnu dienas “Pavasaris klāt!” – 16. 03.

Rakstniecei Aīdai Niedrei  (1899.-1972.) – 23. 03.

Grāmatu izstāde – “Vērts izlasīt!”

Turpinās Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”

Sākas Literārais pasākums “Ļasītprieks” tēma “Jānis Jaunsudrabiņš  ciemojas  Sēlijas sirdī Viesītē”

Bibliotekārās stundas (pēc plāna)

Klašu bibliotekāru sanāksmes (pēc plāna)

Februārī

Apskatāmas izstādes:

Sveču diena

02.02. bērnu pasaku autore un ilustratore Margarita Stāraste 106

06. 02. Meteņi

14.02. Valentīna diena

Turpinās

-literārais konkurss “Lasītprieks”

Bibliotekārās stundas

4. kl. atkārtot bibliotēkas lietošanas noteikumus, grāmatas tapšana, grāmatas struktūra.

5. klase grāmatas struktūra (plašāks  apraksts)

6. klase bibliogrāfiskie līdzekļi- palīgs  grāmatu  izvēlē

7. klase bibliogrāfisko līdzekļu sīkāks iedalījums. Interaktīvās grāmatas.

8.kl. interaktīvās  grāmatas – nodarbība GBB

9.kl. elektroniskais grāmatu kopkatalogs

Janvārī

Apskatāmas izstādes:

  • No 13. 01.rakstniecei Gundegai Repšei – 60
  • No 14. 01.Barikāžu laikam veltīta izstāde
  • No 16.01.rakstniecei Annai Saksei -115
  • No 24. 01.dzejniekam Fricim Bārdam- 140

 Turpinās:

–Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2019.

–Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

–Bibliotekārās stundas:

  • “ Ceļojums medijpratībā “ 1kl.
  • Skaļā lasīšana ar ilustrāciju apspriešanu pasakai “Trīs sivēntiņi un vilks’ –2.kl.
  • Ticēt vai neticēt– bilžu grāmata “Vilks, kurš izvēlās no grāmatas” — 1. 2. kl.
  • Izzini grāmatas sastāvdaļas! – 3.kl.