Aktivitātes 2022./2023.m.g.

Skolēni iepazīst policista profesiju

1.februārī 7.klases skolēni ar klases audzinātāju Ingu Klaucāni devās uz Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkni. Nodarbības laikā tika stāstīts par to, kādas prasmes un izglītība ir nepieciešama, strādājot šajā profesijā, kā arī par to, kādas nodaļas ir policijas iecirknī pēc reorganizācijas. Skolēniem bija iespēja arī apskatīt policijas darbinieku ekipējumu, kuru darbinieks izmanto veicot darba pienākumus.

Prevencijas grupas inspektores uzsvēra, lai strādātu policijā, ir nepieciešama laba izglītība, jāpārzina likumi, noteikti jāpiemīt loģiskai domāšanai, jābūt arī psihologam, jāprot runāt ar dažādiem cilvēkiem. Taču galvenokārt jābūt gribasspēkam un vēlmei strādāt.

Skolēnu atziņas:

Skolēnu atziņas

Paldies Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirknim par iespēju!

Pedagogs karjeras konsultants Sarmīte Stikāne

Klases audzinātāja Inga Klaucāne

NBS – tavai karjerai!

Lai rosinātu domāt par nākotnes izglītību un profesiju, jauniešiem Jēkabpils 3. vidusskolā tiek piedāvātas dažādas karjeras izglītības nodarbības un tikšanās ar profesiju pārstāvjiem.

14. decembrī 12. klases skolēni tikās ar militārā dienesta karavīriem. Jaunieši uzzināja par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, to galvenajiem uzdevumiem, kā arī par pieteikšanos aktīvajā dienestā, kādas prasmes nepieciešamas, studējot un strādājot militārajā dienestā. Nodarbības laikā bija iespēja arī tikt pie nelielām balvām par pareizām atbildēm uz jautājumiem.

Karjeras konsultante Sarmīte Stikāne