Interešu izglītība

Zēnu koris "Dinamika" vadītāja
Santa Kasparsone
5.-9.klašu meiteņu koris "Lai skan" vadītāja Ligita Ašnevica
Vidusskolas jauktais koris "Triole" vadītājas Ligita Ašnevica, Santa Kasparsone
Vokālais ansamblis "Melodija"
2.-4. klašu meiteņu koris "Saulstariņš" vadītāja Ija Grudule
Folkloras kopa "Riestava"vadītāja Rita Mičule
Ģitāristu ansamblis vadītāja Rita Mičule
3.-4.klašu deju kolektīvs
2.klašu deju kolektīvs