Sākums
 
1.-4. kl.  Vasaras brīvlaiks
5.-12.kl.Vasaras brīvlaiks
 
 
 
Ziņas

 

 

 

 

2019./20.mācību gadā Jēkabpils 3.vidusskola  piedāvā šādas  programmas

 

  • vispārējās pamatizglītības programmu 2101 1111 ;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 3101 1011;
  • vispārējās vidējās izglītības profesionālā orientētā virziena (komerczinības) programmu 3101 4011.

Dokumentus pieņem katru darba dienu no 9:00 līdz 13:00

uz 2019./20.mācību gada 10. klasi dokumentus aicinām iesniegt no 17.jūnija līdz 22.augustam.

Izglītojamo uzņemšanai Jēkabpils 3. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmu apgūšanai skola ievēro kārtību, kāda noteikta Vispārējās izglītības likumā un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos.

Pamats izglītojamā uzņemšanai Jēkabpils 3. vidusskolā ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts. Izglītojamā uzņemšanas kārtību nosaka skolas nolikums.

Ārpus konkursa tiek uzņemti izglītojamie, kuru zināšanu vērtējums visos priekšmetos pamatskolā un valsts pārbaudes darbos ir vismaz 6 balles.

Pārējie skolēni piedalās konkursā, kurā galvenais kritērijs ir zināšanu gada vērtējuma kopsumma programmas profilējošos priekšmetos:

¨ vispārizglītojošā programmā - latviešu valodā, 1.svešvalodā, matemātikā, fizikā

¨ profesionālā virziena programmā - latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, sociālajās zinībās;

Izglītojamie, kuri pamatizglītību ieguvuši mazākumtautību mācībvalodas skolās, iesniedz sertifikātu par valsts valodas centralizētā eksāmena rezultātiem.

Izglītojamiem ir iespēja dzīvot internātā.

Stājoties skolā, nepieciešams

direktoram adresēts iesniegums (veidlapa), kurā jānorāda izvēlētā izglītības programma un izvēles mācību priekšmeti,

apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināli),

izziņa par veselības stāvokli, formas 063u vai 026

iesniegums internātam (ja nepieciešams).

pase vai ID karte (jāuzrāda)


 

 

15.maijs ir izcila  diena skolas sporta tradīciju vēsturē! Mums ir sava Pasaules čempione augstlēkšanā - Zane Zemīte, vicečempione augstlēkšanā - Lāsma Zemīte! Lāsmai arī 3.vieta 200 m skrējienā.


12.maijā mūsu skolas meiteņu komanda devās uz Starptautiskās skolu sporta federācijas pasaules skolēnu vieglatlētikas čempionātu "J.Humberta memoriāls". Komandā startē Zane Zemīte, Lāsma Zemīte, Klinta Lindāne, Elīna Tumša, Ieva Ivanova un Katrīna Jukšinska. Sacensību laikā savu padomu meitenēm sniedz skolotāji Ainis Raubiškis un Aivars Noris.

 

 

Sveicam

8.klases skolnieci Loretu Meikšāni ar 3.vietu LTV spēles "Gudrs, vēl gudrāks" finālā

Matīsu Čikutu ar 1.vietu Zemgales novada matemātikas olimpiādē un 2.vietu Latvijas 46.atklātajā matemātikas olimpiādē, skolotāja Ligita Ozoliņa

Elīzu Paveļjevu ar atzinību Zemgales novada matemātikas olimpiādē un 3.vietu Latvijas 46.atklātajā matemātikas olimpiādē skolotāja Ligita Lejniece

Annu Līvu Knodzi ar 3.vietu Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē, skolotāja Sarmīte Lapiņa

Maksimu Borovkovu, Reini Mūrnieku - 1.pakāpe Latgales novada skolēnu skatuves runas konkursā, skolotāja Lilija Zēberga

 

Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības olimpiāžu laureātus

Evelīnu Vīksni un Renāti Meikšāni- 6.kl. 2.vieta dabaszinību konkursā, Adrianu Avsjukeviču un Kristeru Policānu - 3.vieta dabaszinību konkursā, skolotāja Ligita Lejniece

Paulu Kancāni - 5.kl. 3.vieta angļu valodas konkursā, skolotāja Dina Vjakse

Lindu Mazjāni - 4.kl., 2.vieta, Madaru Turiņu 4.kl. - 3.vieta, Līvu Korneli - 3.kl. atzinība kristīgajā mācībā, skolotāja Iveta Kozule

Evelīnu Skudrovu - 4.kl. 2.vieta sociālajās zinībās, skolotāja Kristīne Aukmane

Markusu Kilbloku - 4.kl. 3.vieta latviešu valodā un matemātikā, skolotājas Inga Vaivode, Silvija Ozoliņa

Lūkasu Aukmani - 5.kl. 3.vieta matemātikā, 2.vieta dabaszinību neklātienes konkursā, 2.vieta angļu valodas konkursā, skolotājas Ilona Bičole, Santa Svile, Dina Vjakse

Sandiju Stankeviču - 4.kl. atzinība latviešu valodā, skolotāja Ingūna Ūbele

Andžeju Anufrijevu - 4.kl. atzinība matemātikā, skolotāja Ineta Cirpone

Amandu Petrovu - 5.kl. 1.vieta dabaszinību neklātienes konkursā

Renāru Petrovu - 5.kl. 2.vieta dabaszinību neklātienes konkursā

Markusu Sokolovu - 5.kl. 3.vieta dabaszinību neklātienes konkursā, skolotāja Santa Svile

pārējie rezultāti sadaļā Sasniegumi

Jēkabpils pilsētas olimpiādē papīra tehnoloģijās 5.klasēm

Danielu Bētiņu - 1.vieta

Karīnu Iesalnieci, Mareku Sokolovu, Lūkasu Aukmani - 3.vieta, skolotāji Santa Svile un Kristiāns Kasparsons

Jēkabpils pilsētas olimpiādē kokapstrādē

6.kl. Jāni Žagaru - 1.vieta, Uldi Koržeņevski - 2.vieta, Nauri Pinni - 2.vieta

7.kl. Artjomu Seredu - 2.vieta, Alisi Prokofjevu - atzinība

8.kl. Igoru Čibisovu - 1.vieta, Matīsu Maksimovu - 3.vieta

9.kl. Robertu Sautu - 2.vieta, Matīsu Gruduli - atzinība, Raivi Pastaru - atzinība, skolotājs Jānis Svilpe

 

 
Jūnijs 2019
Sunday, 09 June 2019 15:47

7.jūnija pēcpusdienā atvadu sveicienus skolai teica 37 Jēkabpils 3.vidusskolas 12.klašu skolēni. Klašu audzinātājas skolēnus raksturoja kā zinātkārus, drosmīgus, darbīgus, radošus, patiesus, reizēm draiskulīgus jauniešus. Finanšu Ministrijas stipendija tika piešķirta Viktorijai Daļeckai.

Skolotāju kolektīvs ir gandarīts par kopējo darbu, jo visi skolēni ir nokārtojuši saņem  atestātus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu.

3.jūnijā pamatskolas komandai un 4.jūnijā sākumskolas un vidusskolas komandām notika noslēdzošie kompetenču projekta skolotāju semināri Rēzeknē .

Šajās mācībās tika padziļināta izpratne par diferencētu mācīšanos, sniegtaun saņemta atgriezeniskā saite par komandas darba apkopojumu stendā, izvērtēts aizvadītais aprobācijas process un iezīmēti turpmākie plāni.
Lai to darītu efektīvi, uz mācībām līdzi bija jāņem savas skolas komandas stenda materiālus (katrai komandai savus) un citus materiālus, kas atspoguļo ceļu uz komandas izvirzīto mērķi šajā mācību gadā un jau iepriekš lietoto Skolotāja snieguma aprakstu.

Projekta vadītāji aicināja  komandu vadītājus reflektēt par:

  • Skolas ieguvumiem aprobācijas procesā? Cik un kā atbalstoši tas bija skolotājiem mācīšanās pieejas maiņas īstenošanai? Kādā mērā tika izmantoti aprobācijas laikā (t.sk. mācību, semināru, konferenču, vebināru u.c.) iegūtās zināšanas un pieredze?
  • Izaicinājumiem, kuri prasīja visvairāk izpratnes, iedziļināšanos, lai uzsāktu pārmaiņas?
  • Ko un kā Jūs plānojat skolas tālākā darbībā, kāds Skola2030 atbalsts tāpēc būtu vajadzīgs?

Noslēgumā komandās iekļautie skolotāji saņēma apliecības par dalību profesionālās pilnveides kursos.

 

 
Aprīlis 2019
Monday, 29 April 2019 07:30

Skola 2030 pieredzes semināri

16. un 17.aprīlī Jēkabpils 3.vidusskolas skolotāji piedalījās Skola 2030 pieredzes forumā Latgales reģionā un popularizēja labās prakses pieredzi savā darbā. Ar savu pieredzi dalījās skolotājas Mārīte Viļuma, Jolanta Kalniņa, Lilija Zēberga un Ingūna Ūbele. Skolas komandas bija sagatavojušas kompetenču pieejā balstīta satura apguvei atbilstošus stendus un piedalījās arī stendu intervijās, atbildot uz ļoti daudziem interesentu jautājumiem.


Latgales novada koru konkurss

3.aprīlī un  24.aprīlī Daugavpilī notika Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss. Jau šajā mācību gadā sākas gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Mūsu skolas 5.-8.klašu meiteņu koris „Lai skan!” diriģentes Ligita Ašnevicas vadībā un jauktais koris „Triole” diriģentes Santas Kasparsones vadībā ieguva I pakāpes diplomus.


3.aprīlī ar 12.klašu skolēni tikās ar Daugavpils universitātes prorektoru, dr.biol. prof. Arvīdu Barševski.

4.aprīlī 8.-11.klašu skolēniem notika nodarbība „Labāku pasauli TAGAD”. Šo nodarbību – darbnīcu vadīja Eiropas brīvprātīgie Latvijā un Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš

Jēkabpils pilsētas un novadu skolu pavasara krosā

24.aprīlī Mežaparkā mūsu skolas sportisti piedalījās Jēkabpils pilsētas un novadu skolu pavasara krosā. Skolas komanda kopvērtējumā izcīnīja I vietu, kā arī visās vecuma grupās ieguva I vietu. Paldies visiem komandas dalībniekiem un sporta skolotājiem Modrim Osvaldam, Ainim Raubiškim, Vitai Brikmanei un Vilnim Vīksnem. Godalgoto vietu ieguvēji:

2009.g.dz.un jaunāki

Andris Ruhmans 3.c klases - 1.vieta
Elza Eglīte 3.a klase – 1.vieta
Ieva Bokāne 2.b klase – 2.vieta
Vestards Kalve 2.b klase - 2.vieta

2007.-2008.g.dz.

Ksenija Varta 4.b klase – 1.vieta
Emīls Lamba – 5.a klase – 1.vieta
Kristiāna Bērziņa 5.a klase – 2.vieta
Markuss Circenis 5.b klase – 2.vieta
Linda Zemīte 5.a klase – 3.vieta
Maksims Borovkovs 5.a klase – 3.vieta

2005.-2006.g.dz.

Dagmāra Midzene 7.b klase – 1.vieta
Sandra Brikmane 7.b klase – 2.vieta
Elīza Paveļjeva 6.b klase – 3.vieta

2003.-2004.g.dz.

Lāsma Zemīte 9.b klase – 1.vieta
Kristers Mežinskis 9.a klases – 1.vieta

1999.-2002.g.dz.

Zane Zemīte 11.a klase – 1.vieta
Emīls Repeļs 12.b klase – 1.vieta
Kristīne Ivanova 10.klase – 2.vieta
Jānis Vilnrags 11.b klase – 2.vieta

 
Marts 2019

 

20.martā - Latgales reģiona 2.kārtas skatuves runas konkurss

Daugavpils Bērnu un jauniešu centrā „Jaunība” notika Latgales reģiona 2.kārtas skatuves runas konkurss. Uz konkursu devās divi skolotājas Lilijas Zēbergas audzēkņi – Reinis Mūrnieks 4.c klase un Maksims Borovkovs 5.a klase. Arī šoreiz nopelnīti 1.pakāpes diplomi!


19.martā - Jēkabpils pilsētas un novadu skolu koru konkurss

Jēkabpils Tautas namā notika Jēkabpils pilsētas un novadu skolu koru konkurss gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Konkursā piedalījās skolas zēnu koris „Dinamika” diriģente Santa Kasparsone un 5.-8.klašu meiteņu koris „Lai skan!’’ diriģente Ligita Ašnevica. Abu koru dalībnieki bija cītīgi gatavojušies un ieguva 1.pakāpes diplomus. Meiteņu korim “Lai skan!” ir jāpiedalās II kārtas konkursā , kurš notiks 3.aprīlī Daugavpilī.

 

4.martā - Jēkabpils pilsētas un Līvānu novada deju kolektīvu skate.

Notika Jēkabpils pilsētas un Līvānu novada deju kolektīvu skate.Skates mērķis – apzināt kolektīvu gatavību Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā. Skolotājas Ineses Lazdānes vadītie kolektīvi 4.-5.klašu deju kolektīvs „Akmentiņi” un 7.-8.klašu deju kolektīvs „Akmentiņš” ieguva III pakāpes diplomus.

1.martā -Latgales novada vokālo ansambļu skate „Balsis”.

Rēzeknē notika Latgales novada vokālo ansambļu skate „Balsis”. Skatē piedalījās divi skolotājas Santas Kasparsones vadītie vokālie ansambļi  - „Dziedošie” un ”Melodija”. Abi ansambļi ieguva I pakāpes diplomus.

 
Februāris 2019

22.februārī - Latvijas skolu 3.minihandbola festivāls Dobelē.

Festivālā piedalījās Latvijas skolu sešas komandas. Mūsu skolu pārstāvēja divas komandas, kurās spēlēja skolnieces no 1.-4.klasei. Mūsu meitenes startēja ar teicamiem panākumiem, jo ieguva pirmo un trešo vietu. Meitenes trenē skolotāja Vita Brikmane

1.komanda ieguva 1.vietu, tās sastāvs – Evelīna Skudrova, Kristiāna Butāne, Madara Tauriņa, Sanija auziņa, Luīze Kitova, Ieva Ošāne, Laura Dzirkale.

2.komanda ieguva 3.vietu, tās sastāvs – Nikola Burova, Sofija Lukašova, Maija Krūmiņa, Annija Vorobeca, Selīna Ročāne, Emīlija Catlakša, Ksenija Berģe.


21. februārī  - 100 dienas skolā

1. klases skolēnu skolas gaitas rit un rit uz priekšu un ir satinušās kamolā. Tās ir bijušas tik dažādas un raibas! Kā krāsaini dziju dzīpariņi! Latvijas simtgades pirmklasnieki skolā nu jau kopā ir pavadījuši 100 mācību dienas. Tādēļ  pulcējāmies skolas zālē, lai nosvinētu šo jauko pasākumu. Svētku dienā skolēnus uzrunāja skolas direktors Valdis Ozoliņš, visi saņēma sertifikātus un laba vēlējumus arī no direktora vietnieces mācību darbā Jolantas Kalniņas. Paldies vecākiem par atbalstu un visām skolotājām un skolēniem, kas palīdzēja pasākuma organizēšanā.

1.a klases audzinātāja Mārīte Viļuma

19.februārī Jēkabpils TN notika Jēkabpils pilsētas un novadu vokālās mūzikas konkurss "Balsis". No mūsu skolas konkursā piedalījās trīs vokālie ansambļi un visi trīs ieguva pirmās pakāpes diplomus.Tie ir Ijas Grudules vadītais 5.klašu ansamblis , un Santas Kasparsones divi ansambļi  - zēnu vokālais ansamblis "Dziedošie" un meiteņu vokālais ansamblis "Melodija". "Dziedošie" un "Melodija" ir izvirzīti uz Latgales novada vokālo konkursu "Balsis", kurš notiks 1.martā Rēzeknē.

02.02.2019. plkst. 18:00 skolas Svinību zālē notika absolventu un žetonu vakars

 

"Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija" ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada –  pieaugušie. Arī mūsu skolas skolēni iesaistās šajā programmā.

1. februārī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas  bibliotekāre ar Lauviņu apciemoja uz 1. a un 1. c klases skolēnus, sveica čaklos bērnus, kuri kopīgi izlasīja un novērtēja grāmatas lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2018" ietvaros.


Mazajiem lasītājiem tika pasniegti diplomi un balviņas – lineāls.

Paldies bibliotēkai par sadarbību un jauko, interesanto pasākumu!

1. a un 1.c klases skolēnu vārdā – skolotāja Mārīte Viļuma.

 
<< Uz sākumu < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Uz pēdējo >>

Page 1 of 3