2023./2024.m.g.

SKOLĒNU SKATUVES RUNAS PRIEKŠNESUMU KONKURSA II POSMA REZULTĀTI KULTŪRVĒSTURISKAJĀ NOVADĀ

EMĪLIJA STRAPCĀNE, 1.kl. – Augstākā pakāpe, skolotāja Sanita Stradiņa

GATIS GROZA, 7.kl. – Augstākā pakāpe, skolotāja Inita Beinaroviča

KOLEKTĪVU SASNIEGUMI INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ 2023. /2024. m.g.

5.-10.klašu deju kopai AKMENTIŅŠ VISC tradicionālās dejas konkursa “Vedam danci 2024” finālā programmā “Tirgus diena Sēlijā” II pakāpe (vadītāja Maruta Mīlīga).

9.-12. klašu jauktajam korim TRIOLE Latvijas izglītības iestāžu Dziesmu svētku repertuāra pārbaudē – konkursā Latgalē I pakāpe (vadītāja Santa Kasparsone, koncertmeistare Zita Tišutina).

Vokāli instrumentālais ansamblis “SimtTūkstošvolti” Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam” Latgalē II pakāpe (vadītājs Rolands Rubiķis)

Meiteņu ansamblis “Stīdziņas” – Jēkabpils novada izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2024” II pakāpe (vadītāja Santa Kasparsone, koncertmeistare Zita Tišutina)

5.-10. klašu deju kopai AKMENTIŅŠ Sēlijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā II pakāpe (vadītāja Maruta Mīlīga).

5.-10. klašu deju kopai AKMENTIŅŠ Sēlijas tradicionālās dejošanas konkursa “Vedam danci” pusfinālā lielo dejotāju grupā I pakāpe (vadītāja Maruta Mīlīga).

5.-9. klašu meiteņu korim LAI SKAN! Latvijas izglītības iestāžu Dziesmu svētku repertuāra pārbaudē – konkursā Latgalē I pakāpe, Jēkabpils novadā I pakāpe (vadītāja Santa Kasparsone, koncertmeistare Zita Tišutina).

2.-4. klašu meiteņu korim SAULSTARIŅŠ Latvijas izglītības iestāžu Dziesmu svētku repertuāra pārbaudē – konkursā Jēkabpils novadā I pakāpe, (vadītāja Ija Grudule, koncertmeistare Zita Tišutina).

2.-7.klašu zēnu korim DINAMIKA Latvijas izglītības iestāžu Dziesmu svētku repertuāra pārbaudē – konkursā Jēkabpils novadā I pakāpe, (vadītāja Ija Grudule, koncertmeistare Zita Tišutina).

9.-12. klašu jauktajam korim TRIOLE Latvijas izglītības iestāžu Dziesmu svētku repertuāra pārbaudē – konkursā Jēkabpils novadā II pakāpe (vadītāja Santa Kasparsone, koncertmeistare Zita Tišutina).

JĒKABPILS NOVADA SKOLĒNU SKATUVES RUNAS PRIEKŠNESUMU KONKURSA I POSMA REZULTĀTI

EMĪLIJA STRAPCĀNE, 1.kl. – Augstākā pakāpe, izvirzīta uz konkursa valsts posmu, skolotāja Sanita Stradiņa

GATIS GROZA, 7.kl. – Augstākā pakāpe, izvirzīts uz konkursa valsts posmu, skolotāja Inita Beinaroviča

  • MARKUSS KRISTOFORS ŽIKARS, 1.kl. – 2. pakāpe
  • GERDA GROZA , 2.kl. – 1. pakāpe
  • TOMS BĒTIŅŠ, 3.kl. – 2. pakāpe
  • MATĪSS LĀČPLĒSIS, 3.kl. – 1. pakāpe
  • LORETA LAZDIŅA, 9.kl. – 1. pakāpe
  • LUĪZE LĀČPLĒSE, 9.kl. – 2. pakāpe
  • ELIJA PORIETE, 11.kl. – 1. pakāpe
  • JĀNIS ŽAGARS, 11.kl. – 2. pakāpe

Skolotājas Agrita Zolberga, Kristīne Aukmane, Mārīte Viļuma, Inita Beinaroviča, Inga Vaivode

Apsveicam un lepojamies!