Klašu audzinātāji 2020./2021. m.g.

Klase

Klases audzinātāja/s

Kabinets

1.a

Stradiņa Sanita

34.

1.b

Ozoliņa Silvija

26.

2.a

Aukmane Kristīne

30.

2.b

Maksimova Andra

29.

2.c

Kozule Iveta

27.

3.a

Viļuma Mārīte

24.

3.b

Rozentāle Vija

28.

3.c

Ozoliņa Laimdota

36.

4.a

Cirpone Ineta

23.

4.b

Beinaroviča Inita

4.

4.c

Vecumniece Silvija

3.

5.a

Krūmiņa Lita

18.

5.b

Smirnova Tatjana

19.

5.c

Randoha Iluta

1.

6.a

Siliņa Sigita

7.

6.b

Kalniņa Jolanta

17.

6.c

Ilona Bičole

5.

7.a

Svile Santa

8.

7.b

Vaivode Inga

13.

7.c

Dorogova Olga

33.

8.a

Languša Ina

16.

8.b

Lejniece Ligita

6.

8.c

Vjakse Dina

31.

9.a

Ozola Sandra

15.

9.b

Boroduļina Dace

20.

9.c

Vilnis Vīksne

32.

10.a

Zēberga Lilija

14.

10.b

Eglīte Daina

10.

11.a

Vidējā Astrīde

9.

11.b

Soroka Solvita

12.

12.

Ozoliņa Ligita

21.