2020./2021.m.g.

Novembris skolas bibliotēkā

    10.11. Mārtiņdiena.    

    11.11. Lāčplēša diena.

    18. 11. Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Lasītprieks – piedalīšanās  Bērnu, jauniešu, vecāku  žūrijā 2020.
Bibliotekāro stundu nodarbības visu mācību gadu

Oktobris skolas bibliotēkā
  1. 1.-30. oktobrim bibliotēka piedāvā lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020”. Sadarbībā ar GBB.
  2. Bibliotekārās stundas 1.-9. kl. (Pēc īpaša plāna)
  3. Rakstnieku, dzejnieku literāro darbu izstādes.
  4. Folklorista, publicista Krišjāņa Barona 185 piemiņai.

Septembris skolas bibliotēkā

  1. Jauno lasītāju iepazīšanās ar skolas bibliotēku, tās lietošanas noteikumiem.
  2. Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020” uzsākšana.
  3. Informatīvās nodarbības: ”Kā kļūt par 3d e- grāmatu bibliotēkas lietotāju.”
  4. Rakstnieku, dzejnieku – jubilāru literāro darbu izstādes.
  5. Skolotāju Dienai veltīta literāro darbu izstāde.
  6. Dzejas dienām 55 veltīti pasākumi.