Sākums
 
1.-4. kl.  Vasaras brīvlaiks
5.-12.kl.Vasaras brīvlaiks
 
 
 
Ziņas

 

Izlaidumi Jēkabpils 3.vidusskolā

12.klasēm 09.06. plkst. 13.00 skolas Svinību zālē

9.klasēm 15.06. plkst 16.00 skolas Svinību zālē

 

2018./2019.mācību gadā Jēkabpils 3.vidusskola  piedāvā šādas  programmas

 

 • pamatizglītības programmu;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 3101 1011;
 • vispārējās vidējās izglītības profesionālā orientētā virziena (komerczinības) programmu 3101 4011.

 

Izglītojamo uzņemšanai Jēkabpils 3. vidusskolā  skola ievēro kārtību, kāda noteikta Vispārējās izglītības likumā un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos.

Pamats izglītojamā uzņemšanai Jēkabpils 3. vidusskolas 10.klasē ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts. Izglītojamā uzņemšanas kārtību nosaka skolas nolikums.

Ārpus konkursa tiek uzņemti izglītojamie, kuru zināšanu vērtējums visos priekšmetos pamatskolā un valsts pārbaudes darbos ir vismaz 6 balles.

Pārējie skolēni piedalās konkursā, kurā galvenais kritērijs ir zināšanu gada vērtējuma kopsumma programmas profilējošos priekšmetos:

¨ vispārizglītojošā programmā - latviešu valodā, 1.svešvalodā, matemātikā, fizikā, ķīmijā

¨ profesionāli orientētā virziena programmā - latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, sociālajās zinībās;

Izglītojamie, kuri pamatizglītību ieguvuši mazākumtautību mācībvalodas skolās, iesniedz sertifikātu par valsts valodas centralizētā eksāmena rezultātiem.

10.klašu skolēniem dokumentus vēlams iesniegt no 18. 06.2018. līdz 20.08.2018.

Izglītojamiem ir iespēja dzīvot internātā.

Dokumentus pieņem katru darba dienu no 9:00 līdz 13:00

 

Stājoties skolā, nepieciešams

direktoram adresēts iesniegums (veidlapa), kurā jānorāda izvēlētā izglītības programma un izvēles mācību priekšmeti,

apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināli),

izziņa par veselības stāvokli, formas 063u vai 026

iesniegums internātam (ja nepieciešams).

pase vai ID karte (jāuzrāda)

 

Stundu plāni


vispārizglītojošā programmā

profesionāli orientētā virziena programmā (komerczinības)

Skolā darbojas:

 • 5 kori
 • 3 deju kolektīvi
 • 3 vokālie ansambļi
 • ģitārspēles pulciņš
 • folkloras kopa
 • ādas plastikas pulciņš
 • izteiksmīgās runas pulciņš
 • vispārējās fiziskās sagatavotības sporta grupas
 • skolēnu mācību uzņēmumi
 • skolas vēstures pētnieki
 • skolēnu pašpārvalde

Sveicam

 

Sēlijas novada tradicionālās muzicēšanas konkursa "Klaberjakte" Zelta muzikantu Marinu Okuņevu - 1.pakāpes diploms un skolotāju Ritu Mičuli

 

Sveicam Zemgales novada matemātikas olimpiādes 2.vietas ieguvēju Matīsu Čikutu un skolotāju Ligitu Ozoliņu.

Sveicam Filozofijas valsts olimpiādes 3.vietas ieguvēju Madaru Lasmani un skolotāju Daci Boroduļinu

Sveicam Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības olimpiāžu laureātus

 

Nauri Pinni  - 5.kl. - 1.vieta uzturmācībā

Jāni Žagaru - 5.kl. - 1.vieta uzturmācībā

Uldi Koržeņevski - 5.kl. - atzinība uzturmācībā

 

skolotājs Jānis Svilpe

 


Unu Paulu Bernāni - 6.kl. - 1.vieta dabaszinībās

Matīsu Čikutu  - 6.kl. - 2.vieta dabaszinībās

Elzu Toču  - 6.kl. - 2.vieta dabaszinībās

Emīliju Ozoliņu  - 6.kl. - atzinība dabaszinībās

 

skolotāja Ligita Lejniece

 

 

 

Sveicam Skatuves runas 2.kārtas 1.vietas ieguvējus: Maksimu Borovkovu, Svenu Spēku, Kseniju Šulti, skolotājas Mārīte Viļuma un Lilija Zēberga


Šī gada 9.februārī Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) notika ikgadējais pasākums Latvijas ķīmijas un dabaszinību skolotājiem. Jau divpadsmito gadu pēc kārtas šī pasākuma-apspriedes devīze ir „Ķīmija kā prioritāte”. Apspriedes gaitā tika atzīmēti un apbalvoti Latvijas ķīmijas un dabaszinību 12 skolotāji par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu sagatavošanu un popularizēti Latvijas vadošie ķīmijas ražošanas uzņēmumi un zinātniskās institūcijas. Emīlijas Gudrinieces vārdbalvu - LZA saņēma Jēkabpils 3.vidusskolas skolotāja Lita Krūmiņa.

 

Draudzīgā aicinājuma fonds par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem sasniegumiem, ir apbalvojis skolotāju Santu Svili ar medaļu un diplomu nominācijā "Skolotājs", un par izciliem sasniegumiem starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē mūsu skolas absolventu Rihardu Borski nominācijā "Absolvents".
Pagodinājumu pasniegšana notika 2018.gada 26.janvārī pulksten 16.00 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā

 
Aprīlis 2018

Skolu šaha olimpiāde

10. aprīlī Jelgavā norisinājās Zemgales reģiona Latvijas skolu šaha Olimpiādes turnīrs. Tajā ar labiem rezultātiem startēja Jēkabpils 3. vidusskolas šahisti. Visās vecuma grupās kopā piedalījās 90 jaunie šahisti. Lai iekļūtu finālā, bija nepieciešams būt starp trim labākajiem. Šo uzdevumu izpildīja un finālā iekļuva Alise Klidziņa, Liāna Stulpiņa, Elizabete Kaļiņina, Rainers Grandāns, Rainers Lapiņš un Valērijs Daļeckis.

Finālā minētajiem šahistiem pievienosies vēl četri šīs skolas audzēkņi ar pirmo sporta klasi. Jelgavā pēc labi organizētā turnīra notika simultānspēles seansi ar Latvijas 2017. gada čempioni meistari Lindu Krūmiņu un lielmeistaru Normundu Miezi. Neizšķirtu rezultātu ar Latvijas čempioni panāca mūsu Rainers Lapiņš. Visi dalībnieki saņēma piemiņas medaļas un dažādas balvas.

Fināls norisināsies 15. maijā Rīgā Juglas vidusskolā.

Gunārs Pušmucāns

 
Marts 2018

Konkurss un filma "Kur dzīvo Latvija"

Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, šī mācību  gada sākumā Jēkabpils pilsētas skolēniem bija  iespēja piedalīties konkursā “Kur dzīvo Latvija”. Tika iesniegti vairāk nekā 120 darbi, no kuriem tika izvēlēti 30 bērni, kuri veidoja animācijas filmu. No mūsu (4.a klases) filmas veidošanā piedalījās Rolands Krasavcevs, Paula Ūbele, Paula Kancāne, Daniela Ļubomirska, Amanda Petrova, Elīna Svikle, Markuss Sokolovs.  Tekstu ierunāja mūsu skolas 5.b klases skolēns Edgars Bušs.

 

 

Janvārī notika radošās darbnīcas kopā ar animatoriem Daces Liepas vadībā, kur mēs zīmējām filmu. Tas nebija nemaz tik vienkārši! Taču, radoši strādājot, laiks pagāja ātri.

Filmas pirmizrāde notika 2018. gada 10. martā Tautas namā. Tas bija ļoti interesants pasākums, kurā skolēni tikās ar deputātiem Gudrinieku forumā. Bija arī izklaides mazākajiem bērniem.  Par jautrību pasākumā rūpējās radošā apvienība “Pasaku nams”.

Ir tapusi skaista dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā, arī ārzemēs dzīvojošajiem latviešu bērniem. Saules mūžu Latvijai!

Paula Kancāne

 
Februāris 2018

100 dienas skolā

Šogad Jēkabpils 3.vidusskolas 1.klasē mācās  62 skolēni. Viņiem palīdz klases audzinātājas Ineta Cirpone, Silvija Ozoliņa un Irita Muša. Pasākuma laikā skolēni parādīja vecākiem visus labos darbus, ko paveikuši pēc skolas uzsākšanas.

 

100_18_01
100_18_02
100_18_03
100_18_04
100_18_05
100_18_06
100_18_07
100_18_08
100_18_09
100_18_10
100_18_11
100_18_12
100_18_13
100_18_14
01/14 
bwd fwd

 

Žetonu un absolventu vakars - 2018

3.februārī Jēkabpils 3.vidusskola notika Žetonu vakars un skolas absolventu tikšanās  plkst. 18.00 skolas Svinību zālē.

Šī gada jubilāri:

1958.gads 5. izlaidums klases audzinātājas Anna Virse, Jekaterina Osipova
1963.gads 10.izlaidums  klases audzinātājas Dzintara Gavriloviča, Vilma Ozoliņa
1968.gads 14.izlaidums
klases audzinātājas Janīna Grāvere, Zelma Kozlova
1973.gads 19.izlaidums
klases audzinātājas Jevgēnija Savicka, Jekaterina OsipovaVilma Ozoliņa
1978.gads 24.izlaidums
klases audzinātājas Silvija Baire, Zinaīda Skobeļeva
1983.gads 29.izlaidums
klases audzinātāja Lidija Tetere
1988.gads 34.izlaidums
klases audzinātāji Francis Sjomkāns, Velga Novika
1993.gads 39.izlaidums
klases audzinātāja Rita Petrova
1998.gads 44.izlaidums
klases audzinātājas Lilija Zēberga, Velga Novika
2003.gads 49.izlaidums
klases audzinātāji Silvija Baire, Jolanta Kalniņa, Jānis Knodze
2008.gads 54.izlaidums
klases audzinātāji Ligita Ašnevica, Jānis Knodze, Rita Kozlova, Inga Vaivode, Ludmila Ņečajeva
2013.gads 59.izlaidums
klases audzinātāji Ligita Ozoliņa, Modris Osvalds
2017.gads 63.izlaidums
klases audzinātājas Inga Vaivode, Sandra Ozola

abs_18_01
abs_18_02
abs_18_03
abs_18_04
abs_18_05
abs_18_06
abs_18_07
abs_18_08
abs_18_09
abs_18_10
abs_18_11
abs_18_12
abs_18_13
abs_18_14
abs_18_15
abs_18_16
abs_18_17
abs_18_18
abs_18_19
abs_18_20
abs_18_21
abs_18_22
abs_18_23
abs_18_24
abs_18_25
abs_18_26
abs_18_27
abs_18_28
abs_18_29
01/29 
bwd fwd

 
Pasākumi februārī

Valentīndienas pasākums


14.februārī Valentīndienas pasākums 5.-9.klašu skolēniem. Pasākuma organizatori 7.klašu skolēni un klases audzinātājas Astrīde Vidējā, Solvita Soroka, Lita Krūmiņa. Pasākuma viesi bija ieradušies uz kāzu svinībām, bet............nebija ieradusies līgava. Kāzu viesi gaidot līgavu piedalījās jautrās rotaļās, atrakcijās un dejās. Vakara noslēgumā līgava tomēr ieradās.......

img_8776
img_8777
img_8778
img_8781
img_8782
img_8783
img_8784
img_8786
img_8787
img_8788
01/10 
bwd fwd

 


Skolēnu pašpārvaldes konkurss


16.februārī skolēnu pašpārvalde organizēja konkursu, kurā tika noskaidrots 2017.gada Valentīndienas pāris. Pāri tika veidoti pēc izlozes principa.Jau nedēļu pirms pasākuma skolas vestibilā varēja iepazīties ar viņu veidotajiem reklāmas plakātiem.Vēl pāriem bija jāsagatavo mājas darbs, kā arī vakara gaitā jāveic dažādi pārbaudījumi atjautībā un  erudīcijā. Pēc skatītāju un žūrijas kopvērtējuma rezultātiem 2017.gada Valentīndienas pāra titulu ieguva

Justīne Pelse 12.a un Agris Degtarjovs 11.a

img_8792
img_8796
img_8802
img_8804
img_8822
1/5 
bwd fwd100 dienas pirmajā klasē

24.februārī notika 1.klašu skolēnu pasākums - 100 dienas pirmajā klasē. Pasākumā pirmklasnieki saviem vecākiem un vecvecākiem rādīja savas apgūtās prasmes dažādos mācību priekšmetos ar dzejas un mūzikas palīdzību.

img_8839
img_8840
img_8841
img_8842
1/4 
bwd fwd

 
<< Uz sākumu < Iepriekšējā 1 2 3 4 Nākamā > Uz pēdējo >>

Page 1 of 4