Sākums
 
1.-4. kl.  Stundas vēl nav sākušās
5.-12.kl. Stundas vēl nav sākušās
 
 
 
Ziņas

 

 

16.aprīlī un 17.aprīlī Jēkabpils 3.vidusskolas skolotāji piedalīsies Skola 2030 pieredzes forumā Latgales reģionā un popularizēs labās prakses pieredzi savā darbā. Ar savu pieredzi dalīsies skolotājas Mārīte Viļuma, Jolanta Kalniņa, Lilija Zēberga un Ingūna Ūbele. Skolu komandas piedalīsies stendu intervijās, kur prezentēs savu darbu.

17.aprīlī Jēkabpils 3.vidusskolā notiks Jēkabpils pilsētas un novadu skolu zēnu vokālistu konkurss.

18.aprīlī skolas apkārtnē notiks skolas kross.

24.aprīlī Jēkabpils 3.vidusskolā Jēkabpils Garīgās veselības nedēļā 2019. Lekcijas sākums plkst.17.30, plkst.17.15 sākas dalībnieku reģistrācija, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Nāciet, piedalieties, gūstiet jaunas zināšanas un padariet savu ikdienu veselīgāku! Dalība ir bez maksas. Lekcijas saturs:
Gremošana un tās ietekme uz cilvēka ilgdzīvi.
Galvenās uzturvielas un to nozīme cilvēka veselībā.
Produktu uzturvērtība un tās analīze.
Uztura korekcija saistībā ar garīgo veselību.

Sveicam

8.klases skolnieci Loretu Meikšāni ar 3.vietu LTV spēles "Gudrs, vēl gudrāks" finālā

Matīsu Čikutu ar 1.vietu Zemgales novada matemātikas olimpiādē, skolotāja Ligita Ozoliņa

Elīzu Paveļjevu ar atzinību Zemgales novada matemātikas olimpiādē, skolotāja Ligita Lejniece

Annu Līvu Knodzi ar 3.vietu Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē, skolotāja Sarmīte Lapiņa

Maksimu Borovkovu, Reini Mūrnieku - 1.pakāpe Latgales novada skolēnu skatuves runas konkursā, skolotāja Lilija Zēberga

 

Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības olimpiāžu laureātus

Paulu Kancāni - 5.kl. 3.vieta angļu valodas konkursā, skolotāja Dina Vjakse

Lindu Mazjāni - 4.kl., 2.vieta, Madaru Turiņu 4.kl. - 3.vieta, Līvu Korneli - 3.kl. atzinība kristīgajā mācībā, skolotāja Iveta Kozule

Evelīnu Skudrovu - 4.kl. 2.vieta sociālajās zinībās, skolotāja Kristīne Aukmane

Markusu Kilbloku - 4.kl. 3.vieta latviešu valodā un matemātikā, skolotājas Inga Vaivode, Silvija Ozoliņa

Lūkasu Aukmani - 5.kl. 3.vieta matemātikā, 2.vieta dabaszinību neklātienes konkursā, 2.vieta angļu valodas konkursā, skolotājas Ilona Bičole, Santa Svile, Dina Vjakse

Sandiju Stankeviču - 4.kl. atzinība latviešu valodā, skolotāja Ingūna Ūbele

Andžeju Anufrijevu - 4.kl. atzinība matemātikā, skolotāja Ineta Cirpone

Amandu Petrovu - 5.kl. 1.vieta dabaszinību neklātienes konkursā

Renāru Petrovu - 5.kl. 2.vieta dabaszinību neklātienes konkursā

Markusu Sokolovu - 5.kl. 3.vieta dabaszinību neklātienes konkursā, skolotāja Santa Svile

pārējie rezultāti sadaļā Sasniegumi

 

Jēkabpils pilsētas olimpiādē kokapstrādē

6.kl. Jāni Žagaru - 1.vieta, Uldi Koržeņevski - 2.vieta, Nauri Pinni - 2.vieta

7.kl. Artjomu Seredu - 2.vieta, Alisi Prokofjevu - atzinība

8.kl. Igoru Čibisovu - 1.vieta, Matīsu Maksimovu - 3.vieta

9.kl. Robertu Sautu - 2.vieta, Matīsu Gruduli - atzinība, Raivi Pastaru - atzinība, skolotājs Jānis Svilpe

 

 
Marts 2019

 

20.martā - Latgales reģiona 2.kārtas skatuves runas konkurss

Daugavpils Bērnu un jauniešu centrā „Jaunība” notika Latgales reģiona 2.kārtas skatuves runas konkurss. Uz konkursu devās divi skolotājas Lilijas Zēbergas audzēkņi – Reinis Mūrnieks 4.c klase un Maksims Borovkovs 5.a klase. Arī šoreiz nopelnīti 1.pakāpes diplomi!


19.martā - Jēkabpils pilsētas un novadu skolu koru konkurss

Jēkabpils Tautas namā notika Jēkabpils pilsētas un novadu skolu koru konkurss gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Konkursā piedalījās skolas zēnu koris „Dinamika” diriģente Santa Kasparsone un 5.-8.klašu meiteņu koris „Lai skan!’’ diriģente Ligita Ašnevica. Abu koru dalībnieki bija cītīgi gatavojušies un ieguva 1.pakāpes diplomus. Meiteņu korim “Lai skan!” ir jāpiedalās II kārtas konkursā , kurš notiks 3.aprīlī Daugavpilī.

 

4.martā - Jēkabpils pilsētas un Līvānu novada deju kolektīvu skate.

Notika Jēkabpils pilsētas un Līvānu novada deju kolektīvu skate.Skates mērķis – apzināt kolektīvu gatavību Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā. Skolotājas Ineses Lazdānes vadītie kolektīvi 4.-5.klašu deju kolektīvs „Akmentiņi” un 7.-8.klašu deju kolektīvs „Akmentiņš” ieguva III pakāpes diplomus.

1.martā -Latgales novada vokālo ansambļu skate „Balsis”.

Rēzeknē notika Latgales novada vokālo ansambļu skate „Balsis”. Skatē piedalījās divi skolotājas Santas Kasparsones vadītie vokālie ansambļi  - „Dziedošie” un ”Melodija”. Abi ansambļi ieguva I pakāpes diplomus.

 
Februāris 2019

22.februārī - Latvijas skolu 3.minihandbola festivāls Dobelē.

Festivālā piedalījās Latvijas skolu sešas komandas. Mūsu skolu pārstāvēja divas komandas, kurās spēlēja skolnieces no 1.-4.klasei. Mūsu meitenes startēja ar teicamiem panākumiem, jo ieguva pirmo un trešo vietu. Meitenes trenē skolotāja Vita Brikmane

1.komanda ieguva 1.vietu, tās sastāvs – Evelīna Skudrova, Kristiāna Butāne, Madara Tauriņa, Sanija auziņa, Luīze Kitova, Ieva Ošāne, Laura Dzirkale.

2.komanda ieguva 3.vietu, tās sastāvs – Nikola Burova, Sofija Lukašova, Maija Krūmiņa, Annija Vorobeca, Selīna Ročāne, Emīlija Catlakša, Ksenija Berģe.


21. februārī  - 100 dienas skolā

1. klases skolēnu skolas gaitas rit un rit uz priekšu un ir satinušās kamolā. Tās ir bijušas tik dažādas un raibas! Kā krāsaini dziju dzīpariņi! Latvijas simtgades pirmklasnieki skolā nu jau kopā ir pavadījuši 100 mācību dienas. Tādēļ  pulcējāmies skolas zālē, lai nosvinētu šo jauko pasākumu. Svētku dienā skolēnus uzrunāja skolas direktors Valdis Ozoliņš, visi saņēma sertifikātus un laba vēlējumus arī no direktora vietnieces mācību darbā Jolantas Kalniņas. Paldies vecākiem par atbalstu un visām skolotājām un skolēniem, kas palīdzēja pasākuma organizēšanā.

1.a klases audzinātāja Mārīte Viļuma

19.februārī Jēkabpils TN notika Jēkabpils pilsētas un novadu vokālās mūzikas konkurss "Balsis". No mūsu skolas konkursā piedalījās trīs vokālie ansambļi un visi trīs ieguva pirmās pakāpes diplomus.Tie ir Ijas Grudules vadītais 5.klašu ansamblis , un Santas Kasparsones divi ansambļi  - zēnu vokālais ansamblis "Dziedošie" un meiteņu vokālais ansamblis "Melodija". "Dziedošie" un "Melodija" ir izvirzīti uz Latgales novada vokālo konkursu "Balsis", kurš notiks 1.martā Rēzeknē.

02.02.2019. plkst. 18:00 skolas Svinību zālē notika absolventu un žetonu vakars

 

"Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija" ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada –  pieaugušie. Arī mūsu skolas skolēni iesaistās šajā programmā.

1. februārī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas  bibliotekāre ar Lauviņu apciemoja uz 1. a un 1. c klases skolēnus, sveica čaklos bērnus, kuri kopīgi izlasīja un novērtēja grāmatas lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2018" ietvaros.


Mazajiem lasītājiem tika pasniegti diplomi un balviņas – lineāls.

Paldies bibliotēkai par sadarbību un jauko, interesanto pasākumu!

1. a un 1.c klases skolēnu vārdā – skolotāja Mārīte Viļuma.

 
Janvāris 2019

Bērnu vieglatlētikas festivāls

9.janvārī mūsu skolas 2.b klases komanda un viņu skolotājs Modris Osvalds piedalījās Bērnu vieglatlētikas festivālā Latgales reģiona posmā Daugavpilī, kur 20 komandu konkurencē izcīnīja 2.vietu, iegūstot 102 punktus un tiesības turpināt cīņu par galveno balvu finālā. Fināls notiks 15. maijā Rīgā. Bērnu vieglatlētikas festivālā piedalās 2.klašu skolēni no visas Latvijas. Sākumā notiek pieci posmi visos Latvijas reģionos un Rīgā, kur tiek noskaidrotas reģiona trīs labākās komandas un tās tiek izvirzītas uz finālsacensībām Rīgā. Festivāla organizators ir Latvijas Vieglatlētikas savienība. Mūsu skolas komandu veidoja pieci zēni un piecas meitenes no 2.b klases, kuri piedalās projektā „Sporto visa klase” un tie ir – Neo Andrejevs, Vestards Kalve, Emīls Hauka, Ralfs Čebatarjovs, Roberts Začests, Elīna Začesta, Selīna Ročāne, Alise Brūvere, Emīlija Catlakša, Paula Umbraško – Gramane.

sportasp_1
sportasp_4
sportasp_5
sportasp_6
1/4 
bwd fwd

 

 
Decembris 2018

Notika skolas pašpārvaldes izsludinātā labdarības akcija

Laiks , kad ikviena sirsniņa ilgojas pēc kā skaista un negaidīta !

Kopā mēs varam radīt brīnumus !

7.-12.klases Krustpils novada pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" - pansionāta iemītnieku atbalstam un

1.-6.klases biedrības "Par ķepām" atbalstam.

 

7.decembris. Ērika Vilsona monozrādes "Mana Magadana" (10.-12.klases) un "Nezāle" (8.,9.klases)

Ienākot zālē pirms izrādes, sapratu, ka būs interesanti, jo ieraudzīju uz skatuves metronomu, karti, lādi, sveci. Kad aktieris un izrādes režisors Ēriks Vilsons uznāca uz skatuves un iepazīstināja ar sevi, mani pārņnēma spēcīgs pārdzīvojums, domājot, cik daudz viņšun viņa vecāki ir piedzīvojuši! Es sapratu, cik mums ir viegli pašlaik, mūsdienās... (Artūrs Turkupols, 10.klase)

Izrāde mani rosināja padomāt par sevi, savu ģimeni, dzimteni, pagātni un nākotni, arī laiku, ko dzīvoju tagad. Ērikam Vilsonam bija grūts liktenis, viņs dzīvoja laikā pēc Otrā pasaules kara; tad bija gan bads, gan smags darbs, ātri kļuva par pieaugušiem. Mani iespaidoja izrādes rekvizīti, īpaši metronoms, kas skaitīja sekundes,- katrs sitiens bija viena cilvēka nāve. (Karīna Sereda, 10.klase)

Stāsts bija dramatisks un lika pārdomāt par lēmumiem, ko pieņēma galvenā varoņa māte. Par mātes mīlestību. Lai gan izrādē spēlēja viens aktieris, atmosfēra ar mūziku un priekšmetiem padarīja visu ticamāku. (Bruno Tiltiņš)

Cik daudz cilvēku ir zaudējuši dzīvību izsūtījumā! Mani piesaista monoizrādes un darbi par vēsturi. Bija interesanti un aizkustinoši. (Terēze Stroža, 10.klase)

Uzzināju par līdz šim svešu pilsētu Krievijā - Magadanu. Galvenais varonis stāstīja par savām bērnības atmiņām un vecākiem. Izrāde raisīja daudz pārdomu par dzīvi, par to, ko nekad nedrīkstam aizmirst. Bija vērts noskatīties šo monoizrādi. (Dāvis Eliass Jasis)

Ē.Vilsons prata piesaistīt jauniešus, lika pasmaidīt un arī aizdomāties. Fakti, pieredze, emocijas - viss patika. (Adriana Rozentāle)

Paradoksāli, ka cilvēkam var būt mīļa un tuva pilsēta, kurā pavadīti gan labi, gan traģiski laiki. (Karlīna Kristiāna Medeļeva)

Ē.Vilsona acīs varēja saskatīt visu, ko viņš juta. Lai pastiprinātu izjūtas par auksto Magadanu, aktieris kāpa ūdenī ar ledu. Magadana viņam vienmēr atgādina par māti. Es vēlreiz pārdomāju, ko nozīmē - būt cilvēkam. Mēs nedzīvojam tikai sev, bet arī apkārtējiem. (Alise Vīksne)

12.decembris. Karjeras izglītības projekts "Medijpratība - viltus ziņas" lektors Ansis Bogustovs

Lekcijā - sarunā mēs pārrunājām, cik bieži izmantojam viedierīces un ko darām internetā, sociālajos tīklos, kādu informāciju saņemam un ko ar to darām. Cik bieži intenetā ir nepatiesa informācija! (Una Garsila, 10.klase)

Man patika diskusija par mūsdienās aktuālo problēmu - atkarību no telefoniem un interneta. Diskusijas mērķis bija parādīt, cik bieži mūs maldina internets (reklāmas, informācija).Sāku aizdomāties, vai arī es neuzķeros uz dažādiem mārketinga trikiem un viltus ziņām. Katram iesaku apmeklēt Anša Bogustova forumu, lai papildinātu zināšanas un izpratni par virtuālās vides draudiem. (Daniela Bērziņa, 10.klase)

Man šī diskusija nedeva neko būtiski jaunu, bet es iesāku dienu ar ļoti pozitīvu cilvēku - Ansi Bogustovu. (Dagnija Upeniece, 10.klase)

Diskusija bija interesanta. A.Bogustovs bija ļoti pozitīvs un atstāja gudra cilvēka iespaidu. Man patika viņa runas stils, piemērots jauniešu auditorijai. Stāstīja par man līdz šim svešām lietām. Pārdomāju, kāda loma mūsdienās ir medijiem, kādas priekšrocības cilvēkiem, kuri prot lietot jaunajās ierīces un atrast nepieciešamo informāciju internetā. (Kristīne Ivanova, 10.klase)

 

 

Ziemassvētku koncerts

img_9754
img_9757
img_9758
img_9763
img_9766
img_9767
img_9774
img_9777
img_9780
img_9782
img_9784
img_9787
img_9789
img_9795
img_9796
img_9799
01/16 
bwd fwd

20.decembris

19:00 - 1:00 Ziemassvētku balle 10.-12.klasēm

21.decembris

10:00 pie Ziemassvētku eglītes pasākums 1.-4.klašu skolēniem

 
<< Uz sākumu < Iepriekšējā 1 2 Nākamā > Uz pēdējo >>

Page 1 of 2