2021./2022.m.g.

Oktobris skolas bibliotēkā

Bērnu un jauniešu žūrija 2021.
Bibliotekārās stundas pa klašu grupām.
01.10 . Rakstniecei Annai Brigaderei 160
06.10. Rakstniekam   Valdim Rūmniekam  70
13.10. Rakstniekam Jānim Porukam 150
13.10. Rakstniecei Mārai Svīrei 85
14.10. Rakstniekam Anšlavam Eglītim 115
24.10 ANO diena Starptautiskā skolu bibliotēku diena.
25.10. Rakstniekam Harijam Gulbim 95
27.10. Literātam Aleksandram Čakam 120
30.10. Dzejniekam Uldim Auseklim 80

Septembris skolas bibliotēkā

01.09. Zinību diena
10.09. Dzejas diena, Raiņa atceres diena
05.09. Knutam Skujeniekam – 85
22.09. Andrejam Pumpuram – 180
22.09. Baltu vienības diena
26.09. Eiropas Valodu diena